37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1

15 8134854, 15 8428300
cezstalowawola@wp.pl

Darek Gawron

Ogłoszenie dot. kompleksowego zamówienia na dostawę gazu ziemnego oraz usługi przesyłowe

dla Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

POBIERZ - kliknij!!!

Darek Gawron

Od 30 czerwca od godz. 8:00 w sekretariacie

absolwenci będą mogli odebrać świadectwa maturalne i ich odpisy. 

Darek Gawron

8 czerwca 2017 roku w Sandomierzu odbył się finał XX edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia”, przebiegający pod hasłem „Idźcie i głoście…”, który był podsumowaniem i uwieńczeniem dwudziestu lat działalności, promowania wartości patriotycznych i chrześcijańskich. „Eutrapelia” rokrocznie jest organizowana przez Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Diecezji Sandomierskiej, Katolicki Dom Kultury „Arka” oraz Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”. Patronat honorowy nad festiwalem objął ordynariusz Diecezji Sandomierskiej ks. Biskup Krzysztof Nitkiewicz, patronat medialny TK Stella. Festiwal wspierają również władze samorządowe i oświatowe.

Festiwal ten został już na stałe wpisany do kalendarza wydarzeń kulturalnych Diecezji Sandomierskiej. Znajduje się on także w terminarzu imprez zdecydowanej większości szkół ponadgimnazjalnych, które są położone na jej terenie. Według zamysłu organizatora festiwalu jego podstawowe zadanie to zaangażowanie młodzieży ponadgimnazjalnej, która jest już u progu dorosłego życia, w promowanie wartości chrześcijańskich i patriotycznych poprzez kulturę w jej różnych formach ekspresji. Z tego zadania wynika jego ogromny walor zarówno edukacyjny, jak i wychowawczy.

Przygotowując swoje programy artystyczne, młodzież uczy się, poszerza swoją wiedzę w różnych dziedzinach życia, a jednocześnie formuje swój stan ducha, swoją osobowość. Przez to „Eutrapelia” stały się czymś w rodzaju pozytywnej odpowiedzi młodego pokolenia na współczesny kryzys wartości. Jest też ten festiwal realizacją zobowiązania, do wypełnienia którego wezwał, zwłaszcza młodych ludzi, Św. Jan Paweł II, gdy mówił o budowaniu cywilizacji miłości. Każda edycja festiwalu ma swoje hasło przewodnie, z którym związane są propozycje tematów, spośród których każda szkoła wybiera jeden i realizuje go w wybrany przez siebie sposób. Wśród tematów poszczególnych edycji festiwalu były te dotyczące kryzysu rodziny, ochrony życia, zniewolenia grzechem, dylematów wiary, chrześcijańskich korzeni naszej Ojczyzny.

Darek Gawron

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

odbędzie się 23 czerwca 2017 r. o godzinie 9:00 na auli szkolnej.

Z tej okazji wszystkim uczniom, dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły

życzymy miłego i bezpiecznego wypoczynku,

oraz samych radosnych i pełnych słońca dni.

Do zobaczenia we wrześniu!!!!

Darek Gawron

Egzaminy poprawkowe dla klas Technikum i ZSZ

Lp.

Przedmiot

Data

Godzina

Uwagi

1.

Język polski

29.08.2017

9:00

2.

Język angielski

29.08.2017

8:00

3.

Technologia obróbki skrawaniem

28.08.2017

9:00

4.

Informatyka

29.08.2017

10:00

5.

Fizyka

29.08.2017

8:00

6.

Technologia z materiałoznawstwem

29.08.2017

9:00

7.

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

28.08.2017

8:00

8.

Matematyka

28.08.2017

8:00

9.

Pracownia technik wytwarzania

28.08.2017

12:00

10

Geografia

29.08.2017

8:00

 
Darek Gawron

W dniu 20 czerwca 2017 uczniowie klas 3 technikum oraz 3 klas zasadniczej szkoły zawodowej zdają teoretyczny egzamin zawodowy.

Dzień 20 czerwca 2017 jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów technikum i 3 klas szkoły zawodowej.

Uczniowie klas 1 i 2 ZSZ odbywają w tym dniu zajęcia zgodnie z planem lekcji.

 

Piotr Żyjewski
Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej
w Stalowej Woli

Darek Gawron

Kolejna edycja konkursu „DEUTSCH FÜR PROFIS” odbędzie 21 czerwca.

Nasz zakład patronacki ufundował dla najlepszych tradycyjnie dwie finansowe nagrody po 1.000 zł każda. Zakres materiału, który powinni znać uczestnicy konkursu to znajomość języka niemieckiego na poziome podstawowym.

Pojawią się również elementy języka niemieckiego zawodowego z branży motoryzacyjnej. Forma pracy to test pisemny.

Zapraszamy w środę, 21 czerwca na godzinę 10:30 do sali 103.

Maria Karwowska, Piotr Rochowski

Darek Gawron

"Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - Konfucjusz

 olim zur glowne

W dniach 2-4 czerwca 2017 roku odbył się Finał Ogólnopolski Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, Blok B – Wynalazczość.

Drużyna okręgu Stalowowolskiego reprezentowana była przez uczniów naszej szkoły w składzie: Dawid Szewczyk (klasa IV K), Daniel Bis (klasa III K), Kamil Nowak (klasa IV K). W ostatecznej klasyfikacji Dawid Szewczyk oraz Daniel Bis znaleźli się w gronie laureatów, zajmując odpowiednio V i VII miejsce, Kamil Nowak uzyskał tytuł finalisty olimpiady. Nasza drużyna przygotowana przez Pana Marka Żureckiego uzyskała zespołowo V miejsce. Warty podkreślenia jest fakt, iż Dawid Szewczyk uzyskał czterokrotnie tytuł laureata, pobijając tym samym rekord szkoły.

Organizatorem zmagań jest Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów - ogólnokrajowa federacja stowarzyszeń naukowych i naukowo – technicznych, posiadająca pełną osobowość prawną i finansową. Tegoroczny Finał ogólnopolski i podsumowanie Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Bloku B - Wynalazczość odbył się w Liceum Ogólnokształcącym nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W finale (zawodach III stopnia) udział brały 3 - osobowe drużyny reprezentujące 28 okręgów z całej Polski. Eliminacje ogólnopolskie były prowadzone w 3 etapach. W rozgrywkach tych rywalizowało ze sobą 83 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Drużyna pod okiem Pana Marka Żureckiego rokrocznie uzyskuje wspaniałe wyniki na olimpiadzie indywidualnie, jak i zespołowo.

2019 © Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. All Rights Reserved.

Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony. Polityka cookie...