Tytuł artykułu: Mechanik pojazdów samochodowych
Data Publikacji: 2015-03-05 11:37:15

Mechanik pojazdów samochodowych (3 lata)

 

Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze samochodów osobowych i zespołów samochodowych; kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodowych oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich.

 

Kwalifikacja M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Tytuł artykułu: Lakiernik
Data Publikacji: 2015-03-05 11:36:34

Lakiernik (3 lata)

 

Lakiernik jest to osoba malująca lub nakładająca farbę na określone elementy. Praca lakiernika nie należy do najprostszych, wymaga odpowiednich umiejętności, czyli dokładności i wielkiego skupienia. Do głównych obowiązków tego pracownika należy m.in.: przygotowanie powierzchni, nakładanie powłoki lakierniczej, suszenie jej, albo utrwalanie powierzchni różnymi technikami, a także bieżącą konserwacje i kontrolę sprawności narzędzi.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie lakiernik może być zatrudniony w przemyśle, usługach i warsztatach naprawczych na stanowiskach: lakiernika przemysłowego w charakterze operatora różnego rodzaju maszyn i urządzeń lakierniczych lub
lakiernika w zakładach usługowych świadcząc kompleksowe i wyspecjalizowane usługi lakiernicze.

 

Kwalifikacja M.28. Wykonywanie prac lakierniczych

Tytuł artykułu: Elektromechanik pojazdów samochodowych
Data Publikacji: 2015-03-05 11:35:58

Elektromechanik pojazdów samochodowych (3 lata)

 

Głównym zadaniem elektromechanika pojazdów samochodowych jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania pojazdów samochodowych. Praca polega na dokonywaniu demontażu i montażu układów mechanicznych i elektrycznych lub ich elementów w pojazdach, kontrolowaniu stanu technicznego zespołów i układów mechanicznych oraz elektrycznych, przeprowadzeniu ich regulacji oraz konserwacji, dokonywaniu ich napraw lub wymiany zużytych części.

 

Kwalifikacja M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Tytuł artykułu: Ślusarz
Data Publikacji: 2015-03-05 11:34:22

Ślusarz (3 lata)

 

Zawód ślusarz jest jednym z podstawowych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym. Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metalu. Ślusarze wyrabiają m.in. zamki, klucze, detale maszyn, okucia do drzwi i okien. Ślusarz zajmuje się również obróbką skrawaniem. Ślusarz wykonuje wszystkie operacje ślusarskie jak: trasowanie, cięcie (blach, prętów, rur), prostowanie, piłowanie, wiercenie, gwintowanie, spawanie, klejenie i lutowanie. Wykonuje wiele czynności prostych z dziedziny plastycznej i cieplnej takich jak kucie, hartowanie. Przeprowadza demontaż mechanizmów i po naprawie dokonuje ich montażu.

CEZ w Stalowej Woli w roku szklonym 2012/2013 i 2013/2014 zapewnia uczniom tego zawodu następujące kursy bezpłatne:
- kurs spawacza
- kurs operatora CNC
- kurs operatora wózków jezdniowych

 

Kwalifikacja M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Tytuł artykułu: Operator obrabiarek skrawających
Data Publikacji: 2015-03-05 11:03:45

Operator obrabiarek skrawających (3 lata)

 

Operator obrabiarek skrawających jest zawodem szerokoprofilowym, łączącym w sobie umiejętności właściwe dla tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych. Operator obrabiarek skrawających obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie (komputerowo).

Operator obrabiarek skrawających obsługuje i utrzymuje w należytym stanie technicznym nowoczesne maszyny do obróbki skrawaniem. Są to zarówno maszyny sterowane cyfrowo bądź programowo, jak i tradycyjne obrabiarki służące do kształtowania przedmiotów z metalu i tworzyw sztucznych.
Lokalny rynek pracy oczekuje pracowników o takich kwalifikacjach, co daje realną perspektywę zatrudnienia absolwentów szkoły.

 

Kwalifikacja M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200