37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1

15 8134854, 15 8428300
cezstalowawola@wp.pl

Technik elektronik

Technik elektronik

Darek Gawron

Technik elektronik zajmuje się instalacją, montażem, konserwacją i naprawą aparatury i urządzeń elektronicznych. Jest też odpowiedzialny za organizację pracy w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne. Technik elektronik może zajmować się serwisem urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych.

Naukę ułatwią Ci następujące cechy psychofizyczne i zainteresowania

 • zainteresowania matematyczno-informatyczne
 • zainteresowania techniczne
 • analityczne myślenie
 • wyobraźnia przestrzenna
 • spostrzegawczość
 • koncentracja uwagi

Naukę uniemożliwiają

 • wady wzroku niedające się skorygować szkłami optycznymi (oczopląs, zaćma, daltonizm)
 • ograniczona sprawność ruchowa kończyn górnych
 • brak koordynacji wzrokowo-słuchowej
 • wady układu nerwowego (zaburzenia psychiczne, zawroty głowy, epilepsja)

Po ukończeniu szkoły

 • będziesz umiał montować, instalować, uruchamiać, konserwować, diagnozować i naprawiać urządzenia elektroniczne;
 • będziesz mierzył parametry układów elektronicznych i interpretował ich wyniki;
 • będziesz posługiwał się techniką komputerową, oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym wspomagającym projektowanie i diagnozowanie urządzeń elektronicznych;
 • będziesz umiał rysować schematy elektryczne oraz korzystać z dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej układów elektronicznych;
 • będziesz mógł przeprowadzać kontrolę techniczną na różnych etapach produkcji i uruchamiania urządzeń i systemów elektroniki przemysłowej.

Warunki pracy

Będziesz pracować 8 godzin, w przedsiębiorstwach zazwyczaj na jedną zmianę, w serwisie w godzinach popołudniowych. Często będziesz wykonywać pracę w domu klienta. Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych lub laboratoriach. Niekiedy będzie zachodziła konieczność przemieszczania na niewielkie odległości.

Kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach wytwarzających urządzenia elektroniczne, w przedsiębiorstwach instalujących urządzenia elektroniczne, w placówkach badawczo-rozwojowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno- technologicznych zajmujących się budową urządzeń elektronicznych. Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą. Konieczne jest posiadanie prawa jazdy.

Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony. Polityka cookie...