37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1

15 8134854, 15 8428300
cezstalowawola@wp.pl

20 LAT FESTIWALU KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ „EUTRAPELIA” W CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W STALOWEJ WOLI

Darek Gawron

8 czerwca 2017 roku w Sandomierzu odbył się finał XX edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia”, przebiegający pod hasłem „Idźcie i głoście…”, który był podsumowaniem i uwieńczeniem dwudziestu lat działalności, promowania wartości patriotycznych i chrześcijańskich. „Eutrapelia” rokrocznie jest organizowana przez Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Diecezji Sandomierskiej, Katolicki Dom Kultury „Arka” oraz Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”. Patronat honorowy nad festiwalem objął ordynariusz Diecezji Sandomierskiej ks. Biskup Krzysztof Nitkiewicz, patronat medialny TK Stella. Festiwal wspierają również władze samorządowe i oświatowe.

Festiwal ten został już na stałe wpisany do kalendarza wydarzeń kulturalnych Diecezji Sandomierskiej. Znajduje się on także w terminarzu imprez zdecydowanej większości szkół ponadgimnazjalnych, które są położone na jej terenie. Według zamysłu organizatora festiwalu jego podstawowe zadanie to zaangażowanie młodzieży ponadgimnazjalnej, która jest już u progu dorosłego życia, w promowanie wartości chrześcijańskich i patriotycznych poprzez kulturę w jej różnych formach ekspresji. Z tego zadania wynika jego ogromny walor zarówno edukacyjny, jak i wychowawczy.

Przygotowując swoje programy artystyczne, młodzież uczy się, poszerza swoją wiedzę w różnych dziedzinach życia, a jednocześnie formuje swój stan ducha, swoją osobowość. Przez to „Eutrapelia” stały się czymś w rodzaju pozytywnej odpowiedzi młodego pokolenia na współczesny kryzys wartości. Jest też ten festiwal realizacją zobowiązania, do wypełnienia którego wezwał, zwłaszcza młodych ludzi, Św. Jan Paweł II, gdy mówił o budowaniu cywilizacji miłości. Każda edycja festiwalu ma swoje hasło przewodnie, z którym związane są propozycje tematów, spośród których każda szkoła wybiera jeden i realizuje go w wybrany przez siebie sposób. Wśród tematów poszczególnych edycji festiwalu były te dotyczące kryzysu rodziny, ochrony życia, zniewolenia grzechem, dylematów wiary, chrześcijańskich korzeni naszej Ojczyzny.

 

Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli (wcześniej Zespół Szkół Zawodowych i Zespół Szkół Nr 4) znajduje się w gronie tych nielicznych szkół, które od samego początku istnienia festiwalu „Eutrapelia” biorą w nim udział. Wielka w tym zasługa ówczesnego wicedyrektora szkoły pana Stanisława Węgrzynowicza, który silnie optował za tym, by szkoła dołączyła do tej pięknej i wartościowej inicjatywy. Jego dzieło podjęła i kontynuuje pani wicedyrektor Anna Woś. Nieocenioną rolę w tych początkowych latach, dzięki czemu wydarzenie festiwalowe na stałe zagościło w kalendarzu imprez szkoły, odegrała pani Agnieszka Szewczyk; wtedy - wychowawca świetlicy szkolnej, dzisiaj – pedagog szkolny. Tym bardziej, że spoczywała na niej odpowiedzialność za wszystkie aspekty przygotowania programu festiwalowego (dobór scenariusza i wykonawców, przygotowanie scenografii, przeprowadzenie prób z młodzieżą). W kolejnych latach rolę tę pełnił pan Mirosław Juśkiewicz, który do dziś jest animatorem tego przedsięwzięcia. Później dołączali do nich inni nauczyciele i katecheci. Dzisiaj jest to już zespół ludzi, w którym każdy ma swoje zadanie do wypełnienia.

W ciągu tych dwudziestu lat obecności szkoły w tym festiwalowym przedsięwzięciu, stosowana była różnorodność form i ekspresji artystycznej przygotowywanych programów. Były widowiska sceniczne, jak choćby to ukazujące siłę i brutalność zła ujawniającego się w warunkach obozu koncentracyjnego. Było to możliwe zwłaszcza dzięki niezwykle dynamicznej grze uczniów-aktorów, ucharakteryzowanych na strażników obozowych. Pośród tej mrocznej scenerii przechadzał się Jezus ubrany w biel, wspierając ofiary terroru. Widowisko to zostało następnie przedstawione podczas finału ówczesnej edycji festiwalu. 

Nader często, zwłaszcza podczas pierwszych edycji festiwalu, wykorzystywane były różne formy teatralne. Pewnym przełomem w tej kwestii było zastosowanie pantomimy, która opowiadała o życiu Św. Pawła z okresu, gdy prześladował on wyznawców Chrystusa, a następnie o jego nawróceniu pod Damaszkiem. Z czasem do przedstawień włączone zostały środki multimedialne. Pierwszy raz miało podczas prezentacji programu o ochronie życia dziecka przed jego narodzeniem. Pokazane zostały wtedy zdjęcia USG z poszczególnych etapów rozwoju dziecka w łonie matki - od tych najwcześniej rejestrowanych. Wyraźną zmianą w sposobie ekspresji artystycznej było przygotowanie – podczas jednej z edycji festiwalu - obszernej wystawy, która przestawiała rok liturgiczny w formie symbolicznych zdjęć i obrazów (wystawa ta została także zaprezentowana podczas ówczesnego finału festiwalu).
Podczas ubiegłorocznej edycji „Eutrapelii”, główny wątek tematyczny programu przedstawiony został w formule kina niemego, któremu towarzyszyła ekspresyjna muzyka. Natomiast tegoroczny program miał charakter koncertu ewangelizacyjnego, podczas którego królowała muzyka religijna i ewangelizacyjna. Nasi uczniowie w składzie: Ola Haszczuk, Weronika Rybak, Dominika Szczęch, Kinga Wośko, Błażej Mokrzak, Łukasz Grochola, Łukasz Pęzioł, Barbara Loryś, Mikołaj Partyka, Szymon Sokal zaprezentowali koncert ewangelizacyjny pod hasłem: „Idźcie i głoście…”.Motywem przewodnim koncertu była muzyka – świetnie zagrana i zaśpiewana przez nasz szkolny zespół „Ceziaki”, w którą wplecione zostały krótkie katechezy keregmatyczne i pokaz multimedialny z filmikami ewangelizacyjnymi. Było też wzruszające świadectwo jednej z naszych uczennic – Oli.

Koncert ten spotkał się z wielkim uznaniem kapituły festiwalowej i został zaprezentowany podczas jubileuszowego finału festiwalu.
Każdego roku księża, katecheci, nauczyciele zaangażowani w przygotowanie programu musieli wykazać się niezwykłą kreatywnością i rzetelnością. Wśród nich byli: p. dyr. Węgrzynowicz, p. Krzysztof Chrustowski, p. Agnieszka Szewczyk, p. Marzena Marek – Godek, p. Mirosław Juśkiewicz, p. dyr. Anna Woś, p. Anna Olszewska, p. Aneta Wójcik, p. Magdalena Kępa, ks. Piotr Kluk, ks. Krzysztof Surma, ks. Krzysztof Szary, ks. Radosław Król, p. Gabriela Rubas – Dębska, p. Barbara Surma. Na przestrzeni 20 lat przez scenę auli przewinęło się wielu szkolnych aktorów, piosenkarzy, prezentujących się w różnorodnych formach artystycznych. Trzykrotnie Kapituła wyróżniła naszych artystów zapraszając nas na finał, na którym mieliśmy się zaprezentować przed wszystkimi uczestnikami przeglądu.

Za wybitne zasługi w tworzeniu i rozwoju Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia” na rzecz wychowania młodzieży w duchu wartości patriotycznych i chrześcijańskich nasza szkoła została wyróżniona przez Ministra Edukacji Narodowej p. Annę Zalewską.

Wszystkim zaangażowanym w ciągu tego dwudziestolecia w przeprowadzenie poszczególnych edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia” w Centrum Edukacji Zawodowej - nauczycielom i katechetom, a zwłaszcza wspaniałej młodzieży, należą się słowa wielkiego uznania i podziękowania.

Mamy nadzieję, że w przyszłości nadal będziemy uczestniczyć w festiwalu, ponieważ to niezapomniana przygoda, ale przede wszystkim niezwykła lekcja religii i patriotyzmu, wymagająca od uczestników odwagi i skupienia.

Fotorelacja - KLIKNIJ!!!

Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony. Polityka cookie...