37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1

15 8134854, 15 8428300
cezstalowawola@wp.pl

Komunikat

Darek Gawron

Rzeszów, 2020.04.29


Odpowiedź na pytanie skierowane na adres e-mail w sprawie ustalenia nowych terminów dni wolnych od zajęć dydaktycznych w szkole w związku ze zmianą terminów przeprowadzenia egzaminu maturalnego, wyjaśniam co następuje:

1. Zgodnie z § 11 k ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.p) stracił moc komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 6 sierpnia 2019 r. (zaktualizowany 20 sierpnia 2019 r.) w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r.

2. Na podstawie art. 9a ust. 2 pkt 10a ustawy o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) oraz z § 11 i ust.1 cytowanego rozporządzenia MEN, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosił Komunikat z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku, ustalając nowe terminy egzaminu maturalnego od dnia 8 czerwca 2020 r.

3. W związku z powyższą zmianą, dyrektor szkoły, działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt. 1 lit. b rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.), ustala nowe terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w szkole, biorąc pod uwagę harmonogram dyrektora CKE z dnia 24 kwietnia 2020 r. Terminy dni wolnych w szkole, ustalone we wrześniu 2019 r. tracą ważność.

Podkarpacki Kurator Oświaty

Małgorzata Rauch

Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony. Polityka cookie...