37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1

15 8134854, 15 8428300
cezstalowawola@wp.pl

Monitoring wizyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Darek Gawron

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119, s 1, dalej RODO, Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie monitoringu jest Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli z siedzibą w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1 reprezentowane przez Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr telefonu: 15 813 48 54.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr telefonu: 695-604-983.
  3. Monitoringiem wizyjnym objęto całodobowo wejścia i wyjścia z budynku szkoły i warsztatów szkolnych oraz parking szkoły, a także hol i korytarze szkolne.
  4. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły i ochrony mienia placówki na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO; art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996); art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917).
  5. Zarejestrowane przez monitoring dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa. Firma chroniąca szkołę ma dostęp do danych z monitoringu na podstawie zawartej umowy powierzenia danych.
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  7. Zapisy z monitoringu będą przechowywane aż do nadpisania, maksymalnie do 3 miesięcy lub gdy stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich usunięcia (z wyjątkiem sytuacji gdy toczy się postępowanie na podstawie przepisów prawa), wniesienia sprzeciwu oraz prawo ograniczenia przetwarzania.
  9. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony. Polityka cookie...