Tytuł artykułu: Ogłoszenie
Data Publikacji: 2014-09-23 10:40:00

W środę 24 września 2014 r. o godz. 16:00

odbędzie się spotkanie komitetu studniówkowego Centrum Edukacji Zawodowej.

Tytuł artykułu: Zostań rekinem giełdowym!
Data Publikacji: 2014-09-23 10:37:49
Jak co roku zapraszam wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej.
Inwestujecie wirtualne (niestety... ;-)) 100 tysięcy złotych w akcje Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, zarabiacie i zgarniacie nagrody!
Kto najlepiej zainwestuje i najwięcej zarobi jest laureatem.

Gracie w 3-4 osobowych zespołach. Zanim się zgłosicie, poczytajcie o szczegółach: https://sigg.gpw.com.pl/

W zeszłym roku wiele zespołów odniosło spore sukcesy na szczeblu wojewódzkim!

Zapraszam!
Jolanta Rydkodym

Tytuł artykułu: Rekrutacja uczestników projektu firmy symulacyjnej branży reklamowej
Data Publikacji: 2014-09-18 07:14:16

Proces rekrutacji uczniów do firmy symulacyjnej rozpoczyna się 22.09.2014r. i kończy się 5.10.2014r. Wyniki rekrutacji będą opublikowane w dniu 6.10.2014r. na szkolnej stronie internetowej.

Grupa docelowa: 15 uczniów z Centrum Edukacji Zawodowej, w tym: 10 uczniów z kierunku technik organizacji reklamy, 5 uczniów z kierunku technik informatyk.

Czas trwania projektu: 20.10.2014r. - 31.05.2015r.

Warunki uczestnictwa w projekcie:

 • pozytywna opinia wychowawcy klasy;
 • ocena z zachowania ucznia, powyżej oceny poprawnej;
 • list motywacyjny ucznia/ uczennicy z uzasadnieniem uczestnictwa.

Kryteria oceny:

 • opinia wychowawcy klasy - 30 pkt;
 • ocena z zachowania - 40 pkt;
 • uzasadnienie uczestnictwa - 30 pkt.

Korzyści z udziału w projekcie:

 • nagrody rzeczowe za udział w konkursie na najlepszego pracownika firmy (I miejsce - 700,00 PLN, II miejsce - 500,00 PLN, III miejsce 300,00 PLN),
 • zaświadczenia i certyfikaty ECDL Core, ECDL WebStarter;
 • darmowa dwudniowa wycieczka na Targi Poligrafii i Reklamy REMA DAYS w Warszawie;
 • satysfakcja zawodowa z pracy w firmie symulacyjnej Agencji Reklamowej.

Kontakt: Pani Krystyna Tutak - Biuro Projektów CEZ lub mgr Krzysztof Szczęch - nauczyciel przedmiotów zawodowych.
Zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie!

Tytuł artykułu: Nowe oprogramowanie dla Agencji Reklamowej w CEZ
Data Publikacji: 2014-09-18 07:13:27

Nauczyciel CEZ, mgr Krzysztof Szczęch testuje oprogramowanie wspomagające pracę agencji reklamowej - CRM GoNet . Nauczyciel obecnie przebywa w Agencji Reklamy Afresh Media w Krakowie w ramach projektu DARR „Handel i Reklama". Zastosowanie wersji replikowanej - zdalnej programu, umożliwi pracę Agencji Reklamy w terenie. Uczniowie biorący udział w projekcie firmy symulacyjnej poznają nowe oprogramowanie CRM GoNet Web. Angażowanie się w interesujące projekty doskonalenia zawodowego wpływa na jakość pracy szkoły i podnosi poziom kształcenia uczniów.

szcz

Na zdjęciu prezes Afreh Media K. Baranowski i mgr K.Szczęch podczas szkolenia z obsługi programu wspomagającego pracę agencji reklamowej CRM GoNet Web.

Tytuł artykułu: O firmie…
Data Publikacji: 2014-09-18 07:12:42

Scenariusz obejmuje swoim zakresem:

 • rekrutację i selekcję kadry firmy symulacyjnej,
 • koncepcję działalności gospodarczej firmy symulacyjnej branży reklamowej,
 • formy pozyskiwania kapitałów,
 • rejestrację działalności w systemie CEIDG,
 • prowadzenie działalności gospodarczej,
 • zarządzanie w agencji reklamowej, w tym pozyskiwanie klientów,
 • wykonywanie projektów graficznych,
 • wykonywanie badań marketingowych,
 • sprzedaż produktów i usług reklamowych,
 • organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych,
 • produkcję i montaż środków i nośników reklam,
 • prowadzenie księgowości i kadr firmy,
 • zaopatrzenie,
 • bhp w przedsiębiorstwie,
 • obsługę sekretariatu.

W elaboracie zrelacjonowano kontrolę i monitoring działań przez badanie efektywności gospodarczej standardowymi wskaźnikami ekonomicznymi i zweryfikowano zadania ustalone w harmonogramie działań przedstawionych na wykresie Gantta. Projekt kończy się ewaluacją i przyznawaniem nagród rzeczowych uczniom za osiągnięcie najlepszych wyników pracy w firmie.

 

I miejsce - 700,00 PLN II miejsce - 500,00 PLN III miejsce - 300,00 PLN

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200