Tytuł artykułu: Technik elektronik
Data Publikacji: 2015-03-05 10:48:47

Technik elektronik - 4 lata

 

Współczesny rynek pracy potrzebuje specjalistów z dziedziny elektroniki, a pojawiające się nowe technologie nie mogą obejść się bez tej dziedziny nauki. Kierunek ten łączy w sobie zagadnienia z zakresu elektroniki i informatyki. Technik elektronik to zawód uniwersalny gdzie stale wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie obsługi serwisu i naprawy urządzeń elektronicznych. Do kształcenia w zawodach technika elektronika szkoła wykorzystuje dobrze wyposażone laboratoria elektroniki, urządzeń elektronicznych, automatyki, systemów mikroprocesorowych i systemów i sieci komputerowych.

 

Kwalifikacja E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
Kwalifikacja E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Tytuł artykułu: Technik mechatronik
Data Publikacji: 2015-03-05 10:47:35

Technik mechatronik - 4 lata

 

Mechatronika jest to nauka łącząca elementy trzech różnych obszarów wiedzy: mechaniki, elektroniki i informatyki.

Mechatronika znajduje zastosowanie między innymi: w układach sterowania pojazdami, w urządzeniach automatyki domowej i przemysłowej, w obrabiarkach sterowanych numerycznie, w aparaturze medycznej, w robotach przemysłowych, w zaawansowanym sprzęcie gospodarstwa domowego oraz w nowoczesnych zabawkach.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych pracowniach, dobrze wyposażonych w profesjonalny sprzęt do nauki elektrotechniki i elektroniki, technologii i konstrukcji mechanicznych, pneumatyki i hydrauliki, projektowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych, dzięki czemu po ukończeniu szkoły technik mechatronik projektuje i wytwarza części i zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych. Wykorzystuje w swojej pracy nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę, opracowuje dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych, instaluje i obsługuje systemy sieciowe transmisji danych stosowanych w mechatronice.

 

Kwalifikacja E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
Kwalifikacja E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
Kwalifikacja E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Tytuł artykułu: Technik pojazdów samochodowych
Data Publikacji: 2015-03-05 10:43:05

Technik pojazdów samochodowych - 4 lata

 

Technik pojazdów samochodowych - to kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów. Wzrastająca liczba pojazdów i ich zaawansowanie technologiczne generuje popyt na wysokiej klasy pracowników technicznego zaplecza motoryzacji.
Kształcący się w naszej placówce uczniowie zdobywają wiedze i umiejętności w dobrze wyposażonych pracowniach diagnostyki pojazdowej, elektromechaniki pojazdowej oraz stacji obsługi samochodowej.

 

Kwalifikacja M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Kwalifikacja M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
Kwalifikacja M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Tytuł artykułu: Oferta Centrum Edukacji Zawodowej
Data Publikacji: 2015-03-05 09:12:35
Tytuł artykułu: Rekolekcje w CEZ
Data Publikacji: 2015-03-04 06:16:32
Arkadio_2015
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200