Tytuł artykułu: Informacja nt korzystania z PROGRAMU RZĄDOWEGO „WYPRAWKA SZKOLNA”
Data Publikacji: 2012-08-13 15:24:28

Uczniowie klas I technikum i zasadniczej szkoły zawodowej oraz pozostali uczniowie CEZ spełniający kryteria PROGRAMU mogą się ubiegać o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych.
PROGRAM realizowany jest przez CEZ we współpracy z U.M. Stalowa Wola. Na stronie internetowej U.M. zamieszczono warunki uczestnictwa w PROGRAMIE zakładka Edukacja / Pomoc materialna i stypendia. http://www.stalowawola.pl/pl/364,366/2/800//pomoc_materialna_i_stypendia.html

Uczniowie klas I oraz uczniowie spełniający warunki o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 tej ustawy - wypełniają Załącznik nr 4, natomiast uczniowie niepełnosprawni Załącznik nr 3

Szczegółowe informacje znajdują się wraz z wnioskiem w załącznikach oraz pod wskazanym adresem internetowym.
Tytuł artykułu: Wyjaśnienie do treści SIWZ na dostawę materiałów biurowych
Data Publikacji: 2012-08-08 17:55:45

W związku z wpływem pisma o wyjaśnienie treści SIWZ oraz zmianą jednego z załączników do oferty, w załączniku przedstawiamy wyjaśnienie treści SIWZ oraz wzór nowego oświadczenia do oferty. Jednocześnie informujemy, iż został przedłużony termin składania ofert do dnia 13.08.2012r. do godz. 15.00.

 

Załączniki - P O B I E R Z

Tytuł artykułu: Przetarg
Data Publikacji: 2012-08-01 18:20:56
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 
Sprzedaż i dostarczenie artykułów biurowych do Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli 
na potrzeby projektu pn.: „Podkarpacie stawia na zawodowców" realizowanego 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Załączniki - P O B I E R Z

Tytuł artykułu: ....
Data Publikacji: 2012-07-30 23:00:00

Dnia 30 lipca 2012 r. zmarł długoletni nauczyciel naszej szkoły

mgr inż. Janusz Świdecki.

Ostatnie pożegnanie odbędzie się 1 sierpnia 2012 r. (środa) o godz. 12:00 w Kościele Świętej Trójcy w Stalowej Woli (przy cmentarzu), o czym zawiadamia: Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i pracownicy administracyjni szkoły.

Tytuł artykułu: Terminy egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2011/2012
Data Publikacji: 2012-07-21 16:26:06

Lp

Data

Godzina

Sala

Przedmiot

1

27.08.2012

8-00

101

Język polski.

2

8-00

Warsztaty

Zajęcia praktyczne.

3

11-00

103

Język niemiecki.

1

28.08.2012

8-00

Aula

Matematyka.

2

12-00

103

Język angielski.

3

13-30

Sala gimnastyczna

W-f.

4

8-00

111

Technologia ogólna, mechaniczna i technologia obróbki skrawaniem i obrabiarki.

5

11-30

111

Podstawy maszynoznawstwa i automatyki i pracownia elektroniczna.

6

13-00

111

Urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych.

7

14-00

111

Podstawy techniki.

1

29.08.2012

8-00

209

Fizyka, fizyka i astronomia.

2

12-00

209

Chemia.

3

8-00

206

Podstawy przedsiębiorczości.

4

10-00

206

Organizacja reklamy.

5

14-00

206

Geografia.

6

11-30

206

Historia ,historia i wiedza o społeczeństwie.


 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200