Tytuł artykułu: WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2013/2014
Data Publikacji: 2013-07-24 08:14:17

Zgodnie z § 5 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych informujemy (Dz. U z 2013 Poz. 818), iż ostateczny termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakupu podręczników został ustalony na dzień 06 września 2013 r. do godziny 13:00

 

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 

Więcej informacji na temat pomocy można uzyskać na stronie szkoły w zakładce "Wyprawka szkolna".

Tytuł artykułu: WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2013/2014
Data Publikacji: 2013-07-24 08:14:17

Zgodnie z § 5 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych informujemy (Dz. U z 2013 Poz. 818), iż ostateczny termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakupu podręczników został ustalony na dzień 06 września 2013 r. do godziny 13:00

 

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 

Więcej informacji na temat pomocy można uzyskać na stronie szkoły w zakładce "Wyprawka szkolna".

Tytuł artykułu: Wyniki egzaminu zawodowego
Data Publikacji: 2013-07-17 06:32:00

Informujemy, że wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zostana ogłoszone w dniu 30.08.2013 r.

Dyplomy będzie można odbierać w sekretariacie CKP od godziny 8:00.

Tytuł artykułu: Wyniki egzaminu zawodowego
Data Publikacji: 2013-07-17 06:32:00

Informujemy, że wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zostana ogłoszone w dniu 30.08.2013 r.

Dyplomy będzie można odbierać w sekretariacie CKP od godziny 8:00.

Tytuł artykułu: Wyniki egzaminu zawodowego
Data Publikacji: 2013-07-17 06:31:17
Informujemy, że wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zostana ogłoszone w dniu 30.08.2013 r. Dyplomy będzie można odbierać w sekretariacie CKP.
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200