37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1

15 8134854, 15 8428300
cezstalowawola@wp.pl

Darek Gawron

logo

Po raz trzeci nasza szkoła jest współorganizatorem Leśnego Charytatywnego Festiwalu Sportu, który odbędzie się 26 września. W tym roku jednak impreza wyjdzie poza mury CEZ - biuro zawodów, start i meta oraz trasy zawodów, obsługiwane przez wolotariuszy w osobach naszych nauczycieli, ulokowane zostaną na Ciemnym Kącie.

Do wyboru są następujące dyscypliny: biegi na 5 km i 10 km, nordic walking na 5 km oraz zawody rowerowe na dystansie 20 km. Na zawodników czekają bogate pakiety startowe (plecaki, koszulki, maseczki, ręczniki treningowe, ...), a na mecie medal.

Na dystansie 5 km rozegrany zostanie III Ogólnopolski Bieg o Puchar Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Stalowej Woli, w którym uczestniczyć mogą wszyscy pracownicy zatrudnieni w oświacie (nauczyciele, kadra niepedagogiczna, obsługa).

Serdecznie zapraszamy do udziału w Festiwalu Sportowym.

Szczegółowe informacje i zapisy pod linkami:

https://timekeeper.pl/bieg/?bieg_id=879

https://timekeeper.pl/bieg/?bieg_id=880

https://timekeeper.pl/bieg/?bieg_id=881

https://www.maratonypolskie.pl/mp_index.php?dzial=3&action=5&code=63729&bieganie

 

 

medale pakiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Rochowski

 

Darek Gawron

Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli zaprasza do składania ofert na: "Dostawę laptopów oraz sprzętu multimedialnego do Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli", zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia i projektem umowy.
Oferty należy składać do 17 września 2020 roku do godz. 12:00

Dokumentacja do pobrania.

Darek Gawron

Matura poprawkowa odbędzie się w dniu 8 września 2020 o godz. 14.00. Procedury takie same jak w czerwcu.

Sale :

j. polski i matematyka - aula.

j. angielski - s. 108

Darek Gawron

Warszawa, 28 sierpnia 2020 r.

 

 Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Nauczyciele,

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

wkrótce rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021. Po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie i nauczyciele wrócą do szkół i swoich codziennych obowiązków. Decyzję o przywróceniu zajęć stacjonarnych podjęliśmy po wielu rozmowach i konsultacjach z ekspertami. Wspólnie ustaliliśmy, że edukacja, podobnie jak wiele innych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, powinna funkcjonować w sposób zbliżony do tego sprzed pandemii. Powrót dzieci do stacjonarnej nauki w szkołach zaplanowała również zdecydowana większość państw europejskich.

Kształcenie na odległość nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem, a najnowocześniejsze nawet technologie nie stworzą odpowiedniej przestrzeni do budowania trwałych relacji rówieśniczych. Przedłużająca się izolacja może w dalszej perspektywie przynieść wiele negatywnych skutków. Chodzi nie tylko o rozwój intelektualny i mniejszą efektywność procesu kształcenia na odległość, ale również o przygotowanie młodego człowieka do dorosłości, do życia w społeczeństwie, które w dużym stopniu kształtuje się w środowisku szkolnym.

Rozumiem obawy części rodziców i nauczycieli związane z powrotem do stacjonarnych zajęć w szkołach i placówkach oświatowych. Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i innych pracowników oraz dyrektorów, a także rodziców – to nasz priorytet. Dlatego też przygotowaliśmy odpowiednie regulacje prawne, wytyczne i zalecenia, które w przypadku większego zagrożenia epidemicznego pozwolą na wprowadzenie adekwatnych do danej sytuacji działań i środków. Stworzyliśmy elastyczne rozwiązania, takie jak możliwość realizowania nauczania w trybie mieszanym lub zdalnym zarówno dla całej szkoły, jak i poszczególnych oddziałów. Umożliwiliśmy także dyrektorom wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa na terenie danej placówki.

Stale współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym i na bieżąco reagujemy na sytuację. Wspieramy dyrektorów i organy prowadzące w przygotowaniach do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Umożliwiamy dyrektorom zamówienie maseczek i płynów do dezynfekcji na potrzeby szkół. Przekażemy szkołom również termometry bezdotykowe. Środki te będą bezpłatnie dostarczane przez Ministerstwo Zdrowia.

Wszystkim nam zależy na bezpiecznym powrocie dzieci do szkół. Chcemy, aby uczyły się one razem z rówieśnikami, przy wsparciu ze strony nauczycieli i dyrektorów. Jestem przekonany, że wspólne, odpowiedzialne działania ograniczą ryzyko oraz pozwolą na funkcjonowanie szkół i placówek w tradycyjnej formule.

Nowy rok szkolny to, obok kwestii związanych z bezpieczeństwem, także nowe wyzwania edukacyjne i kierunki działania. Chcemy, aby nauka w szkole rozwijała umiejętności, które pozwolą młodym ludziom mierzyć się z wyzwaniami współczesnego świata. Stąd nacisk na kształtowanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności u uczniów. Ważnym elementem edukacji powinno być także stałe rozwijanie kompetencji cyfrowych, w tym bezpieczne i efektywne korzystanie
z nowych technologii.

Szkoła odgrywa niezwykle istotną rolę w wychowaniu młodego człowieka – uczy szacunku do własnej kultury, historii i języka ojczystego. Rok 2020 to rok wielu rocznic historycznych ważnych dla kształtowania polskiej tożsamości narodowej i pamięci zbiorowej. W maju świętowaliśmy 100. rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II, a w sierpniu – 100. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Wkrótce obchody podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”, a także kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. Znajomość tych wydarzeń jest kluczowa zarówno dla patriotycznego wychowania młodego pokolenia, jak również dla lepszego i pełniejszego zrozumienia procesów, które dzieją się współcześnie. Chciałbym, aby te rocznice znalazły należne im miejsce w toku edukacji.

Nie możemy zapomnieć o wychowaniu uczniów nie tylko na dobrych obywateli, ale i po prostu dobrych ludzi. Kształtowanie właściwej postawy moralnej młodego pokolenia Polaków to także bardzo ważne zadanie szkoły.

U progu nowego roku szkolnego życzę wszystkim, aby był on spokojny i bezpieczny, a także obfitował w sukcesy edukacyjne oraz wychowawcze. Jestem przekonany, że wytrwałość w nauce i konsekwentne rozwijanie swoich talentów pozwoli uczniom osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce i w czerwcu przyszłego roku z dumą odebrać szkolne świadectwa.

 

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

Darek Gawron

Rok szkolny 2020/21 w Centrum Edukcji Zawodowej w Stalowej Woli rozpocznie się oddzielnie dla poszczególnych roczników uczniów

spotkania z wychowawcami klas odbędą się zgodnie z niżej zamieszczonym grafikiem.

       Uczniowie zobowiązani są:

  • Przed wejściem do budynku szkoły zachowują pomiędzy sobą odległość 2m dystansu między sobą. Nie należy gromadzić się na terenie szkoły.
  • Po wejściu do szkoły należy udać się bezpośrednio do sali, w której odbywa się spotkanie.
  • Każdy uczeń wchodzący do szkoły powinien mieć zasłonięty nos i usta, oraz zdezynfekować ręce wchodząc do szkoły.
  • Stosować się do poleceń obsługi oraz wychowawców klas.

Godzina

Klasa

Zawód

Sala

Wychowawca

8:00

4I

technik informatyk

103

Piotr Rochowski

4IM

technik informatyk/
technik mechanik

100

Aneta Wójcik

4S

technik pojazdów samochodowych

102

Anna Gadomska

4K

technik mechatronik

101

Anna Pikula

4FR

technik usług fryzjerskich/
technik organizacji reklamy

107

Monika Bis

9:00

3I1

technik informatyk

205

Zbigniew Owczarek

3I2

technik informatyk

207

Krzysztof Czerwiński

3KN

technik mechatronik

206

Marzena Marek-Godek

3FM

technik usług fryzjerskich/
technik mechanik

208

Beata Wermińska

3R

technik reklamy

209

Tomasz Brud

3S

technik pojazdów samochodowych

212

Paweł Głaz

3km

kierowca mechanik/mechanik pojazdów samochodowych

211

Robert Bołotiuch

3o

operator obrabiarek skrawających

202

Mirosław Zawisza

10:00

2I1

technik informatyk

111

Barbara Główka-Syp

2I2

technik informatyk

109

Elżbieta Tokarczyk

2IP

technik informatyk

105

Maria Karwowska

2MS

technik mechanik/technik pojazdów samochodowych

106

Marzena Grega-Stendiuch

2MSP

technik mechanik/technik pojazdów samochodowych

104

Marcin Kowalik

2FR

technik usług fryzjerskich/
technik reklamy

201

Agnieszka Janiec

2FRP

technik usług fryzjerskich/
technik reklamy

107

Alicja Kotwica

2EPP

technik elektryk/technik programista

100

Katarzyna Budkowska

2K

technik mechatronik

102

Dorota
Czerska-Pawełek

2KP

technik mechatronik

101

Barbara Surma

2kmo

kierowca mechanik/mechanik pojazdów samochodowych

103

Jan Bąk

2o

operator obrabiarek skrawających

108

Elżbieta Żurecka

2koP

kierowca mechanik/
mechanik pojazdów samochodowych/operator obrabiarek skrawających

200

Witold Muszyński

11:00

1 EPP

technik elektryk/
technik programista

211

Aleksandra Siembida

1FRP

technik usług fryzjerskich/
technik reklamy

205

Krzysztof Szczęch

1IP

technik informatyk

206

Anna Dul

1KSP

technik mechatronik/
technik pojazdów samochodowych

209

Piotr Kręcichwost

1koP

kierowca mechanik/ mechanik pojazdów samochodowych/operator obrabiarek skrawających

207

Agnieszka Jarosz

Darek Gawron

Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli zaprasza do składania ofert na usługę "Ochrony mienia i osób oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie wokół budynku Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli", zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia i projektem umowy.

Oferty należy składać do 25 sierpnia 2020 roku do godz. 12:00, w Sekretariacie Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli ul. E. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola.

Dokumenty do pobrania!!!

2020 © Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. All Rights Reserved.

Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony. Polityka cookie...