Opis zawodów w Centrum Edukacji Zawodowej

Technik informatyk Technik elektryk
Technik elektronik Technik mechatronik
Technik usług fryzjerskich Technik pojazdów samochodowych
Technik mechanik Mechanik pojazdów samochodowych
Kierowca mechanik Operator obrabiarek skrawających
Powrót

Technik informatyk

 1. Technik informatyk to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy.

 2. Technik informatyk:
  • diagnozuje oprogramowanie,
  • projektuje strony internetowe,
  • tworzy aplikacje internetowe,
  • projektuje i tworzy sieci komputerowe,
  • projektuje, tworzy, administruje oraz użytkuje bazy danych,
  • instaluje oprogramowanie,
  • pisze pogramy w różnych językach programowania,
  • dobiera sprzęt do konkretnych sytuacji,
  • podejmuje i rozlicza działalność gospodarczą.

  Dodatkowo w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli wprowadzono zajęcia dodatkowe z zakresu tworzenia gier komputerowych.
  Uczęszczając na nie uczniowie zdobywają dodatkową wiedzę w dziedzinie:

  • oprogramowania do tworzenia gier komputerowych,
  • grafiki rastrowej, wektorowej 2D i 3D,
  • narzędzi wykorzystywanych do tworzenia grafiki na potrzeby twórców gier komputerowych.

  Ponadto uczniowie uczą się:
  • tworzenia scenariuszy oraz planowania gier komputerowych,
  • projektowania fabuły i scenariuszy gier,
  • projektowania nowoczesnych interfejsów gier,
  • korzystania z narzędzi i metod projektowania mechaniki i świata gier,
  • tworzenia modeli przestrzennych oraz animacji obiektów 2D i 3D.

 3. Informacja dodatkowe np. o eksperymentach pedagogicznych wprowadzonych w szkole o innowacjach, specjalizacjach
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
  • Kwalifikacja 1: EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
  • Kwalifikacja 2: EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 5. Sylwetka absolwenta:
 6. Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
  • montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych,
  • wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych,
  • projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych,
  • programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych,
  • projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

  Poza tym uczniowie mogą dodatkowo rozwijać swoje umiejętności i zdobywać dodatkowe uprawnienia biorąc udział w licznych, kursach i szkoleniach realizowanych w szkole, np.:
  • Kurs obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC zakończony egzaminem czeladniczym,
  • Kurs projektowania stron www zakończony egzaminem ECDL Web Editing,
  • Kurs zaawansowany przetwarzania tekstów i arkuszy kalkulacyjnych zakończony egzaminem ECDL ADVANCED – A1 i A2,
  • Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG,
  • Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG,
  • Kurs operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym z egzaminem zewnętrznym UDT,
  • Kurs AutoCAD zakończony egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu Autodesk,
  • Zajęcia specjalistyczne z zakresu informatyki,
  • Zajęcia specjalistyczne z zakresu montażu instalacji systemów alarmowych,
  • Zajęcia specjalistyczne z zakresu mechatroniki,
  • Zajęcia z języka angielskiego zawodowego,
  • Zajęcia z języka niemieckiego zawodowego.

  W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli uczeń może zdobyć dodatkowe umiejętności w zakresie:
  • zawodnik esportu,
  • technik zawodów esportowych,
  • dziennikarstwo esportowe,
  • menadżer drużyn esportowych.

 7. Technik informatyk znajdzie zatrudnienie w:
  • instytucjach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,
  • firmach sprzedających sprzęt komputerowy,
  • wydawnictwach i drukarniach,
  • studiach telewizyjnych i filmowych,
  • studiach graficznych i dźwiękowych,
  • ośrodkach obliczeniowych,
  • punktach serwisowych sprzętu komputerowego,
  • firmach projektujących i tworzących strony internetowe,
  • firmach wykonujących i administrujących sieci komputerowe.

  Po zakończeniu nauki absolwent Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli będzie mógł pracować (oprócz tych dziedzin w których pracuje technik informatyk):
  • jako twórca gier komputerowych,
  • jako autor scenariuszy gier,
  • w grupach developerskich tworzących gry komputerowe oraz inne rozwiązania graficzne,
  • w firmach projektujących i udostępniających systemy i usługi informatyczne,
  • jako projektant grafiki komputerowej, twórca animacji, programista, tester aplikacji i oprogramowania.

 8. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
 9. Wyposażenie

  • Pracownia urządzeń techniki komputerowej:
   • stanowisko dla nauczyciela wyposażone w: komputer stacjonarny lub mobilny podłączony do Internetu z oprogramowaniem systemowym i użytkowym, ekran lub tablicę multimedialną i rzutnik lub telewizor multimedialny oraz urządzenie wielofunkcyjne lub drukarkę i skaner,
   • stanowiska komputerowe dla uczniów,
   • podzespoły umożliwiające montaż komputera osobistego, dodatkowe elementy komputera osobistego umożliwiające jego rekonfigurację,
   • oprogramowanie do wirtualizacji, różne systemy operacyjne, oprogramowanie do tworzenia obrazów dysków, oprogramowanie narzędziowe, diagnostyczne i zabezpieczające – po jednym na stanowisko
   • drukarkę laserową, atramentową, igłową, urządzenie wielofunkcyjne, skaner, laptop, projektor multimedialny,
   • stół monterski z matą i opaską antystatyczną, elementy ochrony indywidualnej ESD, zestaw narzędzi monterskich, podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do Internetu,
   • multimetr uniwersalny, tester płyt głównych i zasilaczy.

  • Pracownia lokalnych sieci komputerowych:
   • stanowisko dla nauczyciela wyposażone w komputer stacjonarny lub mobilny podłączony do Internetu z oprogramowaniem systemowym i użytkowym, ekran lub tablicę multimedialną i rzutnik oraz drukarkę,
   • stanowiska komputerowe dla uczniów złożone z dwóch komputerów z obsługą sieci bezprzewodowej i przewodowej, w tym jeden z dwoma złączami Ethernet,
   • szafę dystrybucyjną 19” z wyposażeniem,
   • przełącznik zarządzany z obsługą lokalnych sieci wirtualnych,
   • router,
   • punkt dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej,
   • tester okablowania,
   • różne systemy operacyjne dla stacji roboczych,
   • oprogramowanie do wirtualizacji,
   • oprogramowanie do monitorowania pracy sieci,
   • stół monterski, zestaw narzędzi monterskich,
   • podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do Internetu.

  • Pracownia montażu sieci:
   • stanowisko dla nauczyciela wyposażone w:
    • komputer stacjonarny lub mobilny podłączony do Internetu z oprogramowaniem systemowym i użytkowym,
    • ekran lub tablicę multimedialną i rzutnik oraz lub drukarkę.
   • stanowiska uczniowskie wyposażone w:
    • stół montażowy,
    • zestaw narzędzi monterskich,
    • piłkę do cięcia,
    • środki indywidualnej ochrony,
    • zaciskarkę RJ45,
    • wtyki RJ-45,
    • gniazda natynkowe lub listwowe z modułami keystone RJ45,
    • korytka z tworzywa sztucznego do okablowania strukturalnego,
    • płyty montażowe,
    • ściągacz izolacji,
    • tester okablowania LCD z szukaczem/skanerem kabli,
    • panel krosowy lub ramka krosownicza do modułów keystone.

   • Pracownia aplikacji i stron WWW
    • stanowisko dla nauczyciela wyposażone w komputer stacjonarny lub mobilny podłączony do Internetu z oprogramowaniem systemowym i użytkowym,
     • ekran lub tablicę multimedialną i rzutnik oraz drukarkę,
    • stanowiska komputerowe dla uczniów, wyposażone na każdym stanowisku w:
     • kompilatory różnych języków programowania,
     • edytor WYSIWYG,
     • oprogramowanie do tworzenia grafiki i animacji, obróbki materiałów audio i wideo,
     • oprogramowanie serwera relacyjnej bazy danych z programami narzędziowymi,
     • oprogramowanie umożliwiające tworzenie aplikacji internetowych po stronie serwera i klienta w wybranych językach programowania,
     • podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do Internetu,
     • dostęp do serwera umożliwiającego publikację stron WWW i aplikacji internetowych.
Powrót

Technik elektryk

 1. Zawód technik elektryk, to zawód przyszłości, dający wiele wyzwań i możliwości samorealizacji. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu technik elektryk wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień. Po ukończeniu tego kierunku uczeń ma możliwość wykonywania satysfakcjonującej pracy; może podjąć studia na kierunkach związanych z elektrycznością i prowadzić własną firmę elektryczną.

 2. Informacja dodatkowe np. o eksperymentach pedagogicznych wprowadzonych w szkole, o innowacjach, specjalizacjach
 3. ----------------------------------------------------------------------------

 4. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
  • EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
  • EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

 5. Sylwetka absolwenta
 6. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
  • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
  • wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
  • eksploatowania instalacji elektrycznych,
  • eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.
  Poza tym uczniowie mogą dodatkowo rozwijać swoje umiejętności i zdobywać dodatkowe uprawnienia biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach realizowanych w szkole, np.:
  • Kurs obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC zakończony egzaminem czeladniczym,
  • Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG,
  • Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG,
  • Kurs operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym z egzaminem zewnętrznym UDT,
  • Kurs AutoCAD zakończony egzaminem zewnętrznym,
  • Zajęcia specjalistyczne z zakresu informatyki, mechatroniki, montażu instalacji systemów alarmowych, języka angielskiego zawodowego, języka niemieckiego zawodowego które są zakończone uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu zajęć.
 7. Technik elektryk znajdzie zatrudnienie w:
  • elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei,
  • firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
  • biurach projektowych jako projektant okablowania strukturalnego (sieci komputerowych i sieci elektrycznych), projektant systemów zasilania awaryjnego,
  • firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
  • firmach instalujących sprzęt elektryczny.
  • firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,
  • prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne).
 8. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Wyposażenie:

Pracownia elektrotechniki i elektroniki: stanowiska pomiarowe zawierające stoły laboratoryjne zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zapewniające ochronę przeciwporażeniową oraz przeciwprzepięciową, zasilacze stabilizowane napięcia stałego, autotransformatory, generatory funkcyjne, przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, oscyloskopy, zestawy elementów elektrycznych i elektronicznych, przewody i kable elektryczne; trenażery z układami elektrycznymi i elektronicznymi przystosowane do pomiarów, stanowiska komputerowe dla uczniów z oprogramowaniem umożliwiającym symulację pracy układów elektrycznych i elektronicznych.

Pracownia montażu, konserwacji i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych: stanowiska do obróbki ręcznej metali i tworzyw sztucznych, przyrządy do pomiaru wielkości geometrycznych; stanowiska montażowe zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową i przeciwprzepięciową, przystosowane do demontażu i montażu podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych, układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń; autotransformatory jednofazowe, przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, w tym mierniki rezystancji izolacji, mierniki prędkości obrotowej, maszyny i urządzenia elektryczne przystosowane do pomiarów; układy elektronicznego sterowania maszynami i urządzeniami elektrycznymi, stanowiska komputerowe dla uczniów z oprogramowaniem umożliwiającym tworzenie dokumentacji technicznej oraz symulację pracy maszyn i urządzeń elektrycznych.

Pracownia montażu, konserwacji i eksploatacji instalacji elektrycznych: stanowiska do obróbki ręcznej metali i tworzyw sztucznych, przyrządy do pomiaru wielkości geometrycznych, stanowiska wyposażone w drewnopodobne ściany, zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową i przeciwprzepięciową, przystosowane do montażu instalacji elektrycznych, przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, w tym mierniki rezystancji izolacji, mierniki parametrów instalacji elektrycznych, liczniki energii elektrycznej; stanowiska komputerowe dla uczniów z oprogramowaniem umożliwiającym projektowanie instalacji elektrycznych i tworzenie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznych, pracownia wyposażona w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem, projektorem multimedialnym

Powrót

Technik elektronik

 1. Technik elektronik to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość.

 2. Informacja dodatkowe np. o eksperymentach pedagogicznych wprowadzonych w szkole,o innowacjach, specjalizacjach
 3. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 4. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
  • Kwalifikacja 1: EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
  • Kwalifikacja 2: EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

 5. Sylwetka absolwenta
 6. Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik elektronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
  • instalowania, konserwowania, użytkowania i naprawy urządzeń elektronicznych,
  • serwisu urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych,
  • organizacji pracy w zakładach wytwórczych i naprawczych, placówkach badawczo-rozwojowych, oraz w innych jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne,
  Poza tym uczniowie mogą dodatkowo rozwijać swoje umiejętności i zdobywać dodatkowe uprawnienia biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach realizowanych w szkole, np.:
  • Kurs obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC zakończony egzaminem czeladniczym,
  • Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG,
  • Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG,
  • Kurs operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym z egzaminem zewnętrznym UDT,
  • Kurs AutoCAD zakończony egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu Autodesk,
  • Zajęcia specjalistyczne z zakresu informatyki,
  • Zajęcia specjalistyczne z zakresu montażu instalacji systemów alarmowych,
  • Zajęcia specjalistyczne z zakresu mechatroniki,
  • Zajęcia z języka angielskiego zawodowego,
  • Zajęcia z języka niemieckiego zawodowego.

 7. Technik elektronik znajdzie zatrudnienie w:
  • zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych,
  • warsztatach naprawczych urządzeń oraz aparatury elektronicznej i automatyki,
  • firmach instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku,
  • warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego,
  • w specjalistycznych placówkach handlowych.

 8. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
 9. Wyposażenie:
  • laboratorium elektrotechniki i elektroniki: stanowiska pomiarowe zasilane napięciem 230/400V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową, zasilacze stabilizowane napięcia stałego, zadajniki stanów logicznych, generatory funkcyjne, generator arbitralny, autotransformatory, przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, oscyloskopy, analizator sygnałów, analizator widma, zestawy elementów elektrycznych i elektronicznych, przewody i kable elektryczne, przewody połączeniowe i pomiarowe z sondami, trenażery z układami elektrycznymi i elektronicznymi przystosowane do pomiarów parametrów, transformatory jednofazowe, prostowniki, przekaźniki i styczniki, łączniki, wskaźniki, sygnalizatory, silniki elektryczne małej mocy, stanowiska komputerowe dla uczniów (z oprogramowaniem umożliwiającym symulację pracy układów elektrycznych i elektronicznych.
  • pracownia obróbki ręcznej i mechanicznej: stanowiska wyposażone w narzędzia do obróbki ręcznej i mechanicznej oraz narzędzia pomiarowe.
  • pracownia montażu układów elektronicznych: przyrządy pomiarowe uniwersalne, narzędzia do weryfikacji poprawności montażu oraz stanowiska komputerowe dla uczniów z oprogramowaniem do symulacji układów elektronicznych.
  • pracownia instalacji urządzeń elektronicznych: stanowiska umożliwiające instalowanie i uruchamianie: urządzeń elektroakustycznych i telewizyjnych, urządzeń systemu telewizji kablowej i satelitarnej, systemów kontroli dostępu i systemów zabezpieczeń, urządzeń zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu, elementów, układów i urządzeń automatyki przemysłowej, elementów wejściowych (czujników) i elementów wyjściowych (wykonawczych), systemów pomiarowych, urządzeń i sieci komputerowych, urządzenia, materiały i narzędzia do wykonania połączeń elektrycznych i mechanicznych w wykonywanych instalacjach, narzędzia pomiarowe do diagnostyki wykonanej instalacji.
  • pracownia eksploatacji instalacji i urządzeń elektronicznych: stanowiska umożliwiające eksploatację: urządzeń elektroakustycznych, odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, urządzeń systemu telewizji kablowej i satelitarnej, systemów kontroli dostępu i systemów zabezpieczeń, urządzeń zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu, elementów, układów i urządzeń automatyki przemysłowej, elementów wejściowych (czujników) i elementów wyjściowych (wykonawczych), systemów pomiarowych, urządzeń i sieci komputerowych.
Powrót

Technik mechatronik

 1. Mechatronika jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną wiedzy, która integruje w sobie trzy dziedziny nauki i techniki – mechanikę, elektronikę i informatykę. Mechatronika jest zawodem nowoczesnym i wymagającym. Uczy jak urządzenia czysto mechaniczne zastąpić inteligentnymi i zautomatyzowanymi systemami elektromechanicznymi. Urządzenia mechatroniczne znajdują zastosowanie w przemyśle elektronicznym, maszynowym, lotniczym, precyzyjnym i wielu innych. Można je spotkać w nowoczesnych przyrządach medycznych, układach sterowania pojazdami, robotach przemysłowych, obrabiarkach sterowanych numerycznie, zautomatyzowanych liniach produkcyjnych, inteligentnych budynkach, sprzęcie biurowym, sprzęcie AGD czy nawet nowoczesnych zabawkach dla dzieci. Można powiedzieć, że mechatronika jest wszechobecna w życiu współczesnego człowieka. Każdego dnia spotykamy wokół nas urządzenia mechatroniczne i używamy ich nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Absliwenci mechatroniki z powodzeniem odnajdują się na rynku pracy i cieszą się satysfakcją z jej wykonywania, a ze względu na wszechstronność zawodu łatwo odnajdują się w przeróżnych dziedzinach przemysłu.

 2. Informacja dodatkowe np. o eksperymentach pedagogicznych wprowadzonych w szklie,o innowacjach, specjalizacjach
 3. ---------------------------------------------------------------------

 4. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
  • EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
  • EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

 5. Sylwetka absolwenta
 6. Absolwent szkoły w zawodzie technik mechatronik po ukończeniu szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z:
  • montażem i demontażem urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • uruchamianiem, diagnozowaniem i naprawą urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • projektowaniem i konstruowaniem urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • programowaniem i użytkowaniem urządzeń i systemów mechatronicznych.

  Poza tym uczniowie mogą dodatkowo rozwijać swoje umiejętności i zdobywać dodatkowe uprawnienia biorąc udział w licznych kursach i szklieniach realizowanych w szklie, np.:
  • Kurs obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC zakończony egzaminem czeladniczym,
  • Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG,
  • Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG,
  • Kurs operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym z egzaminem zewnętrznym UDT,
  • Kurs AutoCAD zakończony egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu Autodesk,
  • Zajęcia specjalistyczne z zakresu informatyki,
  • Zajęcia specjalistyczne z zakresu mechatroniki,
  • Zajęcia specjalistyczne z zakresu montażu instalacji systemów alarmowych,
  • Zajęcia z języka angielskiego zawodowego,
  • Zajęcia z języka niemieckiego zawodowego.

 7. Technik mechatronik znajduje zatrudnienie w:
  • zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym,
  • zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń
  • i systemów mechatronicznych,
  • przemyśle energetycznym,
  • przemyśle samochodowym,
  • przemyśle mechanicznym,
  • przemyśle spożywczym,
  • budownictwie,
  • medycynie,
  • ochronie środowiska,
  • specjalistycznych placówkach handlowych i wielu innych, a także może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.


 8. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
 9. Wyposażenie:
  • pracownia elektrotechniki i elektroniki
  • wyposażona w stanowiska pomiarowe zasilane napięciem 230/400V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową, wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny; zasilacze stabilizowane napięcia stałego 12/24VDC, zadajniki stanów logicznych, generatory funkcyjne; autotransformatory; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe; oscyloskopy; zestawy elementów elektrycznych i elektronicznych, przewody i kable elektryczne; transformatory jednofazowe, przekaźniki i styczniki, łączniki wskaźniki, sygnalizatory, silniki elektryczne małej mocy; stanowiska komputerowe dla uczniów z oprogramowaniem umożliwiającym symulację pracy układów elektrycznych i elektronicznych;
  • pracownia rysunku technicznego i systemów CAD
  • wyposażona w stanowiska komputerowe dla uczniów z dostępem do Internetu, z pakietem programów biurowych, programem do komputerowego wspomagania projektowania (Computer Aided Design); pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej, przykładowe elementy oraz podzespoły i zespoły mechaniczne, pneumatyczne, hydrauliczne, normy dotyczące zasad wykonywania rysunku technicznego maszynowego, dokumentacje konstrukcyjne urządzeń i systemów mechatronicznych, modele maszyn i urządzeń, przyrządy do pomiarów wielkości nieelektrycznych, instrukcje obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • pracownia technliogii mechanicznej
  • wyposażona w stoły ślusarskie z imadłem, zestawy narzędzi do obróbki ręcznej metali, zestaw przyrządów pomiarowych, materiały, surowce i półfabrykaty do obróbki, tokarki, frezarki oraz wiertarki i szlifierki;
  • pracownia montażu urządzeń i systemów mechatronicznych
  • wyposażona w stanowiska do montażu i demontażu: elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych, pneumatycznych i hydraulicznych (zawory, siłowniki, silniki, czujniki), elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych (czujniki, przyciski, styczniki, przekaźniki, przekaźniki czasowe, przekaźniki bistabilne, wyłączniki silnikowe), silniki jednofazowe z kondensatorami, silniki prądu stałego, silniki krokowe, silniki trójfazowe z możliwością przełączania trójkąt/gwiazda, przetwornice częstotliwości, sterowniki PLC; narzędzia i przyrządy pomiarowe; dokumentację techniczną montowanych elementów, podzespołów i zespołów;
  • pracownia użytkowania urządzeń i systemów mechatronicznych
  • wyposażona w stanowiska umożliwiające rozruch i konserwację urządzeń i systemów mechatronicznych, narzędzia i przyrządy pomiarowe; dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych oraz stanowiska komputerowe dla uczniów z oprogramowaniem instalacyjnym do programowania, wizualizacji i symulacji działania urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • pracownia obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych
  • wyposażona w stanowiska umożliwiające eksploatację urządzeń i systemów; urządzenia, narzędzia i przyrządy pomiarowe umożliwiające uruchamianie, monitorowanie i nastawy parametrów w urządzeniach i systemach mechatronicznych; zestawy z treningowymi instalacjami zawierającymi układy sterowania dla urządzeń mechatronicznych; oprogramowanie do obróbki i archiwizacji wyników pomiarów, dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych oraz stanowiska komputerowe dla uczniów z oprogramowaniem do tworzenia dokumentacji technicznej, programowania, wizualizacji i symulacji działania urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • pracownia diagnostyki i naprawy urządzeń mechatronicznych
  • wyposażona w stanowiska pomiarowe umożliwiające poznanie budowy, zasady działania oraz ocenę stanu technicznego i lokalizację uszkodzeń w urządzeniach mechatronicznych, w tym diagnostyki: urządzeń elektrycznych - czujników, sygnalizatorów, regulatorów, urządzeń energoelektronicznych (prostowników, przemienników częstotliwości, zasilaczy, silników, łączników półprzewodnikowych); urządzeń pneumatycznych – pozycjonerów, siłowników, elektrozaworów, zaworów regulacyjnych, sprężarek; wyposażone w narzędzia i przyrządy pomiarowe umożliwiające pomiary wielkości elektrycznych – stanu izliacji, ciągłości obwodów elektrycznych, rezystancji, natężenia prądu, napięcia; wielkości nieelektrycznych – temperatury, ciśnienia, naprężeń, siły, masy, drgań, poziomu, przepływu, przemieszczenia liniowego i kątowego; oprogramowanie do obróbki i archiwizacji wyników pomiarów, dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych oraz stanowiska komputerowe dla uczniów z oprogramowaniem do tworzenia dokumentacji technicznej, programowania, wizualizacji i symulacji działania urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • pracownia programowania urządzeń i systemów mechatronicznych
  • wyposażona w stanowiska ze sterownikami PLC umożliwiające ich programowanie, testowanie i diagnostykę urządzeń mechatronicznych; elementy wejściowe (przyciski sterownicze, czujniki analogowe i cyfrowe, zadajniki stanów logicznych), elementy wyjściowe (styczniki, przekaźniki, lampki sygnalizacyjne, sygnalizatory dźwiękowe), stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia) z oprogramowaniem zgodnym z normą do programowania sterowników PLC (Programmable Logic Contrliler); zestawy z treningowymi instalacjami zawierającymi sterowniki PLC.
Powrót

Technik usług fryzjerskich

 1. Technik usług fryzjerskich to nowoczesny i wymagający zawód doskonale wpisujący się w trendy i wymagania współczesnego świata. Wykonywanie zawodu fryzjera pozwala na realizację w rożnych obszarach pracy zawodowej, stawia przed nowymi wyzwaniami i daje możliwość samorealizacji. Absolwenci tego zawodu są poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego, otwartego, potrafiącego efektywnie się doszkalać. Zawód ten stwarza ogromne możliwości samodzielnej pracy w salonie, jaki i mobilnie w domu klienta.

 2. Informacja dodatkowe np. o eksperymentach pedagogicznych wprowadzonych w szkole, o innowacjach, specjalizacjach
 3. Od początku funkcjonowania w szkole kształcenia w kierunku technik usług fryzjerskich wprowadzone zostało rozszerzenia: fryzjerstwo artystyczne oraz kosmetyka, co pozwala na szeroki zakres oferowanych przez absolwentki usług. Dodatkowo, dzięki kursom unijnym stało się możliwe uzyskanie dodatkowej specjalizacji ( kończącej się egzaminem czeladniczym) – kosmetyczka.

 4. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
  • A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
  • A.23 Projektowanie fryzur

 5. Sylwetka absolwenta (co uzyskuje uczeń kończąc szkołę w danym zawodzie, dodatkowe uprawnienia, które może uzyskać w szkole).
 6. Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik usług fryzjerskich będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
  • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
  • wykonywania zabiegów chemicznych włosów;
  • wykonywania strzyżenia włosów;
  • wykonywania stylizacji fryzur;
  • wykonywania projektów fryzur;
  • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
  • tworzenia fryzur artystycznych dla modelingu, fotografii, teatru;
  • wykonywania zbiegów na ciało, twarz i paznokcie;
  • wykonywania przedłużeń paznokci i rzęs
  • wykonywania makijażu
  Absolwent kończący szkołę uzyskuje uprawnienia w zawodzie fryzjera i od bieżącego roku również kosmetyczki.

 7. Technik usług fryzjerskich znajdzie zatrudnienie w:
  • salonach fryzjerskich i kosmetycznych
  • filmie, teatrze, modelingu
  • pracowniach fotografii artystycznej
  • prowadząc własna działalność fryzjerska i kosmetyczną

 8. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia (opisy, zdjęcia, prezentacje, filmy itp.)
 9. W Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli obecnie są trzy pracownie fryzjerskie, których wyposażenie zostało wzbogacone o projekty unijne. Pełnią one jednocześnie funkcję salonu wyposażonego stanowiska fryzjerskie, pracowni technologicznej oraz pracowni projektowania i estetyki. Trwają również prace nad ukończeniem pracowni kosmetycznej.
Powrót

Technik pojazdów samochodowych

 1. Opis zawodu
 2. Technik pojazdów samochodowych zapewnia obsługę pojazdów samochodowych w zakresie eksploatacji, serwisowania i napraw. Przeprowadza diagnostykę samochodową, wykonuje przeglądy pojazdów samochodowych w stacjach obsługi i kontroli pojazdów, zapewnia doradztwo techniczne w zakresie eksploatacji, konserwacji i naprawiania pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców w zakresie obsługi, naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, w których wykorzystuje się wiele elektrycznych i elektronicznych układów. Zawód technik pojazdów samochodowych należy do zawodów z przyszłością, które mają związek z rozwojem nowych technologii, nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki i mobilnością ludzi pracujących.

 3. Informacje dodatkowe
 4. Kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych prowadzone jest:
  • w 4 letnim Technikum (obecna klasa III i IV) w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Dz. U. poz. 184 oraz z 2015 r. poz. 130 i 1123, oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, Dz. U. 2016 poz. 894.,
  • w 4 letnim Technikum (obecna klasa I i II) w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, Dz.U. 2017 poz. 860.

 5. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
  • w 4 letnim Technikum (obecna klasa III i IV)
  • Kwalifikacje:
   M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
   M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
   M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.
  • w 4 letnim Technikum (obecna klasa I i II)
  • Kwalifikacje:
   MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
   Lub
   MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
   i:
   MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

  Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli kształci w zawodzie Technik pojazdów samochodowych (obecna klasa I i II) na podbudowie kwalifikacji MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych oraz MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

 6. Sylwetka absolwenta
 7. Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
  • organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
  • oceniania stanu technicznego pojazdów i ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw;
  • przeprowadzania diagnostyki i naprawiania silników, zespołów i układów mechanicznych oraz układów elektrycznych i elektronicznych w samochodach osobowych, ciężarowych, autobusach, motocyklach i innych pojazdach silnikowych;
  • wykonywania prac demontażowo-montażowych silników, zespołów i układów pojazdów samochodowych;
  • wykonywania napraw pojazdów samochodowych, w tym silnika i skrzyni biegów, sprzęgła, układu hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia itp.;
  • kontrolowania jakości wykonanych prac poprzez jazdę próbną oraz za pomocą urządzeń i oprogramowania diagnostycznego;
  • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych;
  • wykonywania rozliczeń kosztów obsługi i napraw pojazdów samochodowych;
  • wykonywania przeglądów pojazdów samochodowych w stacjach obsługi i kontroli pojazdów;
  • zapewniania doradztwa technicznego w zakresie eksploatacji, konserwacji i naprawiania pojazdów samochodowych;
  • prowadzenia likwidacji pojazdów samochodowych zgodnie z przepisami ochrony środowiska;
  • organizowania i prowadzenia sprzedaży pojazdów samochodowych, części oraz artykułów motoryzacyjnych;
  • posługiwania się dokumentacją techniczną;
  • stosowania programów komputerowych wspomagające wykonywanie zadań;
  • przestrzegania zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

  Dodatkowe zadania zawodowe:
  • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie serwisowania i naprawy pojazdów samochodowych;
  • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych.

 8. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
 9. Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podjęcie pracy między innymi w:
  • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,
  • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
  • w salonach sprzedaży pojazdów samochodowych,
  • firmach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
  • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
  • w firmach zajmujących się dystrybucją części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych,
  • w firmach ubezpieczeniowych prowadzących ubezpieczenia komunikacyjne i likwidację szkód,
  • w przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
  • w Autoryzowanych Stacjach Obsługi Pojazdów,
  • w przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych,
  • w stacjach kontroli pojazdów (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień).
  Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu technika pojazdów samochodowych są:
  • posiadanie certyfikatów i świadectw potwierdzających udział w szkoleniach w zakresie budowy, diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
  • posiadanie prawa jazdy kat. B,
  • ukończenie szkoleń z zakresu obsługi specjalistycznych maszyn, urządzeń, przyrządów i narzędzi wykorzystywanych podczas diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
  • znajomość obsługi komputera (oprogramowania diagnostycznego).

 10. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
 11. W celu realizacji efektów kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych wykorzystujemy m.in.:
  • stanowiska komputerowe dla nauczycieli wraz z projektorem multimedialnym,
  • pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej, wykonywania szkiców odręcznych i rysunków technicznych, normy techniczne i branżowe, katalogi fabryczne oraz poradniki stosowane w budowie i konstrukcji maszyn, dokumentacje techniczne maszyn, pomoce dydaktyczne w zakresie podstaw konstrukcji maszyn, czytania dokumentacji technicznej i technologicznej, przykładowe rysunki wykonawcze,
  • modele pojazdów, zespoły i podzespoły oraz części pojazdów, elementy instalacji pojazdów, modele przedstawiające stopień zużycia oraz sposoby regeneracji części pojazdów, zestawy do demonstracji budowy i działania zespołów i podzespołów pojazdów; materiały eksploatacyjne, pomoce dydaktyczne do nauki przepisów ruchu drogowego oraz technik kierowania pojazdami, dokumentacje techniczno-obsługowe pojazdów, katalogi części, katalogi i materiały przedsiębiorstw branżowych,
  • mierniki wielkości elektrycznych, oscyloskopy dwukanałowe z zestawem sond, zestawy elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych, komputerowe zestawy diagnostyczne do sprawdzania urządzeń elektrycznych i elektronicznych, stoły probiercze, maszyny i urządzenia elektryczne, schematy instalacji elektrycznych i elektronicznych, urządzenia elektryczne i elektroniczne wyposażenia pojazdów samochodowych, zestawy elementów wykonawczych, czujniki i przetworniki, elementy instalacji elektrycznych i urządzeń sterujących, zestawy panelowe układów elektrycznych i elektronicznych, narzędzia i przyrządy do montażu/demontażu elementów i układów elektrycznych i elektronicznych, narzędzia do napraw wiązek elektrycznych;
  • zestawy do demonstracji budowy i działania podzespołów (mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych),
  • przyrządy do pomiarów wielkości geometrycznych i elektrycznych,
  • stanowiska do kontroli i naprawy pojazdów samochodowych składające się z pojazdów samochodowych i ich podzespołów, urządzenie diagnostyczne do pomiaru geometrii podwozia, urządzenie diagnostyczne do pomiaru emisji spalin samochodowych,
  • stanowisko wyposażone w: montażownicę i wyważarki kół, myjki do kół, ściągacze do sprężyn, ściągacze do łożysk, podstawki z regulowaną wysokością, prasę hydrauliczną,
  • stanowisko wyposażone w: skanery (komputery) diagnostyczne z oprogramowaniem i danymi diagnostycznymi pojazdów do weryfikacji wyników pomiarów,
  • stacja do obsługi klimatyzacji,
  • stanowisko do wymiany materiałów eksploatacyjnych wyposażone w: zlewarki i wysysarko-zlewarki płynów,
  • dokumentacje techniczno-obsługowe, dokumentacje techniczne maszyn i urządzeń, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń,
  • narzędzia monterskie, klucze dynamometryczne, urządzenia do mycia i konserwacji,
  • stanowiska obróbki mechanicznej wyposażone w: stoły ślusarskie, maszyny, urządzenia i przyrządy do prac montażowych, wiertarkę stołową, przyrządy traserskie, przyrządy pomiarowe, narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej skrawaniem, narzędzia monterskie, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, poradniki zawodowe, dokumentacje techniczne, środki ochrony indywidualnej,
  • stanowiska montażu i demontażu podzespołów maszyn i urządzeń.
Powrót

Technik mechanik

 1. Technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym, o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Zawód ten obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, wytwarzanie , budowę, eksploatację oraz naprawę maszyn, urządzeń i mechanizmów. W związku z faktem, że w ostatnich latach w przemyśle pojawiło się wiele nowoczesnych technologii, zupełnie zmieniła się charakterystyka zawodowa technika mechanika. Perspektywa rozwoju zawodu coraz bardziej ukierunkowuje się na skomputeryzowane wytwarzanie przedmiotu składające się z projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), przetwarzania projektu na plan sterowania maszyn (CAM) i CNC . Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie. Istnieje duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną, specjalistów od komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM.

 2. Informacja dodatkowe np. o eksperymentach pedagogicznych wprowadzonych w szkole, o innowacjach, specjalizacjach
 3. Uczniowie technikum mają możliwość uczestniczenia w bezpłatnych kursach:
  • Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG,
  • Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG,
  • Operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym z egzaminem zewnętrznym UDT,
  • AutoCAD zakończony egzaminem zewnętrznym,
  • Przygotowującym na studia wyższe- zajęcia z matematyki.
  oraz w bezpłatnych zajęciach:
  • z języka angielskiego zawodowego,
  • z języka niemieckiego zawodowego,

  Organizowane są wycieczki przedmiotowe i zawodoznawcze do zakładów branży mechanicznej działających na lokalnym rynku pracy, oraz staże dla uczniów. Najlepsi uczniowie otrzymują stypendia, fundowane przez zakład pracy współpracujący z CEZ. Zajęcia praktyczne realizowane są w Centrum Kształcenia Praktycznego, wykorzystującego bazę dydaktyczną Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania bogato wyposażonego w nowoczesny sprzęt pomiarowo- badawczy i maszyny sterowane numerycznie CNC.
 4. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
  • MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
  • MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 5. Sylwetka absolwenta
 6. Mając potwierdzoną kwalifikację MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń absolwent potrafi organizować proces produkcji obróbki oraz nadzorować przebieg produkcji, kierować grupą pracowników. Ponadto uczeń w technikum realizuje program przedmiotów ogólnokształcących. Po ukończeniu tej szkoły posiada wykształcenie średnie i prawo przystąpienia do egzaminów maturalnych. Po ich zdaniu może studiować w szkole wyższej. Ma lepsze przygotowanie do kierunków politechnicznych niż absolwent liceum ogólnokształcącego. Mając potwierdzoną kwalifikację MG.19. potrafi wytwarzać części maszyn tzn.
  • przygotowywać obrabiarki skrawające konwencjonalne i sterowane numerycznie do planowanej obróbki,
  • wykonywać obróbkę na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej,
  • wykonywać program obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.
  • przygotować stanowisko pracy,
  • użytkować przyrządy i narzędzi a pomiarowych do sprawdzania jakości wykonanej obróbki,

 7. Technik mechanik znajdzie zatrudnienie w:
 8. Absolwent technikum jest kandydatem na stanowisko związane z planowaniem i kierowaniem działem produkcyjnym, jest też przygotowany teoretycznie do prowadzenia biznesu w branży mechanicznej.
  • przedsiębiorstwach usługowych,
  • przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, narzędziowniach, prototypowniach, zajmujących się obróbką metali.
  Może też podjąć pracę jako operator obrabiarek skrawających.

 9. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia (opisy, zdjęcia, prezentacje, filmy itp.)
 10. Szkoła posiada bogate wyposażenie umożliwiające kształtowanie wszystkich umiejętności technika mechanika. Wyposażenie, którym dysponuje CEZ w tym zakresie kształcenia to:

  pracownie:
  • rysunku technicznego, wyposażona w pomoce dydaktyczne do kształtowanie wyobraźni przestrzennej,
  • technologii mechanicznej, wyposażona w modele obrabiarek skrawających, pomoce dydaktyczne do charakterystyki poszczególnych technik wytwarzania, filmy edukacyjne,

  laboratoria:
  • obróbki skrawaniem- 2 pracownie obrabiarek konwencjonalnych,
  • obróbki skrawaniem – pracownię obrabiarek sterowanych numerycznie, która służy uczniom do nauki programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, wyposażoną w stanowiska komputerowe dla każdego ucznia, obrabiarki sterowane numerycznie- 4 tokarki, centrum obróbcze pionowe 4 osiowe z podzielnicą do 4 osi na sterowaniu Haas z symulatorem do nauki programowania, centrum obróbcze 3 osiowe R550 na sterowaniu Fanuc Oi MD, centrum obróbcze 3 osiowe DMG MORI DMC 635 V ecoline ze sterowaniem Heidenhain 635 oraz symulatory do nauki programowania, frezarkę szkoleniową, tokarkę szkoleniową, oraz symulatory do nauki obsługi i programowania Sinumerik 810D/840D, oprogramowanie symulacyjne -15 stanowisk MTS CNC 7.5, stanowisko do wizualizacji,
  • eksploatacji maszyn i urządzeń- wyposażone w: obrabiarki skrawające konwencjonalne – tokarki, frezarki, szlifierki, wiertarki, strugarki, frezarki do obróbki kół zębatych, maszyny do podziału materiału na części,
  • badań technicznych i nieniszczących wyposażone w mikroskop metalograficzny Nikon Eclipse z kamerą, 2 defektoskopy ultradźwiękowe, zestaw do badań penetracyjnych, zestaw do prepatyki, 3 twardościomierze,
  • systemów zapewnienia jakości wyposażone w wysokościomierz DIGIMATIC, projektor pomiarowy, 2 twardościomierze, chropowatościomierz, współrzędnościową maszynę CNC z wyposażeniem, ramię pomiarowe FARO FUSION 1,8,
  • warsztaty szkolne
  • wyposażone stanowiska do obróbki ręcznej.
Powrót

Mechanik pojazdów samochodowych

 1. Opis zawodu
 2. Mechanik pojazdów samochodowych diagnozuje oraz naprawia podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami producentów oraz kontroluje ogólny stan techniczny pojazdów. Pracę tę wykonuje bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu w oparciu o dokumentację techniczną producentów pojazdów samochodowych, wykorzystując specjalistyczny sprzęt diagnostyczny. Zawód mechanika pojazdów samochodowych jest zawodem o charakterze usługowym. Do zadań mechanika pojazdów samochodowych należy m.in.: przyjmowanie pojazdów do naprawy, wyszukiwanie usterek za pomocą specjalistycznego sprzętu, naprawa pojazdów samochodowych zgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacją producenta i zachowaniem zasad technologicznych, zastosowanie właściwych części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych, zabezpieczenie i segregacja zużytych części oraz materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do utylizacji, prowadzenie dokumentacji wykonanych napraw. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców w zakresie obsługi, naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, w których wykorzystuje się wiele elektrycznych i elektronicznych układów. Zawód mechanik pojazdów samochodowych należy do zawodów z przyszłością, które mają związek z rozwojem nowych technologii, nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki i mobilnością ludzi pracujących.

 3. Informacje dodatkowe
 4. Kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych prowadzone jest:
  • w 3 letniej Zasadniczej Szkole Zawodowej (obecna klasa III) w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Dz. U. poz. 184 oraz z 2015 r. poz. 130 i 1123, oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, Dz. U. 2016 poz. 894.,
  • w 3 letniej Branżowej Szkole I Stopnia (obecna klasa I i II) w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, Dz.U. 2017 poz. 860.
 5. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
  • w 3 letniej Zasadniczej Szkole Zawodowej (obecna klasa III)
  • Kwalifikacja: M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
  • w 3 letniej Branżowej Szkole I Stopnia (obecna klasa I i II)
  • Kwalifikacja: MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,

 6. Sylwetka absolwenta
 7. Absolwent kończący szkołę w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
  • oceniania stanu technicznego pojazdów i ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw;
  • przeprowadzania diagnostyki obsługi i naprawiania silników, zespołów i układów mechanicznych oraz układów elektrycznych i elektronicznych w samochodach osobowych, ciężarowych, autobusach, motocyklach i innych pojazdach silnikowych;
  • wykonywania prac demontażowo-montażowych silników, zespołów i układów pojazdów samochodowych;
  • wykonywania napraw pojazdów samochodowych, w tym silnika i skrzyni biegów, sprzęgła, układu hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia itp.;
  • kontrolowania jakości wykonanych prac za pomocą urządzeń i oprogramowania diagnostycznego;
  • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych;
  • wykonywania rozliczeń kosztów obsługi i napraw pojazdów samochodowych;
  • posługiwania się dokumentacją techniczną;
  • stosowania programów komputerowych wspomagające wykonywanie zadań;
  • przestrzegania zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

 8. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
 9. Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podjęcie pracy między innymi w:
  • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,
  • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
  • firmach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
  • w firmach zajmujących się dystrybucją części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych,
  • w przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
  • w przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych,
  • w Autoryzowanych Stacjach Obsługi Pojazdów,
  • w firmach specjalizujących się w regeneracjach podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (regeneracja wałów korbowych, tulei cylindrowych, wałków rozrządu, pomp wtryskowych, wtryskiwaczy, turbosprężarek, układów kierowniczych, itp.)
  • w stacjach kontroli pojazdów (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień).
  Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu mechanika pojazdów samochodowych są:
  • posiadanie certyfikatów i świadectw potwierdzających udział w szkoleniach w zakresie budowy, diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
  • posiadanie prawa jazdy kat. B,
  •  ukończenie szkoleń z zakresu obsługi specjalistycznych maszyn, urządzeń, przyrządów i narzędzi wykorzystywanych podczas diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
  • znajomość obsługi komputera (oprogramowania diagnostycznego).

 10. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
 11. W celu realizacji efektów kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych wykorzystujemy m.in.:
  • stanowiska komputerowe dla nauczycieli wraz z projektorem multimedialnym,
  • pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej, wykonywania szkiców odręcznych i rysunków technicznych, normy techniczne i branżowe, katalogi fabryczne oraz poradniki stosowane w budowie i konstrukcji maszyn, dokumentacje techniczne maszyn, pomoce dydaktyczne w zakresie podstaw konstrukcji maszyn, czytania dokumentacji technicznej i technologicznej, przykładowe rysunki wykonawcze,
  • modele pojazdów, zespoły i podzespoły oraz części pojazdów, elementy instalacji pojazdów, modele przedstawiające stopień zużycia oraz sposoby regeneracji części pojazdów, zestawy do demonstracji budowy i działania zespołów i podzespołów pojazdów; materiały eksploatacyjne, pomoce dydaktyczne do nauki przepisów ruchu drogowego oraz technik kierowania pojazdami, dokumentacje techniczno-obsługowe pojazdów, katalogi części, katalogi i materiały przedsiębiorstw branżowych,
  • mierniki wielkości elektrycznych, oscyloskopy dwukanałowe z zestawem sond, zestawy elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych, komputerowe zestawy diagnostyczne do sprawdzania urządzeń elektrycznych i elektronicznych, stoły probiercze, maszyny i urządzenia elektryczne, schematy instalacji elektrycznych i elektronicznych, urządzenia elektryczne i elektroniczne wyposażenia pojazdów samochodowych, zestawy elementów wykonawczych, czujniki i przetworniki, elementy instalacji elektrycznych i urządzeń sterujących, zestawy panelowe układów elektrycznych i elektronicznych, narzędzia i przyrządy do montażu/demontażu elementów i układów elektrycznych i elektronicznych, narzędzia do napraw wiązek elektrycznych;
  • zestawy do demonstracji budowy i działania podzespołów (mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych),
  • przyrządy do pomiarów wielkości geometrycznych i elektrycznych,
  • stanowiska do kontroli i naprawy pojazdów samochodowych składające się z pojazdów samochodowych i ich podzespołów, urządzenie diagnostyczne do pomiaru geometrii podwozia, urządzenie diagnostyczne do pomiaru emisji spalin samochodowych,
  • stanowisko wyposażone w: montażownicę i wyważarki kół, myjki do kół, ściągacze do sprężyn, ściągacze do łożysk, podstawki z regulowaną wysokością, prasę hydrauliczną,
  • stanowisko wyposażone w: skanery (komputery) diagnostyczne z oprogramowaniem i danymi diagnostycznymi pojazdów do weryfikacji wyników pomiarów,
  • stacja do obsługi klimatyzacji,
  • stanowisko do wymiany materiałów eksploatacyjnych wyposażone w: zlewarki i wysysarko-zlewarki płynów,
  • dokumentacje techniczno-obsługowe, dokumentacje techniczne maszyn i urządzeń, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń,
  • narzędzia monterskie, klucze dynamometryczne, urządzenia do mycia i konserwacji,
  • stanowiska obróbki mechanicznej wyposażone w: stoły ślusarskie, maszyny, urządzenia i przyrządy do prac montażowych, wiertarkę stołową, przyrządy traserskie, przyrządy pomiarowe, narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej skrawaniem, narzędzia monterskie, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, poradniki zawodowe, dokumentacje techniczne, środki ochrony indywidualnej,
  • stanowiska montażu i demontażu podzespołów maszyn i urządzeń.
Powrót

Kierowca mechanik

 1. Opis zawodu
 2. Zawód kierowcy mechanika jest zawodem gwarantującym pracę w dużych, przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych. Ostatnie badania wskazują, że na rynku pracy brakuje kierowców zawodowych. Zawód ten gwarantuje dobre zarobki, możliwość dalszego rozwoju, kontakt z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, międzynarodowe środowisko pracy. Praca kierowcy mechanika polega na bezpiecznym przewozie osób lub rzeczy. Kierowca mechanik wykonuje również czynności mające na celu utrzymanie środka transportu w dobrym stanie technicznym przez cały okres jego eksploatacji. W przypadku wystąpienia awarii środka transportu podczas jazdy podejmuje się jego naprawy zgodnie z przewidzianą technologią lub wzywa specjalistyczny zespół naprawczy, gdy naprawa przekracza jego umiejętności i dostępny sprzęt techniczny, zabezpieczając jednocześnie odpowiednio miejsce zatrzymania pojazdu. Przed przystąpieniem do wykonania zadań związanych ze świadczeniem usług przewozowych kierowca sprawdza stan techniczny pojazdu, jego niezbędne wyposażenie oraz potrzebną dokumentację. Świadczy usługi w przewozach krajowych lub międzynarodowych. Dba o bezpieczeństwo własne, przewożonych osób, ładunków oraz innych użytkowników drogi. Udziela pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych. Kierowca mechanik wykonuje jazdy próbne po naprawach pojazdu. Zabezpiecza pojazd przed uruchomieniem przez osoby niepowołane oraz przewożony ładunek przed zniszczeniem lub kradzieżą. Prowadzi niezbędną dokumentację w zakresie realizacji zadań przewozowych oraz obsługowo-naprawczych. Dynamiczny rozwój motoryzacji oraz nowych technologii, wprowadzanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych, powoduje zwiększone zapotrzebowanie na pracowników przedsiębiorstw zajmujących się transportem drogowym, spedycją i eksploatacją pojazdów. Na rynku pracy obserwuje się wzrost zapotrzebowania na kierowców mechaników, z wiedzą specjalistyczną w zakresie diagnozowania, naprawy zespołów i podzespołów oraz układów elektrycznych i elektronicznych środków transportu drogowego.

 3. Informacje dodatkowe
 4. Kształcenie w zawodzie kierowca mechanik prowadzone jest:
  • w 3 letniej Zasadniczej Szkole Zawodowej (obecna klasa III) w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Dz. U. poz. 184 oraz z 2015 r. poz. 130 i 1123, oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, Dz. U. 2016 poz. 894.,
  • w 3 letniej Branżowej Szkole I Stopnia (obecna klasa I i II) w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, Dz.U. 2017 poz. 860.

 5. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
  • w 3 letniej Zasadniczej Szkole Zawodowej (obecna klasa III)
  • Kwalifikacja A.69. Eksploatacja środków transportu drogowego
  • w 3 letniej Branżowej Szkole I Stopnia (obecna klasa I i II)
  • Kwalifikacja AU.04. Eksploatacja środków transportu drogowego

 6. Sylwetka absolwenta
 7. Absolwent kończący szkołę w zawodzie kierowca mechanik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
  • prowadzenia pojazdów samochodowych i zespołów pojazdów;
  • wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;
  • prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;
  • wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
  • oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

 8. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
 9. Kierowca mechanik może znaleźć pracę w przedsiębiorstwach i firmach świadczących usługi transportowe pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów, spedycyjne lub logistyczne, w tym między innymi na stanowiskach:
  • kierowca samochodu osobowego,
  • kierowca samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (kat. B),
  • kierowca samochodu uprzywilejowanego o d.m.c. do 3,5 t (kat. B),
  a w przypadku posiadania prawa jazdy kat. C1, C, D1, D, E odpowiednio do kierowania tymi pojazdami (zespołami pojazdów) miejscem zatrudnienia mogą być:
  • przedsiębiorstwa państwowe zajmujące się transportem drogowym,
  • prywatne firmy transportowe świadczące usługi w transporcie krajowym i zagranicznym,
  • firmy prowadzące działalność związaną z obsługą lub naprawą pojazdów samochodowych, przyczep i naczep.
  Kierowca mechanik może również prowadzić własną działalność gospodarczą z zakresu zarówno transportu drogowego jak i obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, przyczep i naczep.

 10. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
 11. W celu realizacji efektów kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie kierowca mechanik wykorzystujemy m.in.:
  • stanowiska komputerowe dla nauczycieli wraz z projektorem multimedialnym,
  • pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej, wykonywania szkiców odręcznych i rysunków technicznych, normy techniczne i branżowe, katalogi fabryczne oraz poradniki stosowane w budowie i konstrukcji maszyn, dokumentacje techniczne maszyn, pomoce dydaktyczne w zakresie podstaw konstrukcji maszyn, czytania dokumentacji technicznej i technologicznej, przykładowe rysunki wykonawcze,
  • plansze, prezentacje, filmy dydaktyczne przedstawiające budowę środków transportu drogowego, znaki drogowe, sytuacje ruchowe, wypadki drogowe,
  • stanowiska komputerowe dla uczniów podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z oprogramowaniem symulującym technikę jazdy, symulującym obsługę środków transportu drogowego oraz oprogramowaniem do wyznaczania tras przejazdu,
  • zestawy do demonstracji budowy i działania podzespołów (mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych),
  • zestawy elementów i układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,
  • modele środków transportu drogowego oraz ich podzespołów,
  • urządzenia komunikacji przewodowej i bezprzewodowej, takie jak: telefon, radiotelefon, CB-radio, mapy drogowe oraz elektroniczny system nawigacji satelitarnej,
  • dokumentacje techniczno-eksploatacyjne środków transportu drogowego,
  • przyrządy do pomiarów wielkości geometrycznych i elektrycznych,
  • stanowiska do kontroli i naprawy pojazdów samochodowych składające się z pojazdów samochodowych i ich podzespołów, urządzenie diagnostyczne do pomiaru geometrii podwozia, urządzenie diagnostyczne do pomiaru emisji spalin samochodowych, komputer diagnostyczny z oprogramowaniem,
  • stanowisko komputerowe do weryfikacji wyników pomiarów,
  • stanowisko do wymiany materiałów eksploatacyjnych, narzędzia monterskie, klucze dynamometryczne, dokumentacje techniczno-obsługowe, urządzenia do mycia i konserwacji,
  • stanowiska obróbki mechanicznej wyposażone w: stoły ślusarskie, maszyny, urządzenia i przyrządy do prac montażowych, wiertarkę stołową, przyrządy traserskie, przyrządy pomiarowe, narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej skrawaniem, narzędzia monterskie, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, poradniki zawodowe, dokumentacje techniczne, środki ochrony indywidualnej,
  • stanowiska montażu i demontażu podzespołów maszyn i urządzeń.
Powrót

Operator obrabiarek skrawających

 1. Operator obrabiarek skrawających należy do zawodów bardzo poszukiwanych na lokalnym, krajowym i zagranicznym rynku pracy. Stopniowo odchodzi się od maszyn obróbczych konwencjonalnych, ponieważ jest to mniej dokładny i przede wszystkim mniej wydajny sposób obróbki niż praca na maszynach sterowanych numerycznie CNC, firmy wykorzystujące obróbkę skrawaniem wprowadzają coraz nowsze obrabiarki sterowane numerycznie. Dlatego zawód ten jest bardzo przyszłościowy. Czynnik ludzki jest jednak mimo wszystko wciąż istotny - operator obrabiarek skrawających użytkuje skomplikowane urządzenia i zespoły urządzeń, monitoruje na bieżąco ich pracę. Osoby przedsiębiorcze mogą podejmować własną działalność gospodarczą. Jeszcze przez długi czas będzie to wzięty zawód.

 2. Informacja dodatkowe np. o eksperymentach pedagogicznych wprowadzonych w szkole, o innowacjach, specjalizacjach
 3. Uczniowie szkoły zawodowej mają możliwość uczestniczenia w bezpłatnych kursach:
  • Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG,
  • Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG,
  • Operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym z egzaminem zewnętrznym UDT,
  • AutoCAD zakończony egzaminem zewnętrznym,
  oraz w bezpłatnych zajęciach:
  • z języka angielskiego zawodowego,
  • z języka niemieckiego zawodowego.
  Organizowane są wycieczki przedmiotowe i zawodoznawcze do zakładów branży mechanicznej działających na lokalnym rynku pracy, oraz staże dla uczniów. Najlepsi uczniowie otrzymują stypendia, fundowane przez zakład pracy współpracujący z CEZ. Zajęcia praktyczne w ramach trzyletniego cyklu kształcenia realizowane są w Centrum Kształcenia Praktycznego, które jest bogato wyposażone w nowoczesny sprzęt pomiarowy i maszyny sterowane numerycznie CNC. Gruntowne wykształcenie jakie otrzyma zapewni mu możliwość zatrudnienia w różnych zakładach pracy.

 4. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
 5. W ciągu 3 lat nauki w szkole, uczniowie zawodu operator obrabiarek skrawających, zdają jeden egzamin potwierdzający ich kwalifikacje. Jest to: Kwalifikacja MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

 6. Sylwetka absolwenta
 7. Absolwent Branżowej Szkoły I stopnia kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  • przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki,
  • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej,
  • wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.
  • przygotowania stanowiska pracy (zaznajamianie się z dokumentacją techniczną, przygotowanie narzędzi),
  • ustawiania parametrów i nadzorowania /sterowania pracy obrabiarek skrawających,
  • mocowania obrabianych przedmiotów,
  • użytkowania przyrządów i narzędzi pomiarowych do sprawdzania jakości wykonanej obróbki,
  • utrzymywania stanowiska pracy z uwzględnieniem zasad racjonalnej organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciw pożarowych i ochrony środowiska naturalnego.
  Wybranie przez ucznia zawód otwiera przed nim możliwość dalszego kształcenia zawodowego. Kwalifikacje i umiejętności jakie osiągnie w trakcie nauki stanowią bazę na dalszym etapie edukacji. Absolwent branżowej szkoły I stopnia kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających, który posiada potwierdzoną kwalifikację MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających, może uczestniczyć w kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, może podjąć naukę w branżowej szkole II stopnia i uzyskać tytuł technika w systemie szkolnym, przystąpić do matury i otrzymać świadectwo dojrzałości,. Absolwenci branżowej szkoły II stopnia będą mogli uczestniczyć w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kontynuować naukę w szkole policealnej lub po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w szkole wyższej.

 8. Operator obrabiarek skrawających znajdzie zatrudnienie w:
  • przedsiębiorstwach usługowych,
  • przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, narzędziowniach, prototypowniach, zajmujących się obróbką metali,
  • w zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego.

 9. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia (opisy, zdjęcia, prezentacje, filmy itp.)
 10. Szkoła posiada bogate wyposażenie umożliwiające kształtowanie wszystkich umiejętności zawodowych operatora obrabiarek CNC. Wyposażenie, którym dysponuje CEZ w zakresie kształcenia w zawodzie operator obrabiarek skrawających to:

  pracownie:
  • rysunku technicznego, wyposażona w pomoce dydaktyczne do kształtowanie wyobraźni przestrzennej,
  • technologii mechanicznej, wyposażona w modele obrabiarek skrawających, pomoce dydaktyczne do charakterystyki poszczególnych technik wytwarzania, filmy edukacyjne,

  laboratoria
  • obróbki skrawaniem- 2 pracownie obrabiarek konwencjonalnych,
  • obróbki skrawaniem – pracownię obrabiarek sterowanych numerycznie, która służy uczniom do nauki programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, wyposażoną w stanowiska komputerowe dla każdego ucznia, obrabiarki sterowane numerycznie- 4 tokarki, centrum obróbcze pionowe 4 osiowe z podzielnicą do 4 osi na sterowaniu Haas z symulatorem do nauki programowania, centrum obróbcze 3 osiowe R550 na sterowaniu Fanuc Oi MD, centrum obróbcze 3 osiowe DMG MORI DMC 635 V ecoline ze sterowaniem Heidenhain 635 oraz symulatory do nauki programowania w tym systemie, frezarkę szkoleniową, tokarkę szkoleniową, oraz symulatory do nauki obsługi i programowania Sinumerik 810D/840D, oprogramowanie symulacyjne -15 stanowisk MTS CNC 7.5, stanowisko do wizualizacji,
  • eksploatacji maszyn i urządzeń- wyposażone w: obrabiarki skrawające konwencjonalne – tokarki, frezarki, szlifierki, wiertarki, strugarki, frezarki do obróbki kół zębatych, maszyny do podziału materiału na części,
  • badań technicznych i nieniszczących wyposażone w mikroskop metalograficzny Nikon Eclipse z kamerą, 2 defektoskopy ultradźwiękowe, zestaw do badań penetracyjnych, zestaw do prepatyki, 3 twardościomierze,
  • systemów zapewnienia jakości wyposażone w wysokościomierz DIGIMATIC, projektor pomiarowy, 2 twardościomierze, chropowatościomierz, współrzędnościową maszynę CNC z wyposażeniem, ramię pomiarowe FARO FUSION 1,8,
  • warsztaty szkolne
  • wyposażone stanowiska do obróbki ręcznej.