37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1

15 8134854, 15 8428300
cezstalowawola@wp.pl

Darek Gawron

Egzamin praktyczny w dniu 17.06.2019 (poniedziałek)

Godzina

Kwalifikacja


Sala

9.00

E.18

aula

9.00

A.69

206

9.00

A.23

29W

13.00

M.42

29W

13.00

E.20

27W


Egzamin pisemny w dniu 18.06.2019 (wtorek)

Godzina

Kwalifikacje


SALA

10.00

A.23 , A.69,
M.18

sala gimnastyczna

10.00

E.03, E.07,
M.19

aula

10.00

E.12,
E.03

sale 27W  i  29W

12.00

E.18, A19

sala gimnastyczna

12.00

E.06, E.13, M12

aula

12.00

E.08, M.44

sala 34W

12.00

E.13

sala 27W

12.00

E.18

sala 29W

14.00

E.19, E.14,
E.24

sala 29W

14.00

A.26

aula

 Na egzamin proszę zgłosić pół godziny wcześniej z dowodem tożsamości, długopisem z czarnym wkładem.  W czasie egzaminu można używać kalkulatora prostego.

Gabriela Rubas-Dębska

 

żyj finansowo finał

żyj finansowo finał1

Darek Gawron

Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli zaprasza do składania ofert na:

Sprzedaż i dostawę odzieży roboczej do Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia i projektem umowy.

Oferty należy składać do dnia 18.06.2019 r. do godz. 9:00.

Więcej - POBIERZ

Darek Gawron

31 maja i 1 czerwca 2019 w Stalowej Woli odbyły się dwudniowe Rekolekcje Ewangelizacyjne pod nazwą Strefa Mocy i hasłem przewodnim: ,,W mocy Ducha Świętego”. Poprowadzili je dwaj znani misjonarze charyzmatycy z Brazylii: o. Atonello i o. Enriqe.

Kim są o. Enrique Porcu i o. Antonello Cadeddu? O. Antonello Cadeddu i o .Enrique Porcu pochodzą z Sardynii (Cagliari) , żyją z ubogimi w slumsach São Paolo w Brazylii. Kapłani ci prowadzą wspólne życie z ludźmi najbardziej opuszczonymi: z bandytami, dealerami narkotyków, prostytutkami, bezdomnymi. Nocują razem z nimi na ulicy, żeby zabierać ich do prowadzonych przez nich domów i głosić im miłość Boga. Ofiarowują im przede wszystkim słowo Boże i moc Ducha Świętego. Są oni żywymi świadkami że ewangelizacja sprowadza się do wprowadzania Jezusa w życie danej osoby. A Jezus sam się troszczy o daną osobę dokonując w jej życiu cudu przemiany serca, odnowienia umysłu, nawrócenia czy uzdrowienia.

Obaj ojcowie założyli w roku 2000 stowarzyszenie Przymierze Miłosierdzia, obecne aktualnie w 36 miastach Brazylii, a także w Portugalii, we Włoszech, Francji, Belgii i w Polsce. Charyzmatem wspólnoty jest praca z najuboższymi i ewangelizacja. Przesłanie wspólnoty to piękne i zarazem proste słowa: „Człowieku! Jezus Cię kocha”.

W pierwszym dniu rekolekcji w Kościele Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli odbyło się spotkanie dla młodzieży, w którym brali udział również uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami. Podczas tego spotkania misjonarze zachęcali, by swoje życie zawierzyć Chrystusowi. Ojciec Antonello w swoim wystąpieniu podał przykład biblijnego Dawida, który mimo niepozornego wyglądu i nieznaczącej pozycji Bóg wybrał na króla Izraela, gdyż miał czyste serce. Ojciec Antonello powiedział do młodzieży znamienne słowa:,, Jezus wybiera każdego z nas. Wybiera dziś ciebie. Patrzy ci w oczy i patrzy w twoje serce”. Apostoł naszych czasów zaznacza , że każdy z nas może mieć dobre serce. Każe nam spojrzeć na Jezusa i pójść za Nim. Jezus chce być razem z tobą, nie patrzy na siłę, umiejętności, ale na twoje serce.

Ojciec Enrique natomiast, odniósł się do postaci z Nowego Testamentu : Maryi, Elżbiety i Jana Chrzciciela. Mówił , że oni potrafili czerpać ogromną radość ze spotkania z Jezusem. Radość wyższego stopnia rodzi się w sercu człowieka pod wpływem bliskości Boga. Ojciec Enrique powiedział bardzo znamienne słowa, że życzy nam takiej radości z życia , z przeżywania wiary, radości w codziennych spotkaniach, zatopienia w Jezusie. Szczerą radość mogą odbierać grzech, ucieczka w wirtualny świat. Prawdziwą radość daje spotkanie z drugim człowiekiem, a najgłębsza siła radości płynie od Chrystusa.

Ks .Krzysztof Konopka
Anna Olszewska

Darek Gawron

30 maja 2019 r. w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli odbyło się spotkanie z świeckim ewangelizatorem i charyzmatykiem Witkiem Wilkiem. Perkusistą, producentem muzycznym, mężem i ojcem oraz pomysłodawcą ewangelizacyjnego przedsięwzięcia ,,Strefa Mocy”. Prowadzi rekolekcje dla ludzi wszystkich stanów i dzieli się świadectwem wiary. Dzięki jego posłudze, która obejmuje nie tylko Polskę, ale również inne kraje Europy, dziesiątki tysięcy ludzi oddały swoje życie Chrystusowi.

Witek Wilk rozpoczął spotkanie od swojego świadectwa, dzielił się cudami, jakie Bóg zdziałał w jego i jego rodziny życiu. Żeby Bóg zaczął działać, trzeba tylko jednego: zaufać Mu. Nie ufać sobie, ale Jemu. - To daje wolność. Bo to nie ja się o wszystko zamartwiam. Mówi o tym Jezus w Mateusz 6, 33: "Troszczcie się wpierw o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a wszystko inne będzie wam dodane". Zauważył, że w Kościele katolickim, ludzie często oddzielają słowo Boże od tego, czym żyją. I uważa, że to jest jeden z podstawowych problemów. Zaznaczył: Pamiętacie, co Jezus mówił? "Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Pańskich". Każdym słowem z ust Pańskich. Wszystko Zaczęło się , kiedy spotkał na ulicy człowieka, który wręczył mi Biblię i powiedział: "Jeśli chcesz poznać Boga, czytaj tę książkę codziennie", nikt nigdy z jego otoczenia nie powiedział mu, że ma czytać słowo Boże. A św. Hieronim powiedział, że "Nieznajomość słowa jest nieznajomością Chrystusa".

Opowiadał o cudach, które sam widział: o wskrzeszeniach umarłych, nawet po trzech dniach, o natychmiastowych i trwałych uzdrowieniach z nowotworów, o sytuacjach, kiedy ludzie odzyskiwali wzrok, słuch, którym wydłużały się kończyny. - "Nadzieja zawieść nie może" - jeśli się teraz zrodziła w twoim sercu, wierzę, że Bóg to uczyni - podkreślał. - Służę Bogu Wszechmogącemu - takiemu, który wszystko może, który nie kłamie. Jak poczytacie słowo, to zobaczycie, że Bóg taki właśnie jest, że Bóg chce dobrze czynić wszystkim. „Jak Jezus powiedział: idźcie i głoście, to powiedział do ciebie: idź i głoś. Do ciebie także powiedział: idź i uzdrawiaj chorych, wskrzeszaj umarłych. On to powiedział do ciebie. To słowo mówi także o mnie” – dodał Witold Wilk, przypominając, że Jezus obiecał wierzącym, że będą czynić jeszcze większe rzeczy od Niego.

Zachęcił do tego, by każdy z uczestników spotkania pozwolił się Bogu kochać, pozwolił, żeby to On się wszystkim zajął. Uważa, że każdy człowiek, który zacznie konsekwentnie czytać i traktować poważnie słowo Boże, doświadcza znaków i cudów. 

Na zakończenie spotkania zaprosił wszystkich zebranych do modlitwy w imię Jezusa, do "zamknięcia głowy" i otwarcia serca na Boga, bo "o co zgodnie będą prosić dwaj z was, wszystkiego użyczy im Ojciec, który jest w niebie".

(Mt 18,19).

KS. Krzysztof Konopka
Anna Olszewska

Darek Gawron

W dniu 8 czerwca 2019 r. (sobota) zostanie odpracowany dzień 2 maja 2019 r. Zajęcia są obowiązkowe i odbywają się zgodnie z planem lekcji z dnia 2 maja 2019 r.

W dniu 18 czerwca 2019 r. w CEZ odbywa się pisemny egzamin zawodowy. Jest to dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkole. Dla uczniów wymagających opieki zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.

Piotr Żyjewski

2020 © Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. All Rights Reserved.

Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony. Polityka cookie...