Tytuł artykułu: Harmonogram matura 2015
Data Publikacji: 2014-09-08 09:38:47
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 3 lipca 2014 r.
w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,
egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku.
HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM
dla absolwentów wszystkich typów szkół

Część ustna egzaminu maturalnego

od 4 do 29maja

języki obce nowożytne,

język łemkowski, język kaszubski

egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych

od 11 do 23maja

język polski,

języki mniejszości narodowych


Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj

Godzina 9:00

Godzina 14:00

4

poniedziałek

język polski - pp*

wiedza o tańcu - pp

wiedza o tańcu - pr*


5

wtorek

matematyka - pp

język łaciński i kultura antyczna - pp

język łaciński i kultura antyczna - pr


6

środa

język angielski - pp

język angielski - pr

język angielski - dj*


7

czwartek

język polski- pr

biologia - pp

biologia - pr


8

piątek

matematyka - pr

wiedza o społeczeństwie - pp

wiedza o społeczeństwie - pr


9, 10 - sobota, niedziela

11

poniedziałek

fizyka i astronomia - pp

fizyka i astronomia / fizyka - pr


filozofia - pp

filozofia - pr


12

wtorek

język niemiecki - pp

język niemiecki - pr

język niemiecki - dj


13

środa

geografia - pp

geografia - pr


historia muzyki - pp
historia muzyki - pr

14

czwartek

język rosyjski - pp

język rosyjski - pr
język rosyjski - dj

15

piątek

chemia - pp

chemia - pr

historia sztuki - pp

historia sztuki - pr

16, 17 - sobota, niedziela

18

poniedziałek

język francuski - pp

język francuski - pr

język francuski - dj

19

wtorek

informatyka - pp

informatyka - pr

historia - pp

historia - pr

20

środa

język hiszpański - pp

język hiszpański - pr

język hiszpański - dj

21

czwartek

język włoski - pp

język włoski - pr

język włoski - dj

22

piątek

języki mniejszości narodowych - pp język kaszubski - pp

język kaszubski - pr

język łemkowski - pp

język łemkowski - pr

języki mniejszości narodowych - pr

godz. 9:00 - matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**

godz. 10:35 - historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 12:10 - geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 13:45 - biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 15:20 - chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 16:55 - fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

* pp - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony; dj - poziom dwujęzyczny
** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.
HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM*
dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie

Część ustna egzaminu maturalnego

od 1 do 17czerwca

języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski

egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych

od 8 do 13czerwca

język polski,

języki mniejszości narodowych


Część pisemna egzaminu maturalnego

Czerwiec

Godzina 9:00

Godzina 14:00

1

poniedziałek

język polski - pp**

język polski - pr**

2

wtorek

matematyka - pp

matematyka - pr

3

środa

język angielski - pp

język angielski - pr

język angielski - dj**

4 - czwartek

5

piątek

wiedza o społeczeństwie - pp, pr

fizyka i astronomia - pp, pr / fizyka - pr

język łaciński i kultura antyczna - pp, pr

wiedza o tańcu - pp, pr

6, 7 - sobota, niedziela

8

poniedziałek

biologia - pp, pr

filozofia - pp, pr

historia muzyki - pp, pr

historia sztuki - pp, pr

9

wtorek

język niemiecki - pp

język niemiecki - pr

język niemiecki - dj

10

środa

chemia - pp, pr

geografia - pp, pr

przedmioty zdawane w języku obcym***

11

czwartek

język rosyjski - pp

język rosyjski - pr

język rosyjski - dj

12

piątek

informatyka - pp, pr

historia - pp, pr

13, 14 - sobota, niedziela

15

poniedziałek

język francuski pp

język francuski - pr

język francuski - dj

16

wtorek

języki mniejszości narodowych - pp

język kaszubski - pp, pr

język łemkowski - pp, pr

język hiszpański - pp

języki mniejszości narodowych - pr

język hiszpański - pr

język hiszpański - dj

17

środa

język włoski - pp

język włoski - pr

język włoski - dj

* Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2015 r.
** pp - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony; dj - poziom dwujęzyczny
*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.


Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół - 30 czerwca 2015 r. (data wydania świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w maju i w czerwcu: 30 czerwca 2015 r.).

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM*
dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

1. Część pisemna - 25 sierpnia 2015 r. (wtorek), godz. 9:00
2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) - 24-28 sierpnia 2015 r.

* Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 7 sierpnia 2015 r.

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół - 11 września 2015 r. (data wydania świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu: 11 września 2015 r.).
Tytuł artykułu: Informacja dla rodziców i uczniów Centrum Edukacji Zawodowej w sprawie dofinansowania do dożywiania w szkole
Data Publikacji: 2014-09-08 07:19:59
W ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" mogą Państwo ubiegać się w swojej miejscowości o pomoc z przeznaczeniem na dożywianie dzieci. Pomoc na powyższy cel jest przyznawana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w formie kanapka + herbata wydawanych w szkole.

Dochód uprawniający do korzystania z pomocy to 486 zł netto x 150% = 729zł netto

W przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z powyższej formy pomocy należy złożyć wniosek wraz wymaganymi dokumentami w Ośrodku Pomocy Społecznej w swojej miejscowości.

Tytuł artykułu: Plan lekcji
Data Publikacji: 2014-09-05 10:02:42
Od 8 września 2014 r. (poniedziałek) obowiązuje nowy plan lekcji.
Tytuł artykułu: Zebranie z rodzicami
Data Publikacji: 2014-09-05 09:28:26

Plan wywiadówki w dniu 9.09.2013r.(wtorek).

 

15:00 DOTYCZY RODZICÓW UCZNIÓW WSZYSTKICH KLAS W CEZ
Rozpoczęcie zebrania rodziców wszystkich klas z wychowawcami.

 

16:10 ZEBRANIE PRZEWODNICZĄCYCH ODDZIAŁOWYCH RAD RODZICÓW ODDELEGOWANYCH DO RADY RODZICÓW CEZ wybranych na kadencję 2014/15. Zebranie sprawozdawczo - wyborcze RADY RODZICÓW CEZ odbędzie się w świetlicy szkolnej o godz. 16:10.

Na zebraniu wybrani zostaną: przewodniczący, skarbnik, sekretarz oraz komisja rewizyjna Rady Rodziców CEZ.

Tytuł artykułu: Brytyjski hit już w naszej bibliotece!
Data Publikacji: 2014-09-05 08:16:09
Nauka Bez Tajemnic to licencyjne wydanie nowego brytyjskiego magazynu „Science Uncovered". Zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i Stanach Zjednoczonych został uznany za największy hit prasowy końcówki roku 2013.
Redakcja „Science Uncovered" przyciągnęła do współpracy najwybitniejszych naukowców z ogromnym talentem i wieloletnim doświadczeniem w popularyzacji nauki. Gwarantują oni prezentację najtrudniejszych nawet tematów w sposób przystępny i zrozumiały dla każdego.
nauka-bez-taj1nauka-bez-taj2
Jeśli do tego dodamy niezwykle wysoki poziom edytorski, fantastyczną jakość zdjęć i bardzo ciekawy zestaw „gorących" tematów, to staje się jasne, że w segmencie popularyzacja nauki mamy nareszcie w Polsce pismo klasy premium, odpowiadające potrzebom intelektualnym i estetycznym dobrze wykształconych, wymagających czytelników.

 

Przejrzyj bieżące wydanie.
Zapraszamy.

 

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200