37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1

15 8134854, 15 8428300
cezstalowawola@wp.pl

Monika Bis

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca… dla absolwenta naszej szkoły.

W gronie 211 wybitnych młodych naukowców, którym w tym roku przyznano stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego znalazł się Gaweł Żyła, uczeń 3-letniego Liceum Profilowanego o profilu Zarządzanie Informacją w latach 2002 – 2005, w ówczesnym Zespole Szkół nr 4 im. płk Stanisława Dąbka, dziś doktor habilitowany inżynier Gaweł Żyła, profesor uczelni w Katedrze Fizyki i Inżynierii Medycznej na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej.

Na stronie MNiSW odnajdujemy informację, że wyróżnienie to otrzymują naukowcy prowadzący innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszący się imponującym dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu. Warto podkreślić, że w tym roku wpłynęło do Ministerstwa prawie 1,5 tys. wniosków o przyznanie stypendium, z czego ok. 1,4 tys. spełniło warunki formalne i zostało poddane ocenie. W finalnym gronie laureatów, którym przyznano stypendia w wysokości 5390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat jest dr hab. inż. Gaweł Żyła. Gratulacje. Wspaniale.

Dr hab. inż. Gaweł Żyła, prof. Politechniki Rzeszowskiej pracuje na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Fizyki i Inżynierii Medycznej na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej. Jego rozprawa doktorska, obroniona z wyróżnieniem w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, skupiała się na badaniu właściwości reologicznych nanocieczy. Po uzyskaniu stopnia doktora rozszerzył on swoje zainteresowania naukowe o eksperymentalne badania innych właściwości fizycznych miękkiej fazy skondensowanej ze szczególnym uwzględnieniem nanocieczy i cieczy jonowych. W październiku 2019 roku decyzją Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie został mu nadany stopień doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w zakresie nauk fizycznych. W swoim dorobku wykazać się może współautorstwem niemal 50 prac naukowych, opublikowanych w czasopismach międzynarodowych, które wg bazy Web of Science cytowane były przez grupy naukowe z całego świata niemal 300 razy oraz jednego patentu. Przygotował ponad 180 recenzji artykułów naukowych dla czasopism indeksowanych w Web of Science oraz jest edytorem numerów specjalnych czasopism Journal of Molecular Liquids (Elsevier) i Materials (MDPI).

Dr hab. inż. Gaweł Żyła zdobywał doświadczenie zawodowe podczas staży naukowych w Indiach, Norwegii (wyjazd w ramach programu Erasmus+), Francji, Hiszpanii, Szwecji, Serbii i we Włoszech. Jest członkiem Management Committee w akcji COST CA15119 - Overcoming Barriers to Nanofluids Market Uptake (NANOUPTAKE) , w którą zaangażowanych jest niemal 300 naukowców z całego świata oraz kierował Polsko-Indyjskim projektem "Study of fundamental chemical and physical properties of magnetic ionic liquid nanofluids". Wyniki swoich badań prezentował na konferencjach naukowych w USA, Hiszpanii, Włoszech, Portugalii, Rumunii, Grecji, Belgii, a w czasie swojego pobytu w Indiach przedstawił specjalny referat zaproszony na konferencji w Munnar.

Gratulacje!

Krzysztof Szczęch

 

Plakat projektu

Rekrutacja do projektu pt. „Praktyka zagraniczna – horyzont możliwości zawodowych”

realizowanego w ramach programu Erasmus+

Kolejny wniosek złożony w roku konkursowym 2019 w ramach programu Erasmus+ został zatwierdzony do realizacji w CEZ w Stalowej Woli.  W ramach tego projektu 40 uczniów CEZ odbędzie 3-tygodniowy staż zawodowy za granicą po nadzorem mentorów hiszpańskich w mieście Walencja. Wyjazdy do Hiszpanii odbędą się w r. szk. 2020/21 w dwóch rundach po 20 osób. Adresatami projektu są uczniowie klas II technikum w następujących zawodach: tech. informatyk, tech. mechatronik i tech. organizacji reklamy. Organizacją przyjmującą jest Universal Mobility Projects z Hiszpanii.

Regulamin rekrutacji zostanie omówiony przez wychowawców klas a pozostałe informacje o projekcie przekaże osobom zakwalifikowanym koordynator projektu  w terminie od 3.02.- 07.02.2020. 

Koordynator projektu

Anna Dul

Darek Gawron

plakat mecz

Darek Gawron

W dn.06.12.2019 w Rudniku odbyły się rejonowe zawody szkolne w tenisie stołowym (zwycięzcy z 4 powiatów). Reprezentacja naszej szkoły wygrała te zawody i awansowała do zawodów wojewódzkich.

Skład drużyny:

  • Kata Rafał - kl. 2I2-kapitan
  • Sobczyk Sebastian - kl. 1MS
  • Bidas Mateusz - kl. 4IR

wm 13 12 19 wm1 13 12 19

Opiekun-Muszyński Witold

Darek Gawron

5 grudnia z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu odbyła się w Gala Wolontariatu. Trzeci rok z rzędu laureatami konkursu "Wolontariusz Roku" są uczennice i uczniowie naszej szkoły. Tym razem został nim Hubert Bojarski, zajmując trzecie miejsce.

dyplom

Hubert jest ratownikiem medycznym, uczestniczącym w wielu przedsiewzięciach. Jego kwalifikacje zostały wysoko ocenione – z rekomendacji Komendanta Głównego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej wyjechał jako wolontariusz-ratownik na Światowe Dni Młodzieży w Panamie – spotkanie z Papieżem Franciszkiem, które odbyło się w styczniu 2019 roku.

1

Jest pomocny również w lokalnych akcjach, np.: WOŚP, Leśny Charytatywny Festiwal Biegowy, którego współorganizatorem jest CEZ oraz Cross Duathlon „Stalowi Wolą Pomagać”, zabezpieczając logistycznie i medycznie trasę wraz z innymi uczniami i nauczycielami naszej szkoły.

Więcej w lokalnej prasie ("Echo Dnia", "Sztafeta") w mediach internetowych oraz wywiadach udzielonych Telewizji Miejskiej i Polskiemu Radiu Rzeszów.

3 4

Wspomnieć należy, że na Galę zaproszona została również dwoje innych naszych uczniów: Urszula Zwolak i Bartłomiej Miazga. Otrzymali oni podziękowania za zaangażowanie w pracę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Imprezie patronuje prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Opiekun
Piotr Rochowski

Darek Gawron

SU2019

4 grudnia br. podczas wyborów pośrednich i tajnych ukonstytuowało się nowe Prezydium Samorządu Uczniowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

W jego skład wchodzą:

Karolina Kędzior, kl. 2FM - przewodnicząca

Dominik Karbarz, kl. 3K - zastępca

Dawid Chudy, kl. 1kmo - zastępca

Gratulacje.

Opiekun SUCEZ
Piotr Rochowski

2020 © Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. All Rights Reserved.

Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony. Polityka cookie...