37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1

15 8134854, 15 8428300
cezstalowawola@wp.pl

Technik mechanik

Technik mechanik

Darek Gawron

Głównym celem pracy technika mechanika jest naprawa maszyn i urządzeń technicznych oraz uczestniczenie w procesie ich wytwarzania i użytkowania. Rodzaj zadań zależy od zajmowanego stanowiska oraz wyuczonej specjalności. Jedna z nich dotyczy budowy, użytkowania oraz utrzymania w odpowiednim stanie określonej grupy maszyn i urządzeń. Drugą grupę stanowią specjaliści technolodzy. Są oni fachowcami w obróbce skrawaniem (np. toczenie, frezowanie), w obróbce plastycznej (np. kucie, tłoczenie), w obróbce cieplnej (np. hartowanie) lub w spawalnictwie.

Technik mechanik może również pracować w kontroli technicznej lub w biurze konstrukcyjnym lub technologicznym tworząc dokumentację techniczną wyrobów. Może także pracować przy obsłudze technicznej maszyn i urządzeń. Przeprowadza tam konserwację oraz regulację maszyn i urządzeń w czasie pracy i po naprawach. Określa normy czasowe procesów technologicznych i napraw. Praca ma najczęściej charakter zespołowy i wymaga zorganizowanego współdziałania.

Techników mechaników potrzebują takie dziedziny gospodarki jak: transport, komunikacja, budownictwo, rolnictwo, górnictwo. Mogą również pracować w rzemiośle i w drobnej wytwórczości. Pracę najłatwiej można znaleźć w najbardziej uprzemysłowionych i rozwiniętych regionach kraju. Duże możliwości zatrudnienia mają ci technicy, którzy oprócz wiedzy kierunkowej wykazują dobrą znajomość języka obcego, co związane jest ze współpracą, kooperacją i wymianą handlową z firmami krajów zachodnioeuropejskich.

Predyspozycje psychiczne i fizyczne

 • umiejętność logicznego rozumowania
 • zdolność koncentracji uwagi
 • umiejętność pracy zespołowej
 • wyobraźnia i orientacja przestrzenna
 • umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
 • podzielność uwagi
 • dokładność
 • odpowiedzialność
 • odporność na stres i zrównoważenie emocjonalne
 • zręczność rąk i palców
 • dobry wzrok i słuch

Wskazane:

 • łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi
 • dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • wytrzymałość i odporność na zmęczenie

 

Kwalifikacje w zawodzie:

M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony. Polityka cookie...