37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1

15 8428300, 15 8134854
cezstalowawola@wp.pl

Kierowca mechanik

Nabór elektroniczny

Darek Gawron

Rekrutacja do Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru (https://podkarpacie.edu.com.pl/Kandydat).

Absolwentom gimnazjów z powiatu stalowowolskiego indywidualne konta w systemie zakłada ich macierzyste gimnazjum. Kandydaci spoza powiatu powinni samodzielnie założyć takie konto lub za pośrednictwem naszej szkoły.
Korzystając z konta należy uzupełnić swoje dane osobowe, wybrać oddziały z maksymalnie 3 szkół i wydrukować gotowe podanie/wniosek o przyjęcie do szkoły.

Wydrukowane z systemu wnioski o przyjęcie należy przynieść tylko do szkoły pierwszego wyboru – do nas od 09 maja 2017 r. do 09 czerwca 2017 r. do Punktu Naboru w bibliotece szkolnej lub do sekretariatu.
Każdy wniosek, podpisany przez kandydata oraz jego rodzica, powinien wskazywać wybór oddziałów w maksymalnie 3 szkołach (nasze oddziały na: cezstalowawola.pl zakładka - O zawodach).

Od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r. kandydaci spoza powiatu stalowowolskiego powinni donieść świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Kandydatom z naszego powiatu oceny do systemu wpisują ich gimnazja.

30 czerwca 2017 r. zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia – każdy kandydat znajdzie także odpowiednią informację na swoim koncie w systemie elektronicznym.
Jeżeli kandydat chce zmienić oddział/szkołę do której został zakwalifikowany może wypełnić i złożyć odwołanie.

Osoby zakwalifikowane potwierdzają wolę podjęcia nauki i dostarczają zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych (skierowania wydaje szkoła), dwie fotografie, kartę zdrowia z gimnazjum, oświadczenie o wyborze religii/etyki, a kandydaci do klas sportowych przynoszą dodatkowo pisemną zgodę rodziców (druk wydaje szkoła).

07 lipca 2017 r. nastąpi publikacja list kandydatów przyjętych do Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. Indywidualna informacja dla każdego kandydata będzie opublikowana na jego koncie w systemie naboru.

Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony. Polityka cookie...