Tytuł artykułu: Zebranie rodziców
Data Publikacji: 2013-12-03 18:39:44
Zebranie rodziców uczniów klasy 2E (zawód - technik informatyk) odbędzie się 09.12.2013 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali nr 53.

Marzena Domagała

Tytuł artykułu: Zebranie rodziców
Data Publikacji: 2013-12-03 18:39:44
Zebranie rodziców uczniów klasy 2E (zawód - technik informatyk) odbędzie się 09.12.2013 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali nr 53.

Marzena Domagała

Tytuł artykułu: Dzień Bezpiecznego Internetu 2014
Data Publikacji: 2013-12-03 18:35:04

Rozpoczynamy przygotowania do Dnia Bezpiecznego Internetu 2014

logodbi

 

Zbliża się Dzień Bezpiecznego Internetu, który w 2014 r. obchodzić będziemy 11 lutego. Wszystkie działania podejmowane w ramach DBI realizowane będą pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet". Nasza szkoła już po raz piaty weźmie udział w tej kampanii. W tym roku chcemy wspólnie z Wami zastanowić się nad pytaniem „W którym świecie żyjesz?" - Zapraszamy do refleksji nad problemem nadmiernego korzystania z komputera i Internetu przez dzieci i młodzież i udział w naszych inicjatywach:

 

 • Umieszczenie bannera DBI 2014 na szkolnej stronie internetowej.
 • Rozwieszenie w szkole plakatów i informacji, promujących bezpieczeństwo w sieci, propagowanie hasła kampanii 2014 „Razem tworzymy lepszy Internet".
 • Konkursy graficzne: na plakat, zakładkę do książki, hasło reklamujące bezpieczne zachowania w Internecie, bezpieczny Internet
 • Przygotowanie wystawy w pracowni komputerowej pt. „Każdy ruch w Internecie zostawia ślad"
 • Przeprowadzenie w ramach DBI kursów w formie e-learningu dla uczniów klas I, II i III technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.
 • Przeprowadzenie zajęć pt. „Dzień z życia", poświęconych problemowi nadmiernego korzystania z Internetu.

 

 

plakat1smallhp3
DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.

 

Tytuł artykułu: Dzień Bezpiecznego Internetu 2014
Data Publikacji: 2013-12-03 18:35:04

Rozpoczynamy przygotowania do Dnia Bezpiecznego Internetu 2014

logodbi

 

Zbliża się Dzień Bezpiecznego Internetu, który w 2014 r. obchodzić będziemy 11 lutego. Wszystkie działania podejmowane w ramach DBI realizowane będą pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet". Nasza szkoła już po raz piaty weźmie udział w tej kampanii. W tym roku chcemy wspólnie z Wami zastanowić się nad pytaniem „W którym świecie żyjesz?" - Zapraszamy do refleksji nad problemem nadmiernego korzystania z komputera i Internetu przez dzieci i młodzież i udział w naszych inicjatywach:

 

 • Umieszczenie bannera DBI 2014 na szkolnej stronie internetowej.
 • Rozwieszenie w szkole plakatów i informacji, promujących bezpieczeństwo w sieci, propagowanie hasła kampanii 2014 „Razem tworzymy lepszy Internet".
 • Konkursy graficzne: na plakat, zakładkę do książki, hasło reklamujące bezpieczne zachowania w Internecie, bezpieczny Internet
 • Przygotowanie wystawy w pracowni komputerowej pt. „Każdy ruch w Internecie zostawia ślad"
 • Przeprowadzenie w ramach DBI kursów w formie e-learningu dla uczniów klas I, II i III technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.
 • Przeprowadzenie zajęć pt. „Dzień z życia", poświęconych problemowi nadmiernego korzystania z Internetu.

 

 

plakat1smallhp3
DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.

 

Tytuł artykułu: Regulamin konkursu "Razem tworzymy lepszy Internet"
Data Publikacji: 2013-12-02 19:25:54
Regulamin konkursu

„Razem tworzymy lepszy Internet"

organizowanego w ramach Obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu - 11 lutego 2014r. w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

Wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa w sieci oraz zajmujących się grafiką komputerową, projektowaniem i przygotowaniem ciekawych ulotek, kalendarzy, folderów, zapraszamy do konkursu pt. „Razem tworzymy lepszy Internet".

I. Adresaci:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. I, II, III i IV technikum i I, II, III zasadniczej szkoły zawodowej.

 

II. Cele konkursu:

 • popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem korzystania z portali internetowych, korzystania z sieci,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym,
 • kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,
 • wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem prawautorskich.
III. Sposób przeprowadzenia konkursu:

 

Prace mogą mieć postać:

 

 • plakatu wykonanego w wybranym programie graficznym CorelDraw, Illustrator, MSPublisher, GIMP. Wymiar A3 (290 x 420mm). Inne formaty pliku powinny być uzgodnione z organizatorem konkursu, zapisane jako .JPG lub .PDF
 • zakładki dwustronnej wykonanej dowolną techniką plastyczną (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, węglem) itp. Wymiar (105×80mm)
 • baneru zaprezentowanego w formie kompozycji przestrzennej, collage (kolażu) - kompozycji artystycznej wykonanej z różnych materiałów (fotografie, gazety, bibuły, papier, włóczka, rośliny) naklejone na karton łączone rysunkiem. Wymiar A2 (420×594mm)
 • Na wszystkich pracach musi znajdować się logo kampanii DBI. Tematyka pracy powinna nawiązywać do tegorocznego hasła „Razem tworzymy lepszy Internet".

 

Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze, kartonie, tekturze w w/w formatach.

Prace powinny być wykonane indywidualnie. Zabronione jest kopiowanie prac osób trzecich.

W pracy konkursowej powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorach pracy.

IV. Miejsce i termin składania prac:

Prace konkursowe należy dostarczyć zapisane na płycie CD lub na innym nośniku (pendrive itp.) do 16 stycznia 2014r. Prace oddajemy pani Monice Bis lub pani Justynie Krawiec - pracownia komputerowa 107.

V. Kryteria oceny prac:

Komisja w skład, której będą wchodzili dyrektor i nauczyciele naszej szkoły w dniu 7 lutego 2014r. dokona oceny prac konkursowych. Pod uwagę będą brane prace prezentujące temat w sposób interesujący oraz przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu. Oceniana będzie również wizualna strona projektu, techniczna poprawność wykonania, zastosowane efekty związane z obróbką obrazu, tekstu, wybrane techniki plastyczne. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz umieszczone na szkolnej stronie internetowej: http://cezstalowawola.pl.

Najciekawsze prace zostaną wydrukowe i wykorzystane w organizacji Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu 2014.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody oraz możliwość otrzymania oceny celującej z przedmiotów informatycznych (zgodnie z P.S.O.), wyniki konkursu będą ogłoszone dnia 11 lutego 2014r. oraz umieszczone na stronie internetowej szkoły.

VI. Postanowienia końcowe:
Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego regulaminu. Regulamin konkursu i jego wyniki będą
dostępne na stronie internetowej szkoły: http://cezstalowawola.pl.
Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.
Zgłoszenie pracy do konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatora/Centrum Edukacji Zawodowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim.

Organizatorzy
Monika Bis i Justyna Krawiec
nauczyciele CEZ

 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.);

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200