37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1

15 8134854, 15 8428300
cezstalowawola@wp.pl

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

Darek Gawron

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania oraz konserwowania urządzeń wchodzących w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych;

2) użytkowania urządzeń wchodzących w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych;

3) naprawy systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych;

4) uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich wchodzących w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych;

5) montowania i eksploatacji systemów odbiorczych telewizji naziemnej i satelitarnej oraz sieci kablowych;

6) administrowania sieciami wchodzącymi w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych.

Kwalifikacje w zawodzie:

E.34. Montaż i eksploatacja instalacji odbiorczych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej

1. Montaż i uruchomienie instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej

Uczeń:

1) określa funkcje i podstawowe parametry oraz zastosowanie urządzeń i elementów, posługując się właściwą terminologią;

2) rozpoznaje urządzenia i elementy na podstawie wyglądu, oznaczeń oraz symboli graficznych;

3) dobiera narzędzia do wykonania instalacji;

4) wyznacza trasy kabli zgodnie z dokumentacją lub samodzielnie z dostosowaniem do lokalnych warunków;

5) wykonuje montaż kabli i urządzeń;

6) wykonuje podłączenia urządzeń transmisyjnych;

7) sprawdza poprawność połączeń i uruchamia instalację;

8) montuje urządzenia odbiorcze telewizji naziemnej oraz satelitarnej;

9) uruchamia urządzenia odbiorcze telewizji naziemnej oraz satelitarnej;

10) montuje i uruchamia urządzenia abonenckie;

11) konfiguruje urządzenia abonenckie.

2. Administrowanie instalacjami telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej oraz ich konserwacja

Uczeń:

1) określa wpływ różnych czynników na pracę instalacji;

2) charakteryzuje parametry pracy instalacji;

3) charakteryzuje zakres czynności dokonywanych podczas konserwacji;

4) wykonuje okresowe przeglądy instalacji;

5) dobiera przyrządy pomiarowe;

6) wykonuje pomiary parametrów instalacji;

7) wykonuje regulacje parametrów instalacji;

8) rozpoznaje i lokalizuje uszkodzenia instalacji;

9) prowadzi dokumentację prowadzonych czynności.

3. Naprawa instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej

Uczeń:

1) posługuje się instrukcją serwisową urządzeń;

2) dobiera przyrządy do pomiaru parametrów instalacji;

3) diagnozuje pracę instalacji i urządzeń na podstawie obserwacji oraz analizy wyników pomiarów;

4) lokalizuje uszkodzenia instalacji;

5) określa rodzaj i zakres napraw instalacji i urządzeń;

6) dobiera narzędzia do wykonania napraw instalacji;

7) dokonuje napraw instalacji;

8) wymienia uszkodzone urządzenia i elementy instalacji;

9) kontroluje poprawność działania instalacji;

10) prowadzi dokumentację wykonanych napraw.

 

E.35. Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci rozległych

1. Montaż i uruchamianie zewnętrznych sieci szerokopasmowych

Uczeń:

1) klasyfikuje media transmisyjne;

2) rozpoznaje konfiguracje i topologie sieci;

3) rozróżnia rodzaje transmisji z podziałem czasowym i częstotliwościowym;

4) charakteryzuje budowę oraz parametry sieci szerokopasmowych dla mediów transmisyjnych;

5) rozróżnia urządzenia, złącza i elementy oraz charakteryzuje ich parametry dla mediów transmisyjnych;

6) montuje urządzenia i elementy dla mediów transmisyjnych;

7) instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające;

8) uruchamia zewnętrzne sieci transmisyjne;

9) dobiera przyrządy i metody pomiaru parametrów pracy dla mediów transmisyjnych;

10) ocenia jakość montażu na podstawie uzyskanych wyników pomiarów i obowiązujących wymagań.

2. Administrowanie sieciami wchodzącymi w skład systemów sieci kablowych oraz ich konserwacja

Uczeń:

1) rozróżnia rodzaje transmisji w kanale zwrotnym i dosyłowym;

2) dokonuje analizy parametrów łącza transmisji danych;

3) wykonuje pomiary parametrów sieci określających jakość transmisji;

4) wykonuje pomiary parametrów dla różnych transmisji;

5) konfiguruje usługi zgodnie z dokumentacją techniczną;

6) reguluje parametry urządzeń sieciowych;

7) monitoruje działanie sieci za pomocą standardowych testów;

8) rozpoznaje i lokalizuje uszkodzenia sieci;

9) organizuje prace konserwacyjne i naprawę sieci;

10) przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych.

Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony. Polityka cookie...