Tytuł artykułu: Komunikat
Data Publikacji: 2012-06-15 09:43:09

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.02.46.462 z dnia 30 kwietnia 2002 r. ze zm.)

 

Dzień 18 czerwca 2012 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla uczniów

technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.

 

Dyrektor CEZ

Piotr Żyjewski

Tytuł artykułu: Grafika komputerowa
Data Publikacji: 2012-06-14 12:39:58
Tytuł artykułu: Finał V Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Prawach Konsumenta
Data Publikacji: 2012-06-11 23:08:31

W dniu 23 maja 2012 r., w odbył się finał V Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Prawach Konsumenta ph. „Konsument w świecie finansów”. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli.

Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli reprezentowali uczniowie klasy III C - Mateusz Golik, Łukasz Szeląg i Lambert Wójcik.

Wysokie lokaty uzyskali Łukasz Szeląg - V miejsce i Lambert Wójcik - VIII miejsce.

konk-ryd

Gratulujemy! :)

Patronat merytoryczny nad konkursem objęła pani Ferdynanda Łątkowska- pełniąca przez wiele lat funkcję rzecznika konsumentów powiatu stalowowolskiego, a obecnie funkcję rzecznika konsumentów powiatu niżańskiego. Patronat honorowy objął Starosta Powiatu Stalowowolskiego pan Robert Fila. Zorganizowanie „Konkursu” miało na celu szerzenie wiedzy konsumenckiej wśród młodych ludzi, którzy wchodząc w dorosłe życie będą świadomymi konsumentami. “Konsumenci to, z definicji, my wszyscy. Jest to największa grupa ekonomiczna, mająca wpływ i równocześnie poddana wpływom niemal każdej publicznej i prywatnej decyzji ekonomicznej…” (Fragment orędzia Prezydenta Johna F. Kennedy’ego, 15 marca 1962 r.) Biorąc pod uwagę fakt ,że dla każdego gospodarstwa domowego bardzo ważne są finanse, przybliżenie konsumentom wiedzy na temat nieuczciwych praktyk handlowych oraz zasad gospodarowania swoimi oszczędnościami było tematem konkursu. Konkurs składał się z dwóch części : testowej oraz otwartej. W pierwszej uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test wyboru składający się z 30 pytań, w drugiej rozwiązywali typowe problemy z jakimi spotykają się konsumenci. Po zaciętej rywalizacji laureatami konkursu zostali:

Miejsce I – Eliza Herdzik  – ZSO im. KEN

Miejsce II – Agata Nowakowska – ZSP NR 3 im. Króla Jana III Sobieskiego

Miejsce III – Agnieszka Nowakowska– ZSP NR 3 im. Króla Jana III Sobieskiego

maj005

Konkurs poprzedzony został konferencją naukową pod tym samym hasłem. Uczniowie uczestniczący w konferencji mieli okazję porozmawiać z ekspertami na tematy poświęcone usługom finansowym oraz dotyczące ochrony praw konsumenta. Każdy z nas marzy, aby być milionerem,  zwiedzać świat, zmieniać samochody i spać spokojnie, nie martwiąc się o przyszłość. Każdy z nas wierzy że trafi  6 w totolotku. Wszyscy wiem , że takie sytuacje zdarzają się nielicznym.
W życiu przeciętnego konsumenta pieniądze zdecydowanie za szybko znikają z rachunku,  a nieodpowiedzialne korzystanie z kart kredytowych prowadzi do problemów  finansowych. Zaproszeni goście udzielali  porad jak mądrze oszczędzać i inwestować swoje pieniądze.

(ze strony ZS nr 3)

Tytuł artykułu: Egzamin zawodowy
Data Publikacji: 2012-06-09 09:50:32

Spotkanie dla klas IV - technik informatyk - w poniedziałek (11 czerwca) o godz. 9:30. Tematy:

 

  • Excel
  • Access
  • SQL
  • programowanie
Następne terminy spotkań do ustalenia (być może wtorek!!!).

 

Tytuł artykułu: Sukces młodych wynalazców z CEZ
Data Publikacji: 2012-06-05 09:07:48

Z przyjemnością informujemy o wynikach XXXVIII Edycji Finału Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości, która odbyła się w dniach 29 - 31 maja 2012 r.  w ZS Nr 1 w Bartoszycach w województwie warmińsko - mazurskim.

owow

 

Uczniowie Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli biorą udział w zmaganiach konkursowych od 1995 r. Wielokrotnie zajmowali  czołowe miejsca. W bieżącym roku szkolnym laureatami ogólnopolskiej Olimpiady zostali:

 

Krzysztof Stryjecki / ucz. IV klasy Technikum Informatycznego / - V miejsce oraz

Grzegorz Krawczyk / ucz. IV klasy Technikum Mechanicznego/   - VII miejsce.

 

Nasi uczniowie zajęli III miejsce w klasyfikacji drużynowej. Na olimpiadzie reprezentowali Tarnobrzeski okręg Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów.

 

owow1

W arkana wiedzy z dziedziny techniki, racjonalizacji i wynalazczości wprowadza uczniów i kieruje ich pracą  nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych  mgr inż. Marek Żurecki sprawujący opiekę nad Szkolnym Klubem Techniki i Racjonalizacji w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

Gratulujemy zwycięzcom i opiekunowi życząc dalszych sukcesów na niwie innowacji i wynalazczości.

Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości to skierowany do młodzieży ponadgimnazjalnej interdyscyplinarny konkurs organizowany przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Kuratorami Oświaty  oraz Urzędem Patentowym RP.

Celem Olimpiady jest zainteresowanie młodzieży problematyką tworzenia i wdrażania wynalazków, szczególnie w zakresie umiejętności praktycznego stosowania prawa własności przemysłowej, umiejętności twórczego myślenia, umiejętności zdobywania praw ochronnych, patentów a także znajomości historii wynalazczości.

Konkurs odbywa się w formie trójstopniowych eliminacji : szkolnych, okręgowych i ogólnopolskich. W tegorocznej ogólnopolskiej edycji olimpiady wzięło udział 81 uczestników / finalistów eliminacji okręgowych / z 27 okręgów z całej Polski.


 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200