Tytuł artykułu: Technik organizacji reklamy
Data Publikacji: 2015-03-05 10:53:36

Technik organizacji reklamy - 4 lata

 

Technik organizacji reklamy jest zawodem obecnie niezmiernie popularnym na rynku pracy. Niezbędna tutaj jest wiedza ekonomiczna, plastyczna, psychologiczna, lingwistyczna i informatyczna. Począwszy od wiedzy z zakresu ekonomii, towaroznawstwa, marketingu uczeń zapoznaje się z metodami i technikami tworzenia kampanii reklamowych, planów marketingowych, materiałów reklamowych Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy, jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi.

 

Kwalifikacja A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
Kwalifikacja A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Tytuł artykułu: Technik usług fryzjerskich
Data Publikacji: 2015-03-05 10:52:56

Technik usług fryzjerskich - 4 lata

 

Do zadań absolwenta kierunku technik usług fryzjerskich należy: świadczenie usług fryzjerskich, projektowanie fryzur, prowadzenie doradztwa w zakresie stylizacji fryzur, umiejętne prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych z zakresu fryzjerstwa oraz zarządzanie zakładem fryzjerskim. Technik usług fryzjerskich stosuje metody oceny jakości środków kosmetycznych, dobiera odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne w zależności od rodzaju włosów i skóry głowy, stosuje zasady kolorystyki w procesach stylizacji, udziela porad w zakresie zapobiegania chorobom włosów i skóry głowy.

 

Kwalifikacja A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
Kwalifikacja A.23. Projektowanie fryzur

Tytuł artykułu: Technik informatyk
Data Publikacji: 2015-03-05 10:52:02

Technik informatyk - 4 lata

 

Technik informatyk - wybór tego kierunku kształcenia pozwala posiąść szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi komputera, np. zarządzanie i administrowanie licznymi systemami operacyjnymi, instalowanie, konfigurowanie i wykorzystywanie różnego rodzaju oprogramowania w tym CAD oraz możliwość samodzielnego tworzenia własnych aplikacji.

Absolwenci szkoły będą posiadać umiejętność administrowania sieciami komputerowymi.

 

Kwalifikacja E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
Kwalifikacja E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Tytuł artykułu: Technik mechanik
Data Publikacji: 2015-03-05 10:51:12

Technik mechanik - 4 lata

 

Technik mechanik to atrakcyjny zawód o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Mechanika jest wszechobecna w życiu współczesnego człowieka - praktycznie na co dzień spotykamy się z urządzeniami mechanicznymi Zawód ten obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów.

Nasza placówka przewidziała dla technika mechanika bezpłatny kurs:
- Auto CAD - zakończony uzyskaniem certyfikatu ECDL

 

Kwalifikacja M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
Kwalifikacja M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Tytuł artykułu: Technik elektryk
Data Publikacji: 2015-03-05 10:50:24

Technik elektryk - 4 lata

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

Praca: zakłady produkcyjne, serwis i naprawa urządzeń elektrycznych, wykonawstwo instalacji elektrycznych, zakłady energetyczne, dział techniczny dużych firm, utrzymanie ruchu i dozór techniczny

 

Kwalifikacja E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Kwalifikacja E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
Kwalifikacja E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200