37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1

15 8134854, 15 8428300
cezstalowawola@wp.pl

Powiat stawia na zawodowców

Nowy projekt

Darek Gawron

logo unia1Powiat Stalowowolski od 01.09.2016 do 31.10.2019 realizuje projekt pn. „ Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Wartość projektu ogółem wynosi 5 612 042,48 złotych.

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego na obszarze Gminy Stalowa Wola poprzez wdrożenie programów rozwojowych szkół kształcenia zawodowego
i współpracę z pracodawcami.

Wsparciem zostaną objęci uczniowie i nauczyciele następujących szkół: Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr. 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. w której znajduje się Biuro Projektu tel. 158427843 wew.60

Dla Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli przewidziano realizację następujących zadań:

 • Płatne staże i praktyki dla uczniów: staże: 270 osób, praktyka zawodowa: 30 osób
 • Studia podyplomowe, szkolenia i staże dla nauczycieli: 25 osób
 • Kursy, szkolenia i zajęcia specjalistyczne dla uczniów:
 1. Kurs obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC zakończony egzaminem czeladniczym
 2. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG
 3. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG
 4. Kurs operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym z egzaminem zewnętrznym UDT
 5. Kurs AutoCAD zakończony egzaminem zewnętrznym
 6. Kurs zaawansowanego przetwarzania tekstów i arkuszy kalkulacyjnych zakończony egzaminami ECDL ADVANCED- A1 i A2
 7. Kurs projektowania stron www zakończony egzaminem ECDL Web Editing
 8. Kurs grafiki komputerowej
 9. Kurs stylizacji fryzur
 10. Kurs kosmetyczny zakończony egzaminem czeladniczym
 11. Zajęcia specjalistyczne z zakresu elektroniki
 12. Zajęcia specjalistyczne z zakresu informatyki
 13. Zajęcia specjalistyczne z zakresu mechatroniki
 14. Zajęcia specjalistyczne z zakresu montażu instalacji systemów alarmowych
 15. Zajęcia z języka angielskiego zawodowego
 16. Zajęcia z języka niemieckiego zawodowego
 17. Szkolenie z zakresu kosztorysowania napraw powypadkowych pojazdów
 18. Kurs prawa jazdy kat. B+C1
 19. Kurs przygotowujący na studia wyższe- zajęcia z matematyki
 • Wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego, pracowni doradztwa zawodowego i wdrożenie e-lerningu dzięki któremu uczniowie będą mogli uczestniczyć m.in. w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych.
  • pracownia dla zawodu Technik usług fryzjerskich
  • pracownia dla zawodu Technik informatyki
  • pracownia dla zawodu Technik organizacji reklamy
  • pracownia dla zawodu Technik mechatronik
  • pracownia dla zawodu Operator obrabiarek skrawających –frezer/tokarz
  • pracownia dla zawodu Lakiernik
  • pracownia dla zawodu Mechanik pojazdów samochodowych

• Popularyzacja kształcenia zawodowego : W ramach zadania przewidziana jest organizacja konkursów dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony. Polityka cookie...