Tytuł artykułu: III miejsce w Powiatowej Licealiadzie
Data Publikacji: 2012-11-05 10:16:46
dyp0001
Opiekun: Tomasz Brud
Tytuł artykułu: III miejsce w Powiatowej Licealiadzie
Data Publikacji: 2012-11-05 10:14:23
dyp0002
Opiekun: Marek Butryn
Tytuł artykułu: Nowy plan lekcji
Data Publikacji: 2012-11-04 17:22:36
Dostępny jest najnowszy plan lekcji (obowiązuje od 17 grudnia 2012 r.). W przypadku, gdy po kliknięciu na link pojawia się stara wersja planu, należy opróżnić pamięć tymczasową przeglądarki.
Tytuł artykułu: Wyprawka 2012/2013
Data Publikacji: 2012-10-31 12:33:18

Informujemy, że wypłata wyprawki szkolnej nastąpi w dniu 6 listopada 2012 r. w godzinach od 8:00 do 15:00 w kasie Urzędu Miasta (pok. 4) w budynku głównym. Bardzo prosimy by wniskodawcy posiadali dokument potwierdzający tożsamość, oraz by przy wypłacie mówili z jakiej szkoły są ich pociechy (np. CEZ, Sikorski), co bardzo ułatwi znalezienie ucznia na listach.

Monika Dymowska

Tytuł artykułu: Konkurs
Data Publikacji: 2012-10-31 07:31:03
Prezydent Miasta Stalowej Woli zaprasza młodzież do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie projektu ulotki skierowanej do rówieśników pn. „Kocha, lubi, szanuje? - czyli bezpieczna randka" dotyczącej problemu tzw. przemocy na randce.
Dla najciekawszych prac przyznane zostaną trzy nagrody:
I miejsce - smartfon oraz wydrukowanie i rozprowadzenie zwycięskiej ulotki wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
II miejsce - cyfrowy aparat fotograficzny,
III miejsce - odtwarzacz MP4.
Do konkursu mogą przystąpić uczniowie trzecich klas szkół gimnazjalnych oraz uczniowie wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego miasta. Składać można tylko prace indywidualne, projekty zbiorowe nie będą brane pod uwagę.
Prace należy złożyć do pedagoga szkolnego do dnia 29 listopada 2012 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 grudnia 2012 roku.
Szczegółowe informacje na temat konkursu zawiera Regulamin konkursu.
Przy ocenie prac będziemy zwracać uwagę na edukacyjny charakter ulotki, adekwatność do tematu, ocenimy także poziom artystyczny, oryginalność, ciekawą treść i skuteczny przekaz ulotki.
Czekamy na Wasze pomysły.

Konkurs stanowi jedno z działań projektu pn. „Wygrywamy razem - podejmowanie działań profilaktycznych w Gminie Stalowa Wola w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" realizowanego w ramach Rządowego Programu Osłonowego pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie".

Regulamin - P O B I E R Z

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200