Tytuł artykułu: Zajęcia przygotowujące do etapu praktycznego egzaminu zawodowego
Data Publikacji: 2014-05-30 11:47:08
Zapraszamy absolwentów technikum
na zajęcia przygotowujące do etapu praktycznego egzaminu zawodowego.
Zajęcia odbędą się we wtorek 03.06.2014 r. o godzinie 14:30
  • klasa 4 B (technik elektronik) - sala 55W
  • klasa 4 F (technik teleinformatyk) - sala 26W

Piotr Żak, Grzegorz Cygan
Tytuł artykułu: Zajęcia przygotowujące do etapu praktycznego egzaminu zawodowego
Data Publikacji: 2014-05-30 11:47:08
Zapraszamy absolwentów technikum
na zajęcia przygotowujące do etapu praktycznego egzaminu zawodowego.
Zajęcia odbędą się we wtorek 03.06.2014 r. o godzinie 14:30
  • klasa 4 B (technik elektronik) - sala 55W
  • klasa 4 F (technik teleinformatyk) - sala 26W

Piotr Żak, Grzegorz Cygan
Tytuł artykułu: Zajęcia przygotowujące do etapu praktycznego egzaminu zawodowego
Data Publikacji: 2014-05-30 11:47:08
Zapraszamy absolwentów technikum
na zajęcia przygotowujące do etapu praktycznego egzaminu zawodowego.
Zajęcia odbędą się we wtorek 03.06.2014 r. o godzinie 14:30
  • klasa 4 B (technik elektronik) - sala 55W
  • klasa 4 F (technik teleinformatyk) - sala 26W

Piotr Żak, Grzegorz Cygan
Tytuł artykułu: Egzamin zawodowy 2014 - wykaz przyborów
Data Publikacji: 2014-05-29 06:24:00

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w etapie praktycznym egzaminu zawodowego w danym zawodzie w czerwcu  2014 r.

Na podstawie § 133a. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.) ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w etapie praktycznym egzaminu zawodowego w danym zawodzie w czerwcu 2013 r. Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których zdający mogą korzystać w etapie praktycznym egzaminu w danym zawodzie w czerwcu 2014 r.

 

Nazwa zawodu

Zdający przynosi na egzamin

Technik pojazdów samochodowych

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

Technik elektronik

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

Technik mechanik

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

Technik mechanik lotniczy

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

Technik informatyk

xxxxxxx

Technik usług fryzjerskich

ołówek, gumka, linijka, temperówka

Technik teleinformatyk

xxxxxxx

Technik organizacji reklamy

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, ekierka, kredki 12 kolorów, temperówka

 


 

Tytuł artykułu: Egzamin zawodowy 2014 - wykaz przyborów
Data Publikacji: 2014-05-29 06:24:00

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w etapie praktycznym egzaminu zawodowego w danym zawodzie w czerwcu  2014 r.

Na podstawie § 133a. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.) ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w etapie praktycznym egzaminu zawodowego w danym zawodzie w czerwcu 2013 r. Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których zdający mogą korzystać w etapie praktycznym egzaminu w danym zawodzie w czerwcu 2014 r.

 

Nazwa zawodu

Zdający przynosi na egzamin

Technik pojazdów samochodowych

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

Technik elektronik

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

Technik mechanik

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

Technik mechanik lotniczy

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

Technik informatyk

xxxxxxx

Technik usług fryzjerskich

ołówek, gumka, linijka, temperówka

Technik teleinformatyk

xxxxxxx

Technik organizacji reklamy

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, ekierka, kredki 12 kolorów, temperówka

 


 

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200