37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1

15 8134854, 15 8428300
cezstalowawola@wp.pl

Darek Gawron

Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszej szkole wystartuje 8 stycznia (środa) o godz. 9:00 w auli.

W tym roku gramy, aby zapewnić najwyższe standardy diagnostyczne i lecznicze w dziecięcej medycynie zabiegowej. W programie - jak zwykle obok muzyki i zabawy - aukcje. Czekamy na Wasze fanty do licytacji. Gwiazdą koncertu będzie zespół New Generation + gościnnie ex Red Light Krzysztof Siatrak. Będzie czego posłuchać! Na scenę zapraszamy również osoby chcące wziąć udział w konkursie "Jeden z Dziesięciu".

Wstęp na podstawie imiennych biletów (5 zł), będących jednocześnie usprawiedliwieniem nieobecności na zajęciach. Wejściówki będą rozprowadzane w przeddzień imprezy.

Liczymy na Waszą hojność!

Urszula Zwolak - koordynatorka WOŚP

Monika Bis

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do obchodów kampanii Dzień Bezpiecznego Internetu 2020.

dbi 2020

W tym roku planujemy m.in. przygotować i rozpowszechnić ulotki informacyjne n.t. bezpiecznego korzystania z Internetu, opracować tematyczną ekspozycję w galerii na holu szkoły pt. Działajmy razem! Chcemy przygotować scenariusze lekcji wychowawczych i lekcji tematycznych z informatyki poświęcone tematyce świadomego korzystania z zasobów wirtualnych oraz przeprowadzić takie zajęcia z uczniami klas pierwszych technikum i szkoły branżowej,

Korzystając z platformy edukacyjnej FDDS przeprowadzimy szkolenia on-line dla młodzieży. Zorganizujemy także szkolny konkurs informatyczno-graficzny w czterech kategoriach graficznych dla uczniów naszej szkoły. Finałem szkolnej kampanii będzie happening, podczas którego nastąpi podsumowanie wszystkich działań oraz rozstrzygnięcie konkursów i uroczyste wręczenie nagród. Finał szkolnej kampanii DBI 2020 uświetniony zostanie zaproszeniem gości, sponsorów oraz osób zaangażowanych w ten projekt.

JUŻ NIEBAWEM OGŁOSZENIE REGULAMINU KONKURSU GRAFICZNEGO, CIESZĄCEGO SIĘ WŚRÓD UCZNIÓW NAJWIĘKSZĄ POPULARNOŚCIĄ :)

Koordynatorki projektu Monika Bis i Justyna Krawiec

Piotr Żyjewski

Darek Gawron

II miejsce w powiatowej licealiadzie piłki siatkowej

mm1 18 12 19

W dniach 3 - 4 grudnia odbyła się powiatowa licealiada w piłce siatkowej dziewcząt. W zawodach udział wzięło 6 szkół z naszego powiatu. Reprezentacja CEZ zajęła w nich 2 miejsce.

Skład drużyny:

  • Kiełbasa Agata
  • Kisiel Weronika
  • Buda Małgorzata
  • Krzysik Joanna
  • Juda Patrycja
  • Brzyska Jagoda
  • Kołodziej Weronika
  • Oryszczak Oliwia
  • Czuchara Aleksandra
  • Drozd Paulina

Opiekun: Marzena Marek-Godek

Robert Bołotiuch

Monika Bis

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca… dla absolwenta naszej szkoły.

W gronie 211 wybitnych młodych naukowców, którym w tym roku przyznano stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego znalazł się Gaweł Żyła, uczeń 3-letniego Liceum Profilowanego o profilu Zarządzanie Informacją w latach 2002 – 2005, w ówczesnym Zespole Szkół nr 4 im. płk Stanisława Dąbka, dziś doktor habilitowany inżynier Gaweł Żyła, profesor uczelni w Katedrze Fizyki i Inżynierii Medycznej na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej.

Na stronie MNiSW odnajdujemy informację, że wyróżnienie to otrzymują naukowcy prowadzący innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszący się imponującym dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu. Warto podkreślić, że w tym roku wpłynęło do Ministerstwa prawie 1,5 tys. wniosków o przyznanie stypendium, z czego ok. 1,4 tys. spełniło warunki formalne i zostało poddane ocenie. W finalnym gronie laureatów, którym przyznano stypendia w wysokości 5390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat jest dr hab. inż. Gaweł Żyła. Gratulacje. Wspaniale.

Dr hab. inż. Gaweł Żyła, prof. Politechniki Rzeszowskiej pracuje na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Fizyki i Inżynierii Medycznej na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej. Jego rozprawa doktorska, obroniona z wyróżnieniem w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, skupiała się na badaniu właściwości reologicznych nanocieczy. Po uzyskaniu stopnia doktora rozszerzył on swoje zainteresowania naukowe o eksperymentalne badania innych właściwości fizycznych miękkiej fazy skondensowanej ze szczególnym uwzględnieniem nanocieczy i cieczy jonowych. W październiku 2019 roku decyzją Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie został mu nadany stopień doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w zakresie nauk fizycznych. W swoim dorobku wykazać się może współautorstwem niemal 50 prac naukowych, opublikowanych w czasopismach międzynarodowych, które wg bazy Web of Science cytowane były przez grupy naukowe z całego świata niemal 300 razy oraz jednego patentu. Przygotował ponad 180 recenzji artykułów naukowych dla czasopism indeksowanych w Web of Science oraz jest edytorem numerów specjalnych czasopism Journal of Molecular Liquids (Elsevier) i Materials (MDPI).

Dr hab. inż. Gaweł Żyła zdobywał doświadczenie zawodowe podczas staży naukowych w Indiach, Norwegii (wyjazd w ramach programu Erasmus+), Francji, Hiszpanii, Szwecji, Serbii i we Włoszech. Jest członkiem Management Committee w akcji COST CA15119 - Overcoming Barriers to Nanofluids Market Uptake (NANOUPTAKE) , w którą zaangażowanych jest niemal 300 naukowców z całego świata oraz kierował Polsko-Indyjskim projektem "Study of fundamental chemical and physical properties of magnetic ionic liquid nanofluids". Wyniki swoich badań prezentował na konferencjach naukowych w USA, Hiszpanii, Włoszech, Portugalii, Rumunii, Grecji, Belgii, a w czasie swojego pobytu w Indiach przedstawił specjalny referat zaproszony na konferencji w Munnar.

Gratulacje!

Krzysztof Szczęch

 

Plakat projektu

Rekrutacja do projektu pt. „Praktyka zagraniczna – horyzont możliwości zawodowych”

realizowanego w ramach programu Erasmus+

Kolejny wniosek złożony w roku konkursowym 2019 w ramach programu Erasmus+ został zatwierdzony do realizacji w CEZ w Stalowej Woli.  W ramach tego projektu 40 uczniów CEZ odbędzie 3-tygodniowy staż zawodowy za granicą po nadzorem mentorów hiszpańskich w mieście Walencja. Wyjazdy do Hiszpanii odbędą się w r. szk. 2020/21 w dwóch rundach po 20 osób. Adresatami projektu są uczniowie klas II technikum w następujących zawodach: tech. informatyk, tech. mechatronik i tech. organizacji reklamy. Organizacją przyjmującą jest Universal Mobility Projects z Hiszpanii.

Regulamin rekrutacji zostanie omówiony przez wychowawców klas a pozostałe informacje o projekcie przekaże osobom zakwalifikowanym koordynator projektu  w terminie od 3.02.- 07.02.2020. 

Koordynator projektu

Anna Dul

2020 © Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. All Rights Reserved.

Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony. Polityka cookie...