Tytuł artykułu: KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Data Publikacji: 2016-05-10 19:56:44

Środa

godz. 7.50

Aula szkolna!!!

Tytuł artykułu: Krok po kroku...
Data Publikacji: 2016-05-10 06:28:28

Nabór elektroniczny do CEZ

 

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie stalowowolskim odbywa się w oparciu o scentralizowany komputerowy system naboru dostępny na stronie internetowej (https://podkarpacie.edu.com.pl/Kandydat), w którym uczestniczą gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne Stalowej Woli, terenu powiatu stalowowolskiego oraz niektórych sąsiednich powiatów.

 

Absolwent gimnazjum NIE WPISANY do systemu naboru przez swoje gimnazjum

 

Dane absolwenta gimnazjum zostają wprowadzone do systemu:

  • przez gimnazjum do którego uczęszcza,
  • przez samego ucznia
  • lub wybraną przez niego szkołę ponadgimnazjalną.

 

Jeżeli uczeń wybiera CEZ szkołę jako pierwszego wyboru, w której chce kontynuować naukę i nie jest wpisany do systemu, powinien pobrać i wypełnić odręcznie wniosek (tzw. podanie) oraz dać je do podpisu rodzicom. Następnie należy zgłosić się z podaniem do Punku Naboru w CEZ w terminie do 28.06.2016 r. Komisja rekrutacyjna wpisze dane kandydata do systemu. Jeżeli kandydat wpisze dane samodzielnie – przynosi do szkoły podanie wydrukowane z systemu i podpisane przez rodzica w w/w terminie.

 

Przynoszenie WNIOSKÓW o przyjęcie do CEZ

 

Wniosek o przyjęcie ucznia do pierwszej klasy (tzw. podanie), zostanie wygenerowany po założeniu konta i po wpisaniu danych na stronie internetowej
(https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat).


Po wydrukowaniu go oraz podpisaniu przez rodzica (i kandydata) druk powinien zostać złożony w 1 egzemplarzu tylko do szkoły ponadgimnazjalnej, którą uczeń wybrał jako pierwszą do 28.06.2016r. Po ogłoszeniu przez dyrektora szkoły listy kandydatów w dniu 15 lipca 2016, w przypadku niezakwalifikowania się ucznia do tej szkoły, kandydat przenosi wniosek do szkoły, w której został zakwalifikowany lub składa odwołanie (druki do pobrania w sekretariacie CEZ).

 

Przynoszenie ORYGINAŁÓW świadectw

 

Wszyscy kandydaci, którzy składają do CEZ wniosek o przyjęcie uzupełniają go o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o egzaminie gimnazjalnym

w terminie 24-28.06.2016 r. do godz. 15.00.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki odbywa się także po opublikowaniu listy zakwalifikowanych w dniu 15 lipca 2016 r. poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia
15 – 25.07.2016 r.

 

Dokumenty kandydata składane w CEZ

 


1) wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej wydrukowany z systemu naboru potwierdzony podpisem rodzica, wnioski są przyjmowane do 28.06.2016 r.
2) oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego przyjmowane 24-28.06.2016 r. oraz 15-25.07.2016 r.,
3) dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie) przynoszone wraz ze świadectwem ukończenia gimnazjum i zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
4) karta zdrowia (otrzymana w gimnazjum),
5) zaświadczenie lekarskie dot. braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (wydane przez lekarza medycyny pracy – skierowanie do lekarza wydaje CEZ w terminie 15-19.07.2016 r.).

 

Kandydaci do wszystkich typów szkół mogą dołączyć:
- opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,

 

PUNKT NABORU ZNAJDUJE SIĘ W BIBLIOTECE SZKOLNEJ ORAZ SEKRETARIACIE CEZ
CZYNNY W GODZINACH 7:00-15:30

Tytuł artykułu: Odbiór dyplomów
Data Publikacji: 2016-05-09 05:31:50

W dniu 24 maja 2016 r. w sekretariacie CEZ będą do odbioru dyplomy

wraz z suplementami dla osób, które ukończyły szkołę

i zdały egzaminy ze wszystkich kwalifikacji. 

Tytuł artykułu: Podkarpacki Konkurs Języka Angielskiego
Data Publikacji: 2016-05-08 17:37:10

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w Podkarpackim Konkursie Języka Angielskiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych „Egzamin IELTS – studiuj i pracuj za granicą”  pod patronatem British Council.

Etap szkolny odbędzie się 11 maja o godz. 7.50 w sali 212.

Zgłoszenia do 10 maja.    

 

 

Nauczycielki języka angielskiego

Tytuł artykułu: UWAGA!!!!
Data Publikacji: 2016-05-02 05:40:47

Znaleziono bransoletkę.

Do odbioru u pana Piotra Rochowskiego

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200