37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1

15 8428300, 15 8134854
cezstalowawola@wp.pl

Egzaminy maturalne w terminie poprawkowym przeprowadzone będą w szkołach macierzystych zdających w następujących terminach:

  • egzaminy pisemne: 22 sierpnia 2017 r.(wtorek), godz. 9.00
  • egzaminy ustne: 23 – 25 sierpnia 2017 r. (harmonogram ustalają dyrektorzy szkół)

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent który, nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej w maju/czerwcu, pod warunkiem, że:

  • przystąpił do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony,
  • przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego obowiązkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony,
  • w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminów (nie później niż 7 lipca 2017 r. złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu, zgodnie z deklaracją ostateczną.

Druk oświadczenia:

Na podstawie zebranych oświadczeń, dyrektor szkoły zgłasza zdających do OKE w systemie OBIEG do 11 lipca 2017 r.

Osoby zdające egzamin maturalny z informatyki proszone są o przybycie w dniu 9 maja 2017 r. (wtorek) w godzinach 8:00 - 11:00 do sal, w których odbywa sie egzamin w celu zainstalowania, sprawdzenia i przetestowania sprzętu oraz oprogramowania.

Brak stawiennictwa skutkuje niemożliwością przystapienia do egzaminu maturalnego.

EGZAMIN MATURALNY PISEMNY

 sesja wiosenna 2016/2017

Data

Sala

Klasa

4.05.2017

j. polski godz. 9:00

1

aula

4 I              19

4 K             26

4.05.2017

j. polski godz. 9:00

2

sala

gimnastyczna

4 FI           25

4 EM         13

4.05.2017

j. polski godz. 9:00

3

sala

gimnastyczna

4 R             19

4 S             19

ub.r.             6

4.05.2017

j. polski godz. 14:00

1

s.209

wszyscy       5

5.05.2017

Matematyka godz. 9:00

1

aula

4 I              19

4 K             26

5.05.2017

Matematyka godz. 9:00

2

sala

gimnastyczna

4 FI           25

4 EM         13

5.05.2017

Matematyka godz. 9:00

3

sala

gimnastyczna

4 R             19

4 S             19

5.05.2017

Matematyka godz. 9:00

4

s.206

ub.r.NF      17

Społ. LO     1

5.05.2017

Matematyka godz. 9:00

5

s.205

ub.r. SF     12

9.05.2017

Matematyka  godz. 9:00

1

aula

NF             41

SF                1

EGZAMIN MATURALNY - PISEMNY

 sesja wiosenna    2016/2017

 

Data

Sala

Klasa

8.05.2017

j. angielski godz. 9:00

1

s.211

4 I      17

8.05.2017

j. angielski godz. 9:00

2

s. 205

4 FI      12

Społ. LO 1

8.05.2017

j. angielski godz. 9:00

3

s.206

4 FI      13

8.05.2017

j. angielski godz. 9:00

4

s.111

4 R      14

8.05.2017

j. angielski godz. 9:00

5

s.102

4 K       13

8.05.2017

j. angielski godz. 9:00

6

s.101

4 K       12

8.05.2017

j. angielski godz. 9:00

7

s.100

4S        10

8.05.2017

j. angielski godz. 9:00

8

s.106

4S         9

ub.r.NF  6

8.05.2017

j. angielski godz. 9:00

9

s.209

4 EM    13

8.05.2017

j. angielski godz. 9:00

10

s.108

4 I          2

8.05.2017

j. angielski godz. 9:00

11

s.103

4K          1

8.05.2017

j. angielski godz. 9:00

13

s.109

ub.r. SF  2     

8.05.2017

     j. angielski godz.14:00

1

s.211

4 I         13

8.05.2017

     j. angielski godz.14:00

2

s.205

4 FI      13

8.05.2017

     j. angielski godz.14:00

3

s.209

4 R       9

ub.r. NF 1

8.05.2017

     j. angielski godz.14:00

4

s.206

4 K       14

8.05.2017

     j. angielski godz.14:00

5

s.111

4 S, 4 EM       13

8.05.2017

     j. angielski godz.14:00

10

s.108

4 I       1

8.05.2017

     j. angielski godz.14:00

11

s.103

4 K       1

8.05.2017

     j. angielski godz.14:00

6

s.109

ub.r. SF  1

EGZAMIN MATURALNY - PISEMNY

sesja wiosenna 2016/2017

 

 

Data

Sala

Klasa/liczba

10.05.2017

WOS - godz. 9:00

1

s.205

wszyscy/7

10.05.2017

informatyka - godz. 14:00

1

s.67W

wszyscy/20

10.05.2017

informatyka - godz. 14:00

2

s.107

NF/2

10.05.2017

informatyka - godz. 14:00

3

s.204

ub. r. SF/1

11.05.2017

j. niemiecki - godz. 9:00

1

s.212

wszyscy/5

11.05.2017

j. niemiecki - godz. 14:00

1

s.212

wszyscy/2

11.05.2017

j. niemiecki - godz. 14:00

1

s.208

ub.r. SF/1

12.05.2017

biologia - godz. 9:00

1

s.206

PR/4

ub.r. SF/1

15.05.2017

historia - godz. 9:00

1

s.206

wszyscy/4

16.05.2017

chemia - godz. 9:00

1

s.206

wszyscy/6

ub.r.  SF/1

16.05.2017

geografia - godz. 14:00

1

aula

wszyscy/52

18.05.2017

fizyka - godz. 9:00

1

s.206

wszyscy/12

ub.r. SF/1

SF – stara formuła

NF – nowa formuła

EGZAMIN USTNY  z języka angielskiego

sesja wiosenna  2016/2017

Data

Zdający

9.05.17

s. 203

IV EM     7

9.05.17

s. 208

IV FI/I       8

(dziewczęta)

10.05.17

s. 203

IV S        19

10.05.17

s. 212

IV K        19

10.05.17

s.208

IV R       13

11.05.17

s.203

IV I          18

IV R          1

ub.r.          2

11.05.17

s.208

IV FI /I    17

(chłopcy)

11.05.17

s.212

IV K         7

IV EM      6

16.05.17

s.208

IV I       1

 

Egzaminy rozpoczynają się o godz. 12:00

EGZAMIN USTNY z języka niemieckiego

sesja wiosenna  2016/2017

Data

Zdający

Uwagi

8.05.17

s. 108

IV R - 5

godz.9:00- 10:15

 

EGZAMIN USTNY Z  JĘZYKA  POLSKIEGO

sesja wiosenna 2016/2017

Data

Zdający

15.05.2017

IV K   15

s.100 

15.05.2017

IV FI  15

s.101  

15.05.2017

IV R  14

s.103  

15.05.2017

IV S  15

s.102  

18.05.2017

IVK   11

s.100  

17.05.2017

IV FI   10

s.101  

17.05.2017

IV EM   13

ub.r. NF  2

s.102  

17.05.2017

IV I  13

s.103  

18.05.2017

IV R   5

s.100 

18.05.2017

IV S  4

     s.100   

18.05.2017

IV I  6

     s.101   

Egzaminy rozpoczynają się o godz. 12:00

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku

Na podstawie:

  • art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 959)

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r.

Pobierz:

1. Harmonogram

2. Deklaracja - nowa formuła

3. Deklaracja - stara formuła

4. Matura z informatyki

5. Przybory na maturze

Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony. Polityka cookie...