Tytuł artykułu: Konkurs
Data Publikacji: 2012-12-17 10:08:44

Z radością informujemy , że Tomasz Nowak -uczeń kl. IE zakwalifikował się do II etapu Ogólnopolskiego Konkursu „ Z poprawną polszczyzną na co dzień".

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Tytuł artykułu: Plan lekcji
Data Publikacji: 2012-12-16 11:31:18

Dostępny jest najnowszy plan lekcji (obowiązuje od 4 marca 2013 r.).

W przypadku, gdy po kliknięciu na link pojawia się stara wersja planu, należy opróżnić pamięć tymczasową przeglądarki.

Tytuł artykułu: Konkurs graficzny na Kalendarz 2013 - Kampania DBII
Data Publikacji: 2012-12-16 08:56:17

Regulamin konkursu na kalendarz 2013

pt. „Serfuję. Respektuję"

organizowanego w ramach Obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu - 5.II.2013r. w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

 

Wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa w sieci oraz zajmujących się grafiką komputerową, projektowaniem i przygotowaniem ciekawych ulotek, kalendarzy, folderów, zapraszamy do konkursu pt. „Serfuję. Respektuję".

I. Adresaci:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. I, II i III technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.

 

II. Cele konkursu:
popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem korzystania z portali internetowych, korzystania z sieci,
rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym,
kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,
wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem prawautorskich.

III. Sposób przeprowadzenia konkursu:

Prace mogą mieć postać kalendarza jedno- lub wielostronicowego (format A4, A3), wykonanego w programie MS Publisher, CorelDRAW, GIMP.
Inne formaty pliku powinny być uzgodnione z organizatorem konkursu, zapisane jako .JPG lub .PDF.
Prace powinny być wykonane indywidualnie. Zabronione jest kopiowanie prac osób trzecich.
W pracy konkursowej powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorach pracy.

IV. Miejsce i termin składania prac:

Prace konkursowe należy dostarczyć zapisane na płycie CD lub na innym nośniku (pendrive itp.) do 25 stycznia 2013r. Prace oddajemy pani Monice Bis lub pani Justynie Krawiec -pracownia komputerowa 107.

V. Kryteria oceny prac:

Komisja, w skład której będą wchodzili dyrektor i nauczyciele naszej szkoły w dniu 28 stycznia 2013r. dokona oceny prac konkursowych. Pod uwagę będą brane prace prezentujące temat w sposób interesujący oraz przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu. Oceniana będzie również wizualna strona projektu, techniczna poprawność wykonania, zastosowane efekty związane z obróbką obrazu, tekstu. Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz umieszczone na szkolnej stronie internetowej: http://cezstalowawola.pl.

Projekt kalendarza powinien zawierać:

 

  • ramy czasowe kalendarza na rok 2013
  • logo kampanii DBI
  • hasło tegorocznych obchodów „Serfuję. Respektuję"
  • obiekty graficzne, fotografie, cliparty.
Najciekawsze prace zostaną wydrukowe i wykorzystane w organizacji Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu 2013.

 

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody oraz możliwość otrzymania oceny celującej z przedmiotów informatycznych (zgodnie z P.S.O.), wyniki konkursu będą ogłoszone dnia 31 stycznia 2013r. oraz umieszczone na stronie internetowej szkoły.

VI. Postanowienia końcowe:
Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego regulaminu. Regulamin konkursu i jego wyniki będą
dostępne na stronie internetowej szkoły: http://cezstalowawola.pl. Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.

Organizatorzy
Monika Bis i Justyna Krawiec
nauczyciele CEZ

 

 

Tytuł artykułu: Warsztaty plastyczne
Data Publikacji: 2012-12-15 16:41:28
kartka2012
Tytuł artykułu: Warsztaty plastyczne
Data Publikacji: 2012-12-15 05:54:44
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200