Tytuł artykułu: Informacja
Data Publikacji: 2014-09-12 11:12:50

UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ, KTÓRZY ZADEKLAROWALI UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH ETYKI DLA NICH ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ:

ETYKA

TECHNIKUM PIERWSZE KLASY

WTOREK GODZINA 13.00 - SALA 103

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA  KLASY PIERWSZE

PIĄTEK 12.10 - SALA 108

Barbara Główka - Syp

 

Tytuł artykułu: CZYTALIŚMY "TRYLOGIĘ" …
Data Publikacji: 2014-09-11 07:20:39

DSCN24445 września, w przeddzień ogólnopolskiej akcji NARODOWE CZYTANIE odbyło się nasze szkolne czytanie „Trylogii" Henryka Sienkiewicza.
Akcja zainicjowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego ma na celu popularyzację czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.
W bibliotece CEZ spotkali się uczniowie klasy 3I, IVE1, IV I, IIK, II26 wraz z nauczycielami , aby wspólnie odkrywać mądrość i aktualność słów powieści Sienkiewicza i promować kulturę żywego słowa.
Dyrektor CEZ Piotr Żyjewski rozpoczął spotkanie i przeczytał ulubiony fragment z „Pana Wołodyjowskiego", dodając swój komentarz. Następnie czytali uczniowie i nauczyciele, wybierając ciekawe wątki także z „Potopu" i „Ogniem i mieczem". Niektóre fragmenty tekstu obrazowały sceny z filmów, a wspaniała muzyka podkreślała klimat naszego wspólnego czytania.

DSCN2458DSCN2464

DSCN2453DSCN2460

Zapraszamy za rok!

Tytuł artykułu: xcxzczxc
Data Publikacji: 2014-09-10 16:06:23

fdgdfghbjhdsf

etykiety6

Tytuł artykułu: sdfsdfsdf
Data Publikacji: 2014-09-10 16:04:53
hg jkhjhg jhgj hgjhgjh gjhg jhgj hgjkh gj
Tytuł artykułu: TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE - 2015
Data Publikacji: 2014-09-08 09:44:05

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE
dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu

1. Etap pisemny
12 stycznia 2015 r. (poniedziałek), godz. 12:00
- dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

2. Etap praktyczny
od 13 do 14 stycznia 2015 r.
- dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika
(szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do 12 grudnia 2014 r.)
od 22 do 31 stycznia 2015 r. - dla absolwentów zasadniczych szkól zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół - 27 lutego 2015 r. (data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: 27 lutego 2015 r.).

 

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu

1. Etap pisemny
15 czerwca 2015 r. (poniedziałek), godz. 12:00 - dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

2. Etap praktyczny
od 16 do 19 czerwca 2015 r. -
dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika
(szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do 4 kwietnia 2015 r.)
od 30 czerwca do 17 lipca 2015 r. - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół - 28 sierpnia 2015 r. (data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: 28 sierpnia 2015 r.).


TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2015 R.
(kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach)
Sesja 1.: styczeń - luty 2015 r.

Część pisemna

Część praktyczna

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja

w pozostałych kwalifikacjach

8 stycznia

2015 r.

15 stycznia 2015 r.

od 9 stycznia do

27 lutego 2015 r.

27 marca 2015 r.


Sesja 2.: maj - lipiec 2015 r.

Część pisemna

Część praktyczna

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja

w pozostałych kwalifikacjach

22 czerwca

2015 r.

23 czerwca 2015 r.

od 25 maja do

6 lipca 2015 r.

28 sierpnia 2015 r.


Sesja 3.: sierpień - październik 2015 r.

Część pisemna

Część praktyczna

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

8 września 2015 r.

od 17 sierpnia do

16 października 2015 r.

27 listopada 2015 r.

 

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200