Tytuł artykułu: EUTRAPELIA 2015
Data Publikacji: 2015-04-20 14:12:13

EUTRAPELIA 2015

 alt

Dnia 13 kwietnia 2015 roku w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli gościliśmy Kapitułę reprezentującą organizatorów Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia”. W skład przedstawicieli Kapituły weszli: ks. Bogdan Krempa, pani Alicja Szewczyk oraz pani Barbara Chodorek. Tematem przewodnim tegorocznej edycji wspomnianego Festiwalu była myśl „Błogosławieni, którzy czynią pokój”.

Nadzór pedagogiczny nad przedsięwzięciem w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli pełniła pani Anna Woś. Uczniowie pod opieką mgr Anety Wójcik, ks. Radosława Króla, ks. Marka Czai oraz mgr Magdaleny Kępy przygotowali inscenizację muzyczno-teatralną.

Akademia rozpoczęła się odczytem słów Jana Pawła II przy emisji prezentacji multimedialnej. Następnie uczniowie zaprezentowali scenki obrazujące trudną współczesną sytuację młodzieży, gdzie pojawił się element zagrożenia pokoju oraz potrzeba jego ochrony.

Po każdej scenie pojawiał się adekwatny utwór muzyczny w wykonaniu Karoliny Nowak i Bartłomieja Krakowskiego. Podsumowaniem inscenizacji był odczyt zachęcający do przebaczenia, poszanowania wolności i godności człowieka.

Przypieczętowaniem spotkania była wspólna modlitwa i zaprezentowanie autorskiego utworu muzycznego w wykonaniu Tomasza Wargali, pt. „Dobro wśród dusz”. Uczniowie, którzy zaangażowali się w przygotowania do tegorocznej „Eutrapelii” reprezentowali klasę 1 S, 1 R, 1_1, 2 K, 2 R, 3 I, 4 E2 i 4 I. Po zaprezentowaniu wyniku pracy uczniów przybyli goście zwrócili uwagę na walor pokoju w świecie i w sercu każdego człowieka.

W imieniu nauczycieli współpracujących z młodzieżą składam serdeczne podziękowania uczniom, którzy aktywnie i chętnie zaangażowali się w przygotowania do tegorocznej „Eutrapelii”.

Magdalena Kępa

Tytuł artykułu: Nagroda Ministra Gospodarki dla Centrum Edukacji Zawodowej
Data Publikacji: 2015-04-14 07:19:31

Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli znalazło się w gronie przedsiębiorców, szkół oraz samorządów nagrodzonych przez Ministra Gospodarki za szczególne osiągnięcia w promowaniu szkolenia zawodowego oraz efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia młodzieży na rzecz lokalnego rynku pracy.


puchar

 

dyplom

Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce podczas konferencji ,,Kadry przyszłości, klastry nowoczesnej gospodarki”, która odbyła się 9 kwietnia 2015 roku na zamku w Baranowie Sandomierskim. Jej organizatorem była Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK Wisłosan. W spotkaniu udział wzięli między innymi przedstawiciele inwestorów Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dyrektorzy szkół, samorządowcy, przedstawiciele kuratoriów podkarpackiego i lubelskiego, dyrektorzy Urzędów Pracy oraz instytucji otoczenia biznesu. Celem konferencji była promocja szkolnictwa zawodowego, współpraca szkół zawodowych z przedsiębiorcami oraz dyskusja na temat roli klastrów w nowoczesnej gospodarce.


img 9800

img 9822


Założony na początku 2015 roku Klaster Edukacji Zawodowej przy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK Wisłosan ma na celu wspieranie szeroko rozumianego sektora edukacji zawodowej, by lepiej odpowiadał na potrzeby lokalnego rynku pracy.

Planowane działania Klastra to:

 • Promocja szkolnictwa zawodowego oraz podniesienie jego prestiżu;
 • Stworzenie sieci współpracy oraz wypracowanie modelu komunikacji pomiędzy pracodawcami a szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe celem ustalania kierunków kształcenia w oparciu o zapotrzebowanie firm;
 • Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowania go do potrzeb lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 • Podnoszenie jakości kształcenia poprzez zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii;
 • Zwiększenie udziału pracodawców w przygotowywaniu programów nauczania oraz organizacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy dla uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe;
 • Zapewnienie nauczycielom kształcenia zawodowego możliwości aktualizowania swojej wiedzy przez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy;
 • Pozyskanie dodatkowych środków na prowadzenie kształcenia zawodowego m.in. z PO WER 2014-2020

Utworzenie Klastra Edukacji Zawodowej stworzy szanse na wymianę informacji miedzy partnerami, co umożliwi lepsze dostosowanie sektora edukacji do realiów lokalnego rynku pracy. Pozwoli to, na trafne zaplanowanie ścieżek kształcenia i kariery zawodowej w specjalizacjach, na jakie będzie zapotrzebowanie na terenie woj.podkarpackiego w najbliższych latach.

Partnerzy Klastra:

 • Samorząd Powiatu i Miasta Stalowej Woli wraz z podległymi im szkołami,
 • Samorząd Powiatu i Miasta Tarnobrzeg wraz z podległymi im szkołami,
 • Samorząd Powiatu Niżańskiego wraz z podległymi mu szkołami,
 • Miasto Przemyśl wraz z podległymi mu szkołami,
 • Regionalna Izba Gospodarcza w stalowej Woli,
 • Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Stalowej Woli,
 • Inkubator Technologiczny,
 • Tarnobrzeska Agencja rozwoju Regionalnego,
 • Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK Wisłosan
Tytuł artykułu: OGŁOSZENIE
Data Publikacji: 2015-04-13 14:18:20

Spotkanie

Szkolnego Klubu Filmowego

14.04 (wtorek) o godz. 10:15 w sali 212

Tytuł artykułu: Wyniki konkursu
Data Publikacji: 2015-04-12 18:32:52

Dnia 25 marca 2015 roku w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli odbył się Konkurs Wiedzy Biblijnej dla klas I – III.

Uczniowie biorący udział w konkursie musieli wykazać się znajomością wybranych ksiąg mądrościowych (dydaktycznych) Starego Testamentu.

Zakres wymagań obejmował wiedzę z Księgi Hioba, Księgi Przysłów, Księgi Mądrości Syracha oraz Księgi Koheleta.

 

Zwycięzcami w tegorocznym Konkursie Wiedzy Biblijnej zostali:

I miejsce: Sebastian Jarmuł – kl. III E

I miejsce: Mateusz Zawadzki – kl. III E

II miejsce: Marcin Ryba – kl. III E

III miejsce: Tomasz Nowak – kl. III E

 

Lista z miejscami zajętymi przez wszystkich uczestników konkursu dostępna jest w gablocie religijnej (obok sali 107). Szczegółowa punktacja dostępna u katechetki CEZ.

Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy.

Magdalena Kępa

Tytuł artykułu: Rochowski finalistą Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce!
Data Publikacji: 2015-04-09 09:09:47

Na odbywających się w ostatni weekend marca w Toruniu X Halowych Mistrzostwach Europy w Lekkiej Atletyce Masters Piotr Rochowski został finalistą biegu na 5 km. W swojej kategorii wywalczył sobie 27. miejsce przez co awansował do elity europejskich długodystansowców.

dyplom roch

 

Konkurencja była duża, bo w tego typu zawodach startują przede wszystkim weterani sportu, byli zawodnicy, olimpijczycy, trenerzy. Należy ponadto zwrócić uwagę, że nasz reprezentant stanął na linii startu po chorobie.

roch

Stalowowolski Klub Biegacza reprezentowali na tych mistrzostwach również Bogdan Dziuba (drugie miejsce indywidualnie i pierwsze zespołowo w kategorii w tym samym biegu oraz 3. miejsce indywidualnie w kategorii wiekowej na 3000 m), Robert Fila (10. miejsce w kategorii na 1500 m), a także Stanisław Łańcucki, który po kontuzji zszedł z bieżni.

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200