37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1

15 8134854, 15 8428300
cezstalowawola@wp.pl

Darek Gawron

dotyczące naboru partnerów do projektu

w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-015/17.


Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217), ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, Konkurs zamknięty nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-015/17.

Do pobrania:

Darek Gawron

Osoby (uczniowie i pracownicy naszej szkoły) chcące utworzyć drużynę pływacką CEZ na Memoriał proszone są o kontakt z p. Piotrem Rochowskim.

Darek Gawron

W dn.24.03.2017 w Stalowej Woli odbył się Turniej Wiedzy Pożarniczej szkół średnich na szczeblu miejskim.Naszą szkołę reprezentowali uczniowie:

Kamil Nowak-kl 4k oraz Andrzej Olejarz-kl4s

Wśród ok. 30 przedstawicieli stalowowolskich szkół ponadpodstawowych nasi uczniowie spisali się bardzo dobrze:

Kamil Nowak zajął III miejsce natomiast Andrzej Olejarz zajął II miejsce i awansował jednocześnie do szczebla powiatowego.

Op.Muszyński Witold

Anna Gadomska

Do kolejnego etapu, który odbędzie się 30 marca w Sandomierzu, przechodzą:

1. Marcin Czerwonka - kl. 1 I

2. Jakub Foltarz - kl. 1 I

3. Sebastian Rygielski - kl. 1 IR

Gratulujemy!

2018 © Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. All Rights Reserved.

Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony. Polityka cookie...