37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1

15 8134854, 15 8428300
cezstalowawola@wp.pl

Absolwent naszej szkoły Stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Monika Bis

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca… dla absolwenta naszej szkoły.

W gronie 211 wybitnych młodych naukowców, którym w tym roku przyznano stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego znalazł się Gaweł Żyła, uczeń 3-letniego Liceum Profilowanego o profilu Zarządzanie Informacją w latach 2002 – 2005, w ówczesnym Zespole Szkół nr 4 im. płk Stanisława Dąbka, dziś doktor habilitowany inżynier Gaweł Żyła, profesor uczelni w Katedrze Fizyki i Inżynierii Medycznej na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej.

Na stronie MNiSW odnajdujemy informację, że wyróżnienie to otrzymują naukowcy prowadzący innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszący się imponującym dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu. Warto podkreślić, że w tym roku wpłynęło do Ministerstwa prawie 1,5 tys. wniosków o przyznanie stypendium, z czego ok. 1,4 tys. spełniło warunki formalne i zostało poddane ocenie. W finalnym gronie laureatów, którym przyznano stypendia w wysokości 5390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat jest dr hab. inż. Gaweł Żyła. Gratulacje. Wspaniale.

Dr hab. inż. Gaweł Żyła, prof. Politechniki Rzeszowskiej pracuje na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Fizyki i Inżynierii Medycznej na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej. Jego rozprawa doktorska, obroniona z wyróżnieniem w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, skupiała się na badaniu właściwości reologicznych nanocieczy. Po uzyskaniu stopnia doktora rozszerzył on swoje zainteresowania naukowe o eksperymentalne badania innych właściwości fizycznych miękkiej fazy skondensowanej ze szczególnym uwzględnieniem nanocieczy i cieczy jonowych. W październiku 2019 roku decyzją Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie został mu nadany stopień doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w zakresie nauk fizycznych. W swoim dorobku wykazać się może współautorstwem niemal 50 prac naukowych, opublikowanych w czasopismach międzynarodowych, które wg bazy Web of Science cytowane były przez grupy naukowe z całego świata niemal 300 razy oraz jednego patentu. Przygotował ponad 180 recenzji artykułów naukowych dla czasopism indeksowanych w Web of Science oraz jest edytorem numerów specjalnych czasopism Journal of Molecular Liquids (Elsevier) i Materials (MDPI).

Dr hab. inż. Gaweł Żyła zdobywał doświadczenie zawodowe podczas staży naukowych w Indiach, Norwegii (wyjazd w ramach programu Erasmus+), Francji, Hiszpanii, Szwecji, Serbii i we Włoszech. Jest członkiem Management Committee w akcji COST CA15119 - Overcoming Barriers to Nanofluids Market Uptake (NANOUPTAKE) , w którą zaangażowanych jest niemal 300 naukowców z całego świata oraz kierował Polsko-Indyjskim projektem "Study of fundamental chemical and physical properties of magnetic ionic liquid nanofluids". Wyniki swoich badań prezentował na konferencjach naukowych w USA, Hiszpanii, Włoszech, Portugalii, Rumunii, Grecji, Belgii, a w czasie swojego pobytu w Indiach przedstawił specjalny referat zaproszony na konferencji w Munnar.

Gratulacje!

Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony. Polityka cookie...