37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1

15 8134854, 15 8428300
cezstalowawola@wp.pl

Darek Gawron

Od poniedziałku tj. 11 września 2017 r. zajęcia odbywają się zgodnie

z planem lekcji zamieszczonym na stronie.

Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej

w Stalowej Woli

Piotr Żyjewski

Darek Gawron

Na podstawie § 5. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U.2002.46.432 z dnia 2002.04.30 ze zm. po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego oraz za zgodą organu prowadzącego Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli ogłasza dni 5, 6, 7, 8 września 2017 r. jako wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zajęcia przypadające w te dni zostaną zrealizowane w soboty: 23.09.2017, 9.12.2017, 20.01.2018, 21.04.2018. 

Uczniowie CEZ zgłoszą się na zajęcia w dniu 11.09.2017 r. zgodnie z planem lekcji. Dla uczniów ZSP NR 1 oraz ZSP NR 2 zajęcia w CKP realizowane są zgodnie z planem lekcji w tych szkołach.

Piotr Żyjewski
Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej
w Stalowej Woli

Darek Gawron

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18

 w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

odbędzie się 4 września 2017 r. o godzinie 9:00 w auli szkolnej.

W związku z prowadzonymi pracami budowlanymi na terenie CEZ prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas uroczystości.

Darek Gawron

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. "Wyprawka Szkolna" ustanowionego uchwałą Nr 115/2017 Rady Ministrów z dnia 26.07.2017 r.

Pomoc w formie dofinansowania do podręczników przysługuje uczniom posiadającym aktualne orzeczeni o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski należy składać w gabinecie pedagoga w terminie do 08.09. 2017r.

Załączniki - P O B I E R Z !!!

Darek Gawron

Ogłoszenie dot. kompleksowego zamówienia na dostawę gazu ziemnego oraz usługi przesyłowe

dla Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

POBIERZ - kliknij!!!

Darek Gawron

Od 30 czerwca od godz. 8:00 w sekretariacie

absolwenci będą mogli odebrać świadectwa maturalne i ich odpisy. 

Darek Gawron

8 czerwca 2017 roku w Sandomierzu odbył się finał XX edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia”, przebiegający pod hasłem „Idźcie i głoście…”, który był podsumowaniem i uwieńczeniem dwudziestu lat działalności, promowania wartości patriotycznych i chrześcijańskich. „Eutrapelia” rokrocznie jest organizowana przez Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Diecezji Sandomierskiej, Katolicki Dom Kultury „Arka” oraz Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”. Patronat honorowy nad festiwalem objął ordynariusz Diecezji Sandomierskiej ks. Biskup Krzysztof Nitkiewicz, patronat medialny TK Stella. Festiwal wspierają również władze samorządowe i oświatowe.

Festiwal ten został już na stałe wpisany do kalendarza wydarzeń kulturalnych Diecezji Sandomierskiej. Znajduje się on także w terminarzu imprez zdecydowanej większości szkół ponadgimnazjalnych, które są położone na jej terenie. Według zamysłu organizatora festiwalu jego podstawowe zadanie to zaangażowanie młodzieży ponadgimnazjalnej, która jest już u progu dorosłego życia, w promowanie wartości chrześcijańskich i patriotycznych poprzez kulturę w jej różnych formach ekspresji. Z tego zadania wynika jego ogromny walor zarówno edukacyjny, jak i wychowawczy.

Przygotowując swoje programy artystyczne, młodzież uczy się, poszerza swoją wiedzę w różnych dziedzinach życia, a jednocześnie formuje swój stan ducha, swoją osobowość. Przez to „Eutrapelia” stały się czymś w rodzaju pozytywnej odpowiedzi młodego pokolenia na współczesny kryzys wartości. Jest też ten festiwal realizacją zobowiązania, do wypełnienia którego wezwał, zwłaszcza młodych ludzi, Św. Jan Paweł II, gdy mówił o budowaniu cywilizacji miłości. Każda edycja festiwalu ma swoje hasło przewodnie, z którym związane są propozycje tematów, spośród których każda szkoła wybiera jeden i realizuje go w wybrany przez siebie sposób. Wśród tematów poszczególnych edycji festiwalu były te dotyczące kryzysu rodziny, ochrony życia, zniewolenia grzechem, dylematów wiary, chrześcijańskich korzeni naszej Ojczyzny.

Darek Gawron

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

odbędzie się 23 czerwca 2017 r. o godzinie 9:00 na auli szkolnej.

Z tej okazji wszystkim uczniom, dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły

życzymy miłego i bezpiecznego wypoczynku,

oraz samych radosnych i pełnych słońca dni.

Do zobaczenia we wrześniu!!!!

2019 © Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. All Rights Reserved.

Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony. Polityka cookie...