Wybierz zawód z CEZ Stalowa Wola

Zastanawiasz się nad wyborem zawodu?


Zjedź na doł... i wybierz coś dla siebie

Technik informatyk to osoba, która w codziennej pracy zajmuje się doborem, instalacją i prawidłowym konfigurowaniem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Ponadto nadzoruje prawidłowe działanie sprzętu i oprogramowania – dokonuje okresowych przeglądów, dba o odpowiednią konserwację urządzeń, a w sytuacji awarii zajmuje się ich naprawą. Diagnozuje i eliminuje uszkodzenia powstające także w urządzeniach peryferyjnych, tj. drukarkach, skanerach itp., oraz w urządzeniach sieciowych, np. serwerach, routerach itp.


W zależności od miejsca pracy do jego obowiązków może także należeć programowanie w wybranym języku programowania, zakładanie i posługiwanie się bazami danych oraz projektowanie, wykonanie i obsługiwanie serwisów internetowych. Dodatkowo może instalować oraz administrować pracę lokalnych sieci komputerowych.


Do najczęściej spotykanych w zawodzie technika informatyka grup stanowisk należą:


 • technik informatyk - serwisant: rozpoznaje przyczyny nieprawidłowego działania systemu komputerowego, usuwa usterki, zajmuje się również składaniem i konfigurowaniem sprzętu komputerowego;
 • technik informatyk - monter: wykonuje prace instalacyjne sprzętu komputerowego oraz okablowania, sprawdza poprawność działania urządzeń odbiorczych, diagnozuje ewentualne problemy programowo-sprzętowe;
 • technik informatyk - sprzedawca w sklepie komputerowym: odpowiada za doradztwo w zakresie doboru odpowiedniego sprzętu komputerowego i oprogramowania do konkretnych zastosowań, a w końcu sprzedaje klientowi potrzebny mu asortyment.

Technik informatyk, który jest pracownikiem działu informatycznego w biurze, zazwyczaj łączy te wszystkie zadania.


Praca na stanowisku technika informatyka ma zwykle charakter indywidualny. W przypadku bardziej skomplikowanych zleceń tworzone są zespoły, w których pracuje kilku techników. Wówczas jeden z nich może pełnić funkcję kierownika projektu i dodatkowo koordynować oraz monitorować zadania osób mu podległych. Zwykle technik informatyk odpowiada przed osobą pełniącą funkcję kierowniczą (np. kierownikiem projektu, menadżerem działu, prezesem firmy), raportując jej wykonane zadania.


Jako technik informatyk możesz znaleźć zatrudnienie właściwie we wszystkich instytucjach, w których pracuje się przy komputerze oraz wykorzystuje się lokalne sieci informatyczne lub bazy danych (np. w bankach, różnego typu urzędach, szpitalach). W większych firmach tworzone są działy obsługi informatycznej – wówczas technicy zatrudniani są w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę. Jednak częściej spotykanym rozwiązaniem, szczególnie w przypadku małym przedsiębiorstw, jest zlecanie określonych zadań technikowi. Wtedy wykonuje on swoje obowiązki na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Technicy informatycy podejmują także pracę jako serwisanci lub sprzedawcy w firmach sprzedających sprzęt komputerowy i oprogramowanie. W zawodzie tym bardzo często spotykane jest samozatrudnienie – co oznacza konieczność założenia działalności gospodarczej.


W zależności od miejsca zatrudnienia technika informatyka obejmuje ośmiogodzinny czas pracy w dni powszednie albo ruchomy czas pracy, wynikający z konieczności reagowania w sytuacjach awaryjnych (np. w bankach lub korporacjach). Najczęściej pracuje on w pomieszczeniach biurowych w pozycji siedzącej. W związku z tym może być narażony na choroby kręgosłupa (głównie w odcinku szyjnym) lub narządów ruchu (np. zapalenie stawów nadgarstkowych). Z kolei niewłaściwie oświetlenie oraz długa praca przed monitorem komputera może stać się przyczyną dolegliwości wzrokowych.


Jego praca może być związana z dojazdem do klienta, co wymaga łatwości w przemieszczaniu się. Nierzadko technik informatyk potrzebuje prawa jazdy i własnego samochodu.


Aby sprawdzić się na stanowisku technika informatyka potrzebujesz zdolności analitycznych, dobrej pamięci obejmującej logiczne ciągi działań, umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego i dużej koncentracji uwagi. Przyda Ci się także kreatywność, spostrzegawczość, dokładność, systematyczność oraz umiejętność samodzielnej pracy. Ważną cechą jest opanowanie i cierpliwość, jak również odporność na stres i zdolność pracy pod presją czasu, zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych. W przypadku pracy na stanowisku serwisanta czy sprzedawcy liczy się umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów, komunikatywność oraz zdolność współpracy.


W swojej pracy technik informatyk często posługuje się narzędziami, tj. wiertarką, lutownicą, śrubokrętem, testerami diagnostycznymi sieci i kabli czy też miernikami napięć i zasilaczami. Dlatego niezwykle ważne są zdolności manualne i zręczność palców. Ze względu na bardzo szybki rozwój informatyki bądź gotowa/gotów do ciągłego poszerzania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności zawodowych. Prócz śledzenia nowinek w specjalistycznej prasie, na fachowych stronach www i na stronach producentów, dobrym sposobem zdobywania nowych umiejętności i wiadomości jest udział w szkoleniach organizowanych przez firmy produkujące sprzęt i oprogramowanie komputerowe. Najczęściej są to krótkie, jednodniowe formy doskonalenia dotyczące np. nowych płyt głównych czy procesorów. Popularne są także wielostopniowe kursy certyfikacyjne, które trwają kilkadziesiąt godzin i zakończone są egzaminem.


Aby zdobyć zawód technika informatyka, niezbędne jest ukończenie czteroletniego technikum o profilu technik informatyk (czego będziesz się uczył - KLIKNIJ!!!)


Szkoła przygotuję Cię do zdania trzech egzaminów z:


 • kwalifikacji E12 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,
 • kwalifikacji E13 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami,
 • kwalifikacji E14 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

Innym rozwiązaniem jest nauka w dwuletniej szkole policealnej dla absolwentów szkoły ponadgimnazjalnej albo w jednorocznej szkole policealnej przeznaczonej tylko dla absolwentów liceum o profilu zarządzanie informacją. Wszystkie typy szkół kończą się egzaminem zawodowym oraz uzyskaniem tytułu zawodowego „technik informatyk”.


Bardzo przydatna jest także znajomość języka angielskiego, aby bez problemu móc zapoznać się z pisaną w tym języku dokumentacją sprzętu i oprogramowania komputerowego.


Dalsza ścieżka kształcenia obejmuje specjalistyczne szkolenia branżowe lub wyższe studia informatyczne.


Zawód technika informatyka może być dobrym punktem wyjścia do zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego i podjęcia pracy jako programista, administrator baz danych lub sieci informatycznej.

Technik informatyk

Zawód technik organizacji reklamy jest zawodem szerokoprofilowym, wymagającym łączenia w sobie, między innymi, wiedzy ekonomicznej, plastycznej, psychologicznej i lingwistycznej skierowanym zarówno do żeńskiej jak i męskiej części absolwentów gimnazjum.


Reklama jest zjawiskiem ściśle związanym z gospodarką rynkową i stanowi jej integralną część, dlatego ważnym celem procesu kształcenia w tym zawodzie, jest wyposażenie absolwenta w taki zakres wiedzy i umiejętności o charakterze ekonomicznym, który pozwoli na komunikowanie się i kształtowanie konsumpcji w skali makro- i mikroekonomicznej.


Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika organizacji reklamy należy m.in. pozyskiwanie klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami, definiowanie szczegółowego celu reklamy przedsiębiorstwa (klienta agencji reklamowej), dobieranie metody prowadzenia badań rynkowych i reklamowych oraz weryfikowanie i interpretowanie wyników tych badań, dobieranie środków i nośników reklamy w zależności od celu (funkcji) reklamy oraz branży towarowej, stosowanie różnorodnych technik reklamowych, sprzętu i materiałów wykorzystywanych w reklamie, organizacja działań promocyjnych przedsiębiorstwa, organizacja działalności wystawienniczej.


Technik organizacji reklamy powinien docierać do odbiorców różnymi środkami reklamy, skutecznie oddziaływać na ich pozytywne postawy, emocje, przekonania. Dlatego w procesie dydaktycznym kładziemy nacisk na kształtowanie takich cech i postaw jak: komunikatywność, odpowiedzialność i systematyczność w działaniu, umiejętność prowadzenia negocjacji, kształtowania prawidłowych stosunków interpersonalnych, łatwość nawiązywania kontaktów, stosowanie się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej.


Szeroki zakres zadań zawodowych oraz zatrudnienie na różnych stanowiskach, wymagają od absolwenta specyficznych umiejętności plastycznych, poczucia estetyki i wyobraźni przestrzennej. Zdobycie tych umiejętności w cyklu kształcenia pozwala nie tylko na ocenę walorów estetycznych i testowanie projektów, ale i na samodzielne tworzenie wizualnych środków reklamy.


Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w miejscach pracy takich, jak: pełnoprofilowe i specjalistyczne agencje reklamowe, działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biura ogłoszeń środków masowego przekazu, działy promocji środków masowego przekazu, agencje scenariuszowe i studia graficzne, studia produkcyjne, agencje do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations).


Szkoła przygotuje Cię do dwóch egzaminów:


 • A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
 • A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Technik organizacji reklamy

Mechatronika jest wszechobecna w życiu współczesnego człowieka. Stykamy się z nią w nowoczesnych aparatach fotograficznych, w napędach dysków komputerowych, samochodach itd.. Mechatronika uczy, jak urządzenia mechaniczne zastąpić inteligentnymi systemami elektromechanicznymi.Zespoły współczesnego samochodu wykorzystują wiedzę z zakresu informatyki, elektroniki, mechaniki, robotyki i automatyki. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dynamicznie rozwijajacej się techniki została stworzona nowa dziedzina wiedzy - mechatronika, nauka interdysyplinarna, która łączy w sobie zagadnienia wiedzy z róznych obszarów techniki.


Pracodawcy coraz częściej poszukują pracowników w zawodzie mechatronik. Jest to zawód atrakcyjny, a co najważniejsze - z przyszłością. Technik mechatronik, to zawód, który daje szansę absolwentom gimnazjów po ukończeniu naszej szkoły zdobycie ciekawej pracy.


Mechatronika, jako dziedzina nauki pojawiła się pod koniec lat 70. Wprowadzili ją Japończycy do opisu zastosowania elektroniki i techniki komputerowej do sterowania urządzeniami mechanicznymi.


Mechatronik to osoba, która umie projektować i obsługiwać nowoczesne urządzenia i linie produkcyjne. Potrafi łączyć umiejętności wielu dziedzin nauki, bo tego wymaga nowoczesny przemysł. Mechatronik może pracować zarówno w małej, jak i w dużej firmie, która prowadzi montaż i rozruch nowoczesnych urządzeń technicznych. Może to być przemysł spożywczy, energetyczny, budownictwo, medycyna, przemysł samochodowy lub ochrona środowiska.


Do przykładowych urządzeń mechatronicznych należą między innymi:


 • urządzenia automatyki -zautomatyzowane linie produkcyjne
 • obrabiarki sterowane numeryczne - CNC
 • zaawansowany sprzęt gospodarstwa domowego
 • roboty przemysłowe
 • układy sterowania pojazdami
 • aparatura medyczna
 • nowoczesne zabawki

Absolwent w zawodzie technik mechatronik ze specjalnościa mechatronika będzie:


 • posiadał wiedzę z zakresu mechatroniki stosowanej
 • znał elementy mechaniki i budowy maszyn, elektroniki, informatyki
 • przygotowany do aktywnego uczestnictwa w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy projektowania
 • znał problematykę projektowania układów automatyki i sterowania robotów, nowoczesnych maszyn i procesów technologicznych
 • przygotowany do podjęcia pracy w przemyśle elektromaszynowym, samochodowych stacjach serwisowych i diagnostycznych
 • przygotowany do obsługi i diagnozowania obiektów mechatronicznych
 • przygotowany do czytania i opracowania dokumentów technicznych przy użyciu komputera w programie AutoCAD
 • przygotowany do prawidłowego stosowania narzędzi i przyrządów pomiarowych
 • przygotowany do diagnozowania i napraw urządzeń i systemów mechatronicznych
 • przygotowany do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • posiadał wiedzę do podjęcia studiów na dowolnej uczelni technicznej

Szkoła przygotuje Cię do trzech egzaminów:


 • E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
 • E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Technik mechatronik

Zawód technik elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy. Celem kształcenia ucznia w zawodzie technik elektryk jest przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.


Technik elektryk może znaleźć zatrudnienie:


 • w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei,
 • w firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
 • w zakładach usługowych i naprawczych sprzętu gospodarstwa domowego,
 • w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
 • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,

lub prowadzić własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne).


Uczeń zdaje w trakcie nauki trzy egzaminy z następujących kwalifikacji:


 • E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
 • E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
 • E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych


Opis kwalifikacji


E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych


1. Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych


 • klasyfikuje maszyny i urządzenia elektryczne według określonych kryteriów;
 • określa parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • rozróżnia parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • rozpoznaje maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy;
 • rozróżnia materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
 • rozpoznaje układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich elementy;
 • rozpoznaje przewody i kable elektryczne;
 • określa przeznaczenie maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • określa funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
 • odczytuje i sporządza rysunki oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • dobiera narzędzia do montażu maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • wykonuje montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
 • montuje układy zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji;
 • sprawdza zgodność wykonanych prac z dokumentacją;
 • wykonuje pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych.

2. Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych


 • rozpoznaje części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • lokalizuje typowe uszkodzenia maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • przestrzega zasad konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • planuje kolejność czynności podczas demontażu i montażu maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • wykonuje pomiary napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji;
 • wykonuje wymianę zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • wykonuje wymianę uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • sprawdza poprawność wykonanego montażu układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji;
 • przeprowadza oględziny i konserwację maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • sprawdza działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji.

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych


1. Montaż instalacji elektrycznych


 • rozróżnia przewody stosowane w instalacjach elektrycznych;
 • rozpoznaje sprzęt instalacyjny;
 • rozpoznaje źródła światła i oprawy oświetleniowe;
 • określa parametry techniczne instalacji elektrycznych i sprzętu instalacyjnego;
 • przestrzega zasad wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych;
 • sporządza schemat montażowy instalacji;
 • trasuje przebieg przewodów i położenie sprzętu instalacyjnego na podstawie schematu;
 • dobiera narzędzia do wykonywania różnych rodzajów instalacji elektrycznych;
 • wykonuje połączenia między podzespołami elektrycznymi według schematu ideowego i montażowego;
 • sprawdza zgodność montażu instalacji elektrycznej ze schematem;
 • wykonuje pomiary parametrów instalacji i zabezpieczeń zgodnie z instrukcją;
 • sprawdza działanie instalacji elektrycznej po wykonanym montażu.

2. Konserwacja instalacji elektrycznych


 • przestrzega zasad i określa zakres przeprowadzania prac konserwacyjnych instalacji elektrycznych;
 • rozpoznaje typowe uszkodzenia instalacji elektrycznych;
 • dobiera części zamienne elementów instalacji elektrycznej na podstawie danych katalogowych;
 • dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów instalacji elektrycznej;
 • dobiera mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów instalacji elektrycznych;
 • sprawdza ciągłość przewodów fazowych i ochronnych;
 • wykonuje pomiary parametrów instalacji elektrycznych;
 • wykonuje wymianę uszkodzonych przewodów i podzespołów instalacji elektrycznych;
 • sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej;
 • wykonuje prace konserwacyjne instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją.

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych


1. Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych


 • określa wymagania eksploatacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • dobiera mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • określa wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • przestrzega zasad lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • dobiera części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • dobiera zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • dobiera, instaluje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej;
 • lokalizuje i usuwa uszkodzenia w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
 • ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych.

2. Eksploatacja instalacji elektrycznych


 • określa wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych;
 • organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych;
 • dobiera, instaluje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej;
 • przestrzega zasad lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów instalacji elektrycznych;
 • określa wpływ parametrów przewodów i sprzętu instalacyjnego na pracę instalacji elektrycznych;
 • dobiera przewody i kable oraz sprzęt instalacyjny do wykonania instalacji elektrycznych;
 • dobiera zabezpieczenia instalacji elektrycznych;
 • dobiera mierniki oraz wykonuje pomiary odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych;
 • ocenia stan techniczny instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów;
 • lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacjach elektrycznych.

Technik elektryk

Głównym celem pracy technika mechanika jest naprawa maszyn i urządzeń technicznych oraz uczestniczenie w procesie ich wytwarzania i użytkowania. Rodzaj zadań zależy od zajmowanego stanowiska oraz wyuczonej specjalności. Jedna z nich dotyczy budowy, użytkowania oraz utrzymania w odpowiednim stanie określonej grupy maszyn i urządzeń. Drugą grupę stanowią specjaliści technolodzy. Są oni fachowcami w obróbce skrawaniem (np. toczenie, frezowanie), w obróbce plastycznej (np. kucie, tłoczenie), w obróbce cieplnej (np. hartowanie) lub w spawalnictwie.


Technik mechanik może również pracować w kontroli technicznej lub w biurze konstrukcyjnym lub technologicznym tworząc dokumentację techniczną wyrobów. Może także pracować przy obsłudze technicznej maszyn i urządzeń. Przeprowadza tam konserwację oraz regulację maszyn i urządzeń w czasie pracy i po naprawach. Określa normy czasowe procesów technologicznych i napraw. Praca ma najczęściej charakter zespołowy i wymaga zorganizowanego współdziałania.


Techników mechaników potrzebują takie dziedziny gospodarki jak: transport, komunikacja, budownictwo, rolnictwo, górnictwo. Mogą również pracować w rzemiośle i w drobnej wytwórczości. Pracę najłatwiej można znaleźć w najbardziej uprzemysłowionych i rozwiniętych regionach kraju. Duże możliwości zatrudnienia mają ci technicy, którzy oprócz wiedzy kierunkowej wykazują dobrą znajomość języka obcego, co związane jest ze współpracą, kooperacją i wymianą handlową z firmami krajów zachodnioeuropejskich.


Kwalifikacje w zawodzie:


 • M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
 • M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Technik mechanik

Programista to jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów.


Aby nim zostać, potrzeba kwalifikacji i umiejętności. Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery, oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe.


Programowanie to nie tylko pieniądze, to ciekawa pasja dająca m. in. możliwość programowania robotów, pisania gier 3D, aplikacji mobilnych, desktopowych i robienia wielu innowacyjnych, kreatywnych rzeczy (inteligentne domy itp.).


Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Będą tworzyć programy w najpopularniejszych obecnie językach tj. Python, C++, JavaScript, PHP, a także znajomości innych języków tj. SQL (przydatnego do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML 5 i CSS (wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych).


Zdobycie wykształcenia na poziomie szkoły technicznej w zawodzie technik programista umożliwi absolwentom takiej szkoły kontynuację nauki na wyższych szkołach politechnicznych lub uniwersytetach, a także pozwoli na rozpoczęcie własnej drogi zawodowej.


ABSOLWENT TECHNIKUM ZDOBĘDZIE NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE:


INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych


Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • Tworzyć i administrować bazy danych;
 • Tworzyć strony i aplikacje internetowe.

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji


Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • Projektować, programować i testować zaawansowane aplikacje webowe;
 • Projektować, programować i testować aplikacje desktopowe;
 • Projektować, programować i testować aplikacje mobilne.

Technik programista

Technik usług fryzjerskich świadczy usługi fryzjerskie oraz posiada umiejętność zarządzania zespołem i salonem fryzjerskim; do usług fryzjerskich należy wykonywanie zabiegów fryzjerskich, takich jak zabiegi pielęgnacyjne włosów, strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie oraz zmiana koloru włosów.


Rozpoczynając pracę z klientem technik usług fryzjerskich przeprowadza z klientem rozmowę konsultacyjną poznając preferencje klienta i analizując informacje uzyskane w sposób werbalny i niewerbalny. Technik usług fryzjerskich ustala prawidłowe proporcje w relacji między usługodawcą i usługobiorcą podczas wykonywania usługi. Usługa fryzjerska ma charakter bezpośredni, a więc technik usług fryzjerskich obsługuje klienta bezpośrednio. Usługę fryzjerską, czyli zabiegi fryzjerskie wykonuje się w salonie fryzjerskim, zwanym również zakładem fryzjerskim.


Do usługi fryzjerskiej należy również polecanie i sprzedaż preparatów fryzjerskich, sprawdzanie ich pod względem estetycznym oraz ich wyeksponowanie. Technik usług fryzjerskich informuje nabywcę o walorach polecanych preparatów, pomaga klientowi przy wyborze produktu. Technik usług fryzjerskich dba o czystość i estetykę miejsca pracy, przestrzega w miejscu pracy warunków bezpieczeństwa i higieny m.in. sanitarnych) oraz przepisów przeciw pożarowych.


Technik usług fryzjerskich jest przygotowany do zarządzania salonem fryzjerskim. Zna i stosuje zasady zarządzania zasobami ludzkimi, posługuje się podstawową wiedzą związaną z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika Potrafi działać na rynku konkurencyjnym, wykorzystać dostępne metody i środki reklamy i promocji. W swojej pracy kieruje się etyką zawodową. Umiejętność uczenia się i dostosowania do wymogów zmieniającego się rynku pracy otwiera przed absolwentem szkoły nowe możliwości. W związku z rosnącymi nieustannie wymogami pracodawców w stosunku do obecnych i przyszłych pracowników umiejętności uczenia się pozwalają dostosować się do rynku pracy. Poznawanie i wdrażanie nowych technologii wykonania zabiegów, nowoczesnych narzędzi oraz technik pracy sprawiają, że branża fryzjerska jest niezwykle dynamicznie rozwijającą się gałęzią usług. Dodatkowe umiejętności uczniów obejmujące znajomość języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym sprawiają, że uczniowie mają możliwość poszukiwania miejsca pracy zarówno na rynku pracy krajowym jak i na rynku europejskim.


Kwalifikacje w zawodzie


 • A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
 • A.23. Projektowanie fryzur

Technik usług fryzjerskich

Technik pojazdów samochodowych − kierunek związany z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie.


Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe.


Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


 • organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
 • oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw,
 • wykonywania napraw pojazdów samochodowych,
 • kontrolowania jakości wykonanych napraw,
 • prowadzenia usług motoryzacyjnych,
 • sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych,
 • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych,
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Podział zawodu na obszary zwane kwalifikacjami pozwala na przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy.


Zawód technik pojazdów samochodowych podzielony został na trzy kwalifikacje:


 • M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 • M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Głównym celem pracy technika pojazdów samochodowych jest planowanie a następnie wykonywanie diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów samochodowych, a także uczestniczenie w ich procesie wytwarzania i użytkowania z użyciem określonych maszyn i urządzeń.


Zdobywając zawód technika pojazdów samochodowych możesz podjąć pracę w stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym czy przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.

Technik pojazdów samochodowych