Tytuł artykułu: Nowy projekt dla uczniów CEZ
Data Publikacji: 2014-09-18 07:11:29

W październiku startuje nowy projekt z funduszy unijnych. Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją projektu pt. „Podkarpacie stawia na zawodowców" Nr KSI: WND-POKL.09.02.00-18-001/12 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach". Działanie 9.2. „Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego".

 

Szkolnictwo zawodowe zajmuje kluczowe miejsce w strategii rozwoju województwa podkarpackiego. Inwestycja w nowoczesne technologie i branże wymagające wysokiej specjalizacji ma na celu wzmocnienie siły konkurencyjnej regionu. Przygotowanie absolwentów szkół do samozatrudnienia wpłynie na popularyzację szkolnictwa zawodowego na przykładzie CEZ.

 

Projekt ma charakter innowacyjny, eksperymentalny w skali ogólnopolskiej. Autorem opracowania scenariusza firmy symulacyjnej branży reklamowej jest nauczyciel CEZ, mgr Krzysztof Szczęch. Działanie realizowane jest pod auspicjami Biura Projektów CEZ - opiekunem projektu jest pani Krystyna Tutak.

Tytuł artykułu: Deklaracje maturalne 2015
Data Publikacji: 2014-09-16 09:50:14

W linkach poniżej znajdują się deklaracje maturalne obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015:

 

dla Technikum (format .doc)


dla Liceum  (format .doc)

Tytuł artykułu: Nauczyciele CEZ w projekcie unijnym „HANDEL I REKLAMA”
Data Publikacji: 2014-09-14 17:39:24

W ubiegłym roku szkolnym nauczyciele naszej szkoły panie mgr Monika Bis - nauczyciel przedmiotów informatycznych i mgr inż. Jolanta Rydkodym - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych brały udział w projekcie unijnym pt. „HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE", realizowanym pod nadzorem Ośrodka Rozwoju Edukacji.
Podstawowym założeniem projektu było podniesienie kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych kształcących w zawodzie technik organizacji reklamy poprzez praktyki w przedsiębiorstwach w kraju i zagranicą.

2

 

I etap projektu polegał na zrealizowaniu dwutygodniowej praktyki zawodowej w wybranym przedsiębiorstwie, związanym z handlem i reklamą. Pani Jolanta Rydkodym odbyła praktyki w Stalowej Woli w Firmie Poligraficznej STEMPART, pani Monika Bis realizowała praktyki w Agencji Reklamowej AFRESH MEDIA w Krakowie.

1

W sierpniu nauczyciele wzięli udział w II etapie programu, który obejmował staż zawodowy w Niemczech. Praktyki odbywały się w miejscowości Götz niedaleko Berlina w Izbie Handlowo-Rzemieślniczej a ich celem było zapoznanie się polskich nauczycieli z systemem dualnym kształcenia zawodowego w Niemczech, sposobem przeprowadzania egzaminów zawodowych, rozmowy z uczniami praktykantami oraz zwiedzanie różnych przedsiębiorstw m.in. zatrudniających praktykantów. W ramach stażu uczestniczki projektu m.in. zapoznały się z organizacją międzyzakładowych praktyk zawodowych, zwiedziły bardzo nowoczesne, specjalistyczne pracownie kształcenia zawodowego. Odbyły się spotkania:

  • w agencji reklamy UVA Kommunikation und Medien GmbH w Poczdamie zajmującej się kompleksową obsługą klientów w zakresie identyfikacji wizualnej.
  • w firmie browarniczej Braumanufaktur w Poczdamie - zwiedzanie, omówienie procesu produkcji, procesu logistycznego, sprzedaży piwa oraz reklamy wytwarzanych produktów, wymiana doświadczeń z praktykantami,
  • w przedsiębiorstwie IKEA w Berlinie - poznanie zasad organizacji praktyk zawodowych dla uczniów i stażystów w obszarze sprzedaży, reklamy i promocji.
  • w Sanddorngarten w Petzow - zwiedzanie przedsiębiorstwa zajmującego się przetwarzaniem owoców rokitnika, poznanie procesu produkcji rozmaitych wytworów z rokitnika, procesu marketingu, sprzedaży i reklamy.

Ponadto program wyjazdu obejmował także integrację kulturalną poprzez poznanie historii i dziedzictwa kulturowego Niemiec, zwiedzanie zabytków m.in. Reichstagu, Bramy Brandenburskiej w Berlinie, kompleksu pałacowo-parkowego Sanssouci w Poczdamie, Handwerkskammer Potsdam- Izby Rzemieślniczej w Götz /Poczdam.

3

Podsumowując, udział w projekcie był bardzo ciekawym doświadczeniem dla nauczycieli, pozwolił na poznanie organizacji szkolnictwa zawodowego i praktyk w Niemczech na przykładzie modelowych przedsiębiorstw realizujących praktyczne kształcenie zawodowe na terenie Niemiec. Wyjazd był również świetną okazją do wymiany doświadczeń z innymi nauczycieli z Polski, biorącymi udział w projekcie oraz partnerami niemieckimi w zakresie dualnego systemu kształcenia.

Tytuł artykułu: Nauczyciele CEZ w projekcie unijnym „HANDEL I REKLAMA”
Data Publikacji: 2014-09-13 18:55:30
W ubiegłym roku szkolnym nauczyciele naszej szkoły panie mgr Monika Bis – nauczyciel przedmiotów informatycznych i mgr inż. Jolanta Rydkodym – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych brały udział w projekcie unijnym pt. „HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE”, realizowanym pod nadzorem Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Podstawowym założeniem projektu było podniesienie kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych kształcących w zawodzie technik organizacji reklamy poprzez praktyki w przedsiębiorstwach w kraju i zagranicą.

I etap projektu polegał na zrealizowaniu dwutygodniowej praktyki zawodowej w wybranym przedsiębiorstwie, związanym z handlem i reklamą. Pani Jolanta Rydkodym odbyła praktyki w Stalowej Woli w Firmie Poligraficznej STEMPART, pani Monika Bis realizowała praktyki w Agencji Reklamowej AFRESH MEDIA w Krakowie.

W sierpniu nauczyciele wzięli udział w II etapie programu, który obejmował staż zawodowy w Niemczech. Praktyki odbywały się w miejscowości Götz niedaleko Berlina w Izbie Handlowo-Rzemieślniczej a ich celem było zapoznanie się polskich nauczycieli z systemem dualnym kształcenia zawodowego w Niemczech, sposobem przeprowadzania egzaminów zawodowych, rozmowy z uczniami praktykantami oraz zwiedzanie różnych przedsiębiorstw m.in. zatrudniających praktykantów. W ramach stażu uczestniczki projektu m.in. zapoznały się z organizacją międzyzakładowych praktyk zawodowych, zwiedziły bardzo nowoczesne, specjalistyczne pracownie kształcenia zawodowego. Odbyły się spotkania:

  • w agencji reklamy UVA Kommunikation und Medien GmbH w Poczdamie zajmującej się kompleksową obsługą klientów w zakresie identyfikacji wizualnej.
  • w firmie browarniczej Braumanufaktur w Poczdamie - zwiedzanie, omówienie procesu produkcji, procesu logistycznego, sprzedaży piwa oraz reklamy wytwarzanych produktów, wymiana doświadczeń z praktykantami,
  • w przedsiębiorstwie IKEA w Berlinie – poznanie zasad organizacji praktyk zawodowych dla uczniów i stażystów w obszarze sprzedaży, reklamy i promocji.
  • w Sanddorngarten w Petzow – zwiedzanie przedsiębiorstwa zajmującego się przetwarzaniem owoców rokitnika, poznanie procesu produkcji rozmaitych wytworów z rokitnika, procesu marketingu, sprzedaży i reklamy.

Ponadto program wyjazdu obejmował także integrację kulturalną poprzez poznanie historii i dziedzictwa kulturowego Niemiec, zwiedzanie zabytków m.in. Reichstagu, Bramy Brandenburskiej w Berlinie, kompleksu pałacowo-parkowego Sanssouci w Poczdamie, Handwerkskammer Potsdam- Izby Rzemieślniczej w Götz /Poczdam.

Podsumowując, udział w projekcie był bardzo ciekawym doświadczeniem dla nauczycieli, pozwolił na poznanie organizacji szkolnictwa zawodowego i praktyk w Niemczech na przykładzie modelowych przedsiębiorstw realizujących praktyczne kształcenie zawodowe na terenie Niemiec. Wyjazd był również świetną okazją do wymiany doświadczeń z innymi nauczycieli z Polski, biorącymi udział w projekcie oraz partnerami niemieckimi w zakresie dualnego systemu kształcenia.

Tytuł artykułu: Warsztaty
Data Publikacji: 2014-09-12 12:31:40
warsztaty
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200