Tytuł artykułu: Jesteśmy NR 1 w powiecie!!!
Data Publikacji: 2015-01-16 18:16:42
Najlepszym technikum w Stalowej Woli
według prestiżowego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015, który po raz siedemnasty został opublikowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy jest
Centrum Edukacji Zawodowej.
Zajmujemy w Rankingu Techników 2015 odpowiednio 13 miejsce w województwie podkarpackim i 169 miejsce w ogólnopolskim rankingu na 300 prezentowanych szkół technicznych.

Ranking jest ważnym instrumentem w badaniu jakości szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Jego adresatami są przede wszystkim uczniowie najstarszych klas gimnazjów, którzy już w czerwcu muszą podjąć bardzo ważną decyzję - wybrać taką szkołę ponadgimnazjalną, która doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.

Takich informacji dostarcza sześć rankingów, w tym dwa główne rankingi ogólnopolskie: Ranking Liceów Ogólnokształcących 2015, Ranking Techników 2015 oraz cztery ogólnopolskie rankingi dodatkowe: Ranking Maturalny 2015 w grupie liceów, Ranking Maturalny 2015 w grupie techników, Ranking Olimpijski 2015, oraz Ranking Zawodowy 2015 w grupie techników.

Dla uczniów i nauczycieli niezwykle cenne są także podrankingi wojewódzkie (oddzielne dla liceów i techników), które są wyciągami z głównych rankingów ogólnopolskich. Wszystkie rankingi, obejmujące łącznie ok. 1500 najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, opublikowane zostały na portalu edukacyjnym: www.perspektywy.pl.

Decyzją Kapituły Rankingu ustalone zostały następujące kryteria Ogólnopolskiego Rankingu Techników 2015: sukcesy w olimpiadach 20%, matura - przedmioty obowiązkowe 25%, matura - przedmioty dodatkowe 25%, wyniki egzaminów zawodowych 30%.

Zasady Rankingu ustala Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Zajęcie tak wysokiego miejsca pozwala naszej szkole otrzymać Znak Jakości Szkoły , a jest nim Tytuł Srebrnej Szkoły 2015.

Tytuł artykułu: Nowy tytuł w bibliotece!!!
Data Publikacji: 2015-01-15 14:55:08

Miło nam poinformować, że od dziś biblioteka Centrum Edukacji Zawodowej wzbogaciła się o nowy tytuł czasopisma motoryzacyjnego.
Zapraszamy do lektury TopGear

topgear

Top Gear to najlepiej sprzedający się miesięcznik motoryzacyjny w Polsce. Magazyn na licencji BBC obecny jest w Polsce od 2008 r., a w portfolio Ringier Axel Springer Polska od 2011 r.

Top Gear prezentuje aktualności ze świata motoryzacji, trendy rynkowe, testy samochodów, nowości technologiczne i rynkowe gadżety. Magazyn ceniony jest za barwne i dowcipnie teksty, a swoją niepowtarzalną formułę zawdzięcza atrakcyjnej szacie graficznej i treściom redakcyjnym tworzonym przez takie gwiazdy, jak

Jeremy Clarkson,

jeremy-clarkson

Richard Hammond

hammond

czy James May

may

 

Tytuł artykułu: DBI 2015
Data Publikacji: 2015-01-14 10:10:50
P2170007
Już wkrótce rozstrzygnięcie konkursu DBI 2015.
Te nagrody trafią do zwycięzców. Kliknij..
Tytuł artykułu: SZKOLNY KLUB FILMOWY zaprasza...
Data Publikacji: 2015-01-13 12:20:32

... do obejrzenia etiudy filmowej stworzonej w trakcie warsztatów filmowych, które odbyły się w listopadzie 2014 w Miejskim Domu Kultury.

{youtube}2Zu99RH9N8M{/youtube}

Tytuł artykułu: Regulamin Konkursu DBI 2015
Data Publikacji: 2015-01-12 17:58:50
banner_dbi2015bRegulamin konkursu

„Bezpieczny w sieci - powiedz to innym"

organizowanego w ramach Obchodów Dnia Bezpiecznego

Internetu - 10 lutego 2015r.

w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

Wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa w sieci oraz zajmujących się grafiką komputerową, projektowaniem i przygotowaniem ciekawych projektów, plakatów zapraszamy do konkursu pt. „Bezpieczny w sieci - powiedz to innym". Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci. Uczniowie mają za zadanie zaprojektować T-shirt, kubek lub plakat (tworząc grafikę, hasło czy też używając symboli) informującą rówieśników jak bezpiecznie korzystać z Internetu.

 

I. Adresaci:

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.

II. Cele konkursu:
rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym, rozbudzanie zainteresowań informatycznych;
szerzenie idei bezpiecznej pracy w Internecie oraz wyrabianie odpowiednich nawyków;
zachęcanie do wspólnej, edukacyjnej zabawy, jako mądrego sposobu spędzania czasu z komputerem;
wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich;
kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.

III. Sposób przeprowadzenia konkursu:

Dopuszcza się następujące projekty konkursowe:

  • Plakat/Kalendarz - wykonany w wybranym programie graficznym CorelDraw, Illustrator, MSPublisher, GIMP. Wymiar plakatu A3 (290 x 420mm), układ poziomy lub pionowy. Inne formaty pliku powinny być uzgodnione z organizatorem konkursu, zapisane jako .JPG lub .PDF
  • Kubek - zaprezentowany w formie kompozycji nadrukowanej - projekt wykonany w wybranym programie graficznym CorelDraw, Illustrator, MSPublisher, GIMP.


JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT NA KUBEK?

Należy zaprojektować grafikę, symbole, hasło i umieścić je na kubku wg wzoru powyżej. Projekt graficzny zapisać w postaci elektronicznej. Wszystkie elementy muszą być własnego autorstwa.

Dane dotyczące projektu kubka:

- kolor kubka - biały,

- umiejscowienie projektu - przód lub wskazany bok kubka,

- wielkości obszaru projektu - A7 (74x105 mm), pion lub poziom,

- format pliku: .jpg, .pdf - zapisane w skali 1:1

kubek

  • T-shirtu zaprezentowany w formie kompozycji nadrukowanej - projekt wykonany w wybranym programie graficznym CorelDraw, Illustrator, MSPublisher, GIMP.


JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT NA T-SHIRT?

Należy zaprojektować grafikę, symbole, hasło i umieścić je na koszulce wg wzoru powyżej. Projekt graficzny zapisać w postaci elektronicznej. Wszystkie elementy muszą być własnego autorstwa.

Dane dotyczące projektu koszulki:

- kolor koszulki- biały,

- umiejscowienie projektu - przód koszulki,

- wielkości obszaru projektu - A4 (210×297 mm), pion lub poziom,

- format pliku: .jpg, .pdf - zapisane w skali 1:1

T-shirt

Prace powinny być wykonane indywidualnie. Zabronione jest kopiowanie prac osób trzecich.
W pracy konkursowej powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorach pracy.
Projekty konkursowe muszą być przejawem oryginalnej twórczości uczestnika i nie mogą naruszać praw osób trzecich, a także norm obyczajowych - w szczególności nie mogą prezentować treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających elementy erotyczne, obsceniczne, obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc, treści rasistowskie oraz materiały chronione prawami wyłącznymi lub naruszających prawo do prywatności.

IV. Miejsce i termin składania prac:

Prace konkursowe należy dostarczyć zapisane na płycie CD lub na innym nośniku (pendrive itp.) do 30 stycznia 2015r. Prace oddajemy pani Monice Bis lub pani Justynie Krawiec - pracownia komputerowa 107.

V. Kryteria oceny prac:

Komisja w skład, której będą wchodzili dyrekcja i nauczyciele naszej szkoły w dniu 18 lutego 2015r. dokona oceny prac konkursowych. Pod uwagę będą brane prace prezentujące temat w sposób interesujący oraz przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu. Oceniana będzie również wizualna strona projektu, techniczna poprawność wykonania, zastosowane efekty związane z obróbką obrazu, tekstu, wybrane techniki plastyczne. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz umieszczone na szkolnej stronie internetowej: http://cezstalowawola.pl.

Najciekawsze prace zostaną wydrukowe i wykorzystane w organizacji Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu 2015.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody oraz możliwość otrzymania oceny celującej z przedmiotów informatycznych (zgodnie z P.S.O.), wyniki konkursu będą ogłoszone do dnia 20 lutego 2015r. oraz umieszczone na stronie internetowej szkoły.

VI. Postanowienia końcowe:

Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego regulaminu. Regulamin konkursu i jego wyniki będą
dostępne na stronie internetowej szkoły: http://cezstalowawola.pl.
Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.
Zgłoszenie pracy do konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatora/Centrum Edukacji Zawodowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim.

Organizatorzy
Monika Bis i Justyna Krawiec
nauczyciele CEZ

1) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

2) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.);

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200