37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1

15 8134854, 15 8428300
cezstalowawola@wp.pl

Technik elektryk

Technik elektryk

Darek Gawron

elektrykZawód technik elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy. Celem kształcenia ucznia w zawodzie technik elektryk jest przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.

Technik elektryk może znaleźć zatrudnienie:

 • w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei,
 • w firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
 • w zakładach usługowych i naprawczych sprzętu gospodarstwa domowego,
 • w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
 • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,

lub prowadzić własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne).

Uczeń zdaje w trakcie nauki trzy egzaminy z następujących kwalifikacji:

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 

Opis kwalifikacji

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

1. Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych

 • klasyfikuje maszyny i urządzenia elektryczne według określonych kryteriów;
 • określa parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • rozróżnia parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • rozpoznaje maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy;
 • rozróżnia materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
 • rozpoznaje układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich elementy;
 • rozpoznaje przewody i kable elektryczne;
 • określa przeznaczenie maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • określa funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
 • odczytuje i sporządza rysunki oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • dobiera narzędzia do montażu maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • wykonuje montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
 • montuje układy zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji;
 • sprawdza zgodność wykonanych prac z dokumentacją;
 • wykonuje pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych.

2. Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

 • rozpoznaje części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • lokalizuje typowe uszkodzenia maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • przestrzega zasad konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • planuje kolejność czynności podczas demontażu i montażu maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • wykonuje pomiary napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji;
 • wykonuje wymianę zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • wykonuje wymianę uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • sprawdza poprawność wykonanego montażu układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji;
 • przeprowadza oględziny i konserwację maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • sprawdza działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji.

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

1. Montaż instalacji elektrycznych

 • rozróżnia przewody stosowane w instalacjach elektrycznych;
 • rozpoznaje sprzęt instalacyjny;
 • rozpoznaje źródła światła i oprawy oświetleniowe;
 • określa parametry techniczne instalacji elektrycznych i sprzętu instalacyjnego;
 • przestrzega zasad wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych;
 • sporządza schemat montażowy instalacji;
 • trasuje przebieg przewodów i położenie sprzętu instalacyjnego na podstawie schematu;
 • dobiera narzędzia do wykonywania różnych rodzajów instalacji elektrycznych;
 • wykonuje połączenia między podzespołami elektrycznymi według schematu ideowego i montażowego;
 • sprawdza zgodność montażu instalacji elektrycznej ze schematem;
 • wykonuje pomiary parametrów instalacji i zabezpieczeń zgodnie z instrukcją;
 • sprawdza działanie instalacji elektrycznej po wykonanym montażu.

2. Konserwacja instalacji elektrycznych

 • przestrzega zasad i określa zakres przeprowadzania prac konserwacyjnych instalacji elektrycznych;
 • rozpoznaje typowe uszkodzenia instalacji elektrycznych;
 • dobiera części zamienne elementów instalacji elektrycznej na podstawie danych katalogowych;
 • dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów instalacji elektrycznej;
 • dobiera mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów instalacji elektrycznych;
 • sprawdza ciągłość przewodów fazowych i ochronnych;
 • wykonuje pomiary parametrów instalacji elektrycznych;
 • wykonuje wymianę uszkodzonych przewodów i podzespołów instalacji elektrycznych;
 • sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej;
 • wykonuje prace konserwacyjne instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją.

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

1. Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych

 • określa wymagania eksploatacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • dobiera mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • określa wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • przestrzega zasad lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • dobiera części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • dobiera zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • dobiera, instaluje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej;
 • lokalizuje i usuwa uszkodzenia w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
 • ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych.

2. Eksploatacja instalacji elektrycznych

 • określa wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych;
 • organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych;
 • dobiera, instaluje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej;
 • przestrzega zasad lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów instalacji elektrycznych;
 • określa wpływ parametrów przewodów i sprzętu instalacyjnego na pracę instalacji elektrycznych;
 • dobiera przewody i kable oraz sprzęt instalacyjny do wykonania instalacji elektrycznych;
 • dobiera zabezpieczenia instalacji elektrycznych;
 • dobiera mierniki oraz wykonuje pomiary odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych;
 • ocenia stan techniczny instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów;
 • lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacjach elektrycznych.

Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony. Polityka cookie...