37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1

15 8134854, 15 8428300
cezstalowawola@wp.pl

XXI EDYCJA KONKURSU POETYCKIEGO „ MOJA MAŁA OJCZYZNA” pod hasłem: „GODZINY PRZY PIÓRZE”

Darek Gawron

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  im. Melchiora Wańkowicza w  Stalowej Woli

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. KEN w Stalowej Woli

STAROSTWO POWIATOWE w Stalowej Woli

ogłaszają

XXI EDYCJĘ  KONKURSU  POETYCKIEGO „ MOJA MAŁA OJCZYZNA”

pod   hasłem:

„GODZINY  PRZY  PIÓRZE”

Patronat nad konkursem sprawuje:

  • Związek Literatów Polskich  Oddział w Rzeszowie
  • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło w Stalowej Woli

Warunki uczestnictwa:

Konkurs  przeznaczony jest dla młodych twórców powiatu stalowowolskiego i  przebiega  w dwóch  kategoriach wiekowych:    

  • uczniowie klas  IV –VIII szkół podstawowych ;
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych.

 

Termin składania  prac : 5 października 2021 roku

 

Zainteresowani udziałem w  konkursie powinni złożyć  dwa  wiersze o tematyce dowolnej /napisane czytelnie na oddzielnych kartkach  - w  pięciu egzemplarzach/.

Prace muszą być  w całości samodzielne (obowiązuje ustawa o prawach autorskich Dz.U. z 23.02.1994 r. Nr 24  poz.83  art. 115 z późn.zm.).

Utwory na wszystkich egzemplarzach (wydrukach) muszą być opatrzone GODŁEM identycznym jak to na kopercie, w której zostaną przesłane (nie wolno ujawniać na kopercie ani przy tekstach właściwych imion i nazwisk, czy szkół, do których uczęszczają uczestnicy).

Każdy uczestnik konkursu powinien ponadto dołączyć do przesyłki konkursowej małą kopertę, na której będzie zapisane jego GODŁO, zaś w środku dane osobowe uczestnika. Potrzebnymi danymi osobowymi są: imię i nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły, telefon kontaktowy.

Nadsyłając prace, autorzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego konkursu.

Do pracy należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie   wizerunku i danych osobowych na potrzeby promocji konkursu na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. Prace można składać w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli /budynek Biblioteki   Międzyuczelnianej/  przy ul. ks. J. Popiełuszki 10,  tel. 15 842–10–63 wew. 38  /tam również  można uzyskać szczegółowe informacje uzupełniające/. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do udostępnienia publikacji mediom i umieszczenia na stronie internetowej biblioteki bez powiadomienia autora.

Najlepsze wiersze uhonorowane zostaną nagrodami; prace oceniać będzie jury  powołane przez organizatorów.  O terminie podsumowania  konkursu, połączonego z wręczeniem nagród, laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.  

Więcej informacji w bibliotece CEZ. Zachęcamy do udziału w konkursie! 

Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony. Polityka cookie...