37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1

15 8134854, 15 8428300
cezstalowawola@wp.pl

Regulamin konkursu graficznego pt. #działajmyrazem - DBI 2023

Monika Bis

fot.1

Regulamin pt. #działajmyrazem organizowanego w ramach Obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu.

7 lutego 2023r. to ważna data w kalendarzu działań na rzecz edukacji w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. To właśnie wtedy będziemy obchodzić Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Początkowo kampania DBI była realizowana tylko w Europie, ale już od lat przekroczyła jej granice, angażując państwa z całego świata. Hasłem przewodnim nadchodzącego wydarzenia jest zachęta #działajmyrazem.

W tym roku szczególną uwagę chcemy skupić na wykorzystaniu potencjału Internetu w promocji tematu bezpieczeństwa on-line, a także promocji korzystania z możliwości technologicznych dla wspierania edukacji dzieci i młodzieży oraz ich twórczego rozwoju, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia.Nasza szkoła od 14 lat aktywnie włącza się do działań na rzecz świadomego korzystania z Internetu .Także tym razem wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa w sieci oraz zajmujących się grafiką komputerową, rysunkiem, projektowaniem i przygotowaniem ciekawych projektów zapraszamy do konkursu graficznego w trzech kategoriach. Uczniowie mają za zadanie tym razem zaprojektować kalendarz jednostronny lub opracować grafikę, która zostanie nadrukowana na piórniku lub przygotować pracę plastyczną, wykonaną ręcznie, dowolną techniką plastyczną. Wszystkie projekty powinny odwoływać się do hasła tegorocznej kampanii i tytułu tego konkursu.

 

I. Adresaci:

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów technikum i szkoły branżowej I stopnia Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

II. Cele konkursu:

 • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym, rozbudzanie zainteresowań informatycznych;
 • szerzenie idei bezpiecznej pracy w Internecie oraz wyrabianie odpowiednich nawyków;
 • zachęcanie do wspólnej, edukacyjnej zabawy, jako mądrego sposobu spędzania czasu z komputerem;
 • wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich;
 • kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.

Sposób przeprowadzenia konkursu:

Dopuszcza się indywidulane projekty konkursowe w następujących kategoriach:

 1. Kalendarz.
 2. Grafika na piórnik.
 3. Praca plastyczna, prezentująca logo kampanii DBI, wykonana ręcznie dowolną techniką plastyczną.

I kategoria

Kalendarz jednostronny - projekt wykonany w wybranym programie MS Word, MS Publisher, CorelDraw, GIMP, Canva lub innym. Wymiar kalendarza A3 (297 x 420 mm), układ poziomy lub pionowy. Inne formaty pliku powinny być uzgodnione z organizatorem konkursu, oraz zapisane jako *.JPG lub *.PDF

fot.2

JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT KALENDARZA?

Należy przygotować na projekcie ramy czasowe kalendarza, czyli podział roku na kolejne miesiące. Całość kompozycji należy uzupełnić grafiką, symbolami lub tekstami dotyczącymi tematyki bezpieczeństwa w sieci. Dopuszcza się użycie tekstów, fotografii, grafiki rastrowej lub wektorowej, innych obiektów, ilustracji z poszanowaniem praw autorskich , pobranych z Internetu, oraz możliwość wykorzystania na projekcie logo lub hasła kampanii DBI 2023, logo CEZ. Projekt graficzny należy zapisać i złożyć w oryginalnym rozszerzeniu oraz zapisany jako *.jpg i *.pdf. Inne formaty pliku powinny być uzgodnione z organizatorem konkursu. Wyróżnione prace będą przez organizatorów drukowane w postaci gotowego kalendarza.

Dane dotyczące projektu kalendarza:

 • kalendarz jednostronny (12 miesięcy na jednej stronie),
 • wielkość obszaru projektu: A3 (297 x 420 mm), orientacja dowolna: pion lub poziom, wzór powyżej,
 • format elektroniczny pliku: *.jpg, i *.pdf - zapisany w skali 1:1.  

II kategoria

Grafika na piórnik - projekt wykonany w wybranym programie graficznym GIMP, CorelDraw, Canva, MS Publisher lub innym. Wymiar grafiki 100 x 60 mm.

fot.3

JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT GRAFIKI NA PIÓRNIK?

Należy opracować grafikę, która będzie nawiązywała do kampanii DBI 2023. Dopuszcza się użycie tekstów, fotografii, grafiki rastrowej lub wektorowej, innych obiektów, ilustracji z poszanowaniem praw autorskich, pobranych z Internetu, oraz możliwość wykorzystania na projekcie logo lub hasła kampanii DBI 2023, logo CEZ. Projekt graficzny należy zapisać i złożyć w oryginalnym rozszerzeniu oraz zapisany jako *.jpg i *.pdf. Inne formaty pliku powinny być uzgodnione z organizatorem konkursu. Wyróżnione prace będą przez organizatorów drukowane w postaci grafiki na piórniku.

Dane dotyczące projektu grafiki na piórnik:

 • proponowany kolor piórnika: niebieski;
 • wielkość obszaru projektu: 100 x 60 mm, orientacja pozioma; wydruk na przodzie piórnika wzór powyżej,
 • format elektroniczny pliku: .jpg, i .pdf - zapisany w skali 1:1.

III kategoria

Praca plastyczna, prezentująca logo kampanii DBI, wykonana dowolną techniką plastyczną, przygotowana ręcznie.

Wymiar pracy A3, układ poziomy lub pionowy.

fot.4

JAK PRZYGOTOWAĆ PRACĘ PLASTYCZNĄ?

Należy opracować grafikę, która będzie prezentowała logo kampanii Dzień Bezpiecznego Internetu. Logo kampanii do pobrania na stronie organizatora kampanii https://www.saferinternet.pl/pakiety-edukacyjne/materialy-promocyjne.html lub do pobrania w załączniku tego regulaminu. Pracę należy przygotować ręcznie, dowolną techniką plastyczną: kredka, pastele, farby plakatowe, kolaż czyli kompozycja z różnych materiałów i tworzyw (gazet, tkanin, fotografii, drobnych przedmiotów codziennego użytku itp.), naklejonych na papier. Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze. Praca może być przestrzenna lub płaska.

Dane dotyczące pracy plastycznej:

 • wielkość obszaru projektu – A3 (297 x 420 mm), pion lub poziom dowolnie, wzór powyżej,
 • pracę wykonaną ręcznie należy złożyć w oryginale u organizatorów.

  Uwaga:

 1. Jeden uczeń może zgłosić w konkursie tylko jeden projekt.
 2. Praca musi być wykonana indywidualnie.
 3. W pracy konkursowej powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorach pracy.
 4. Projekty konkursowe muszą być przejawem oryginalnej twórczości uczestnika i nie mogą naruszać praw osób trzecich, a także norm obyczajowych – w szczególności nie mogą prezentować treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających elementy erotyczne, obsceniczne, obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc, treści rasistowskie oraz materiały chronione prawami wyłącznymi lub naruszających prawo do prywatności.
 5. Każdy autor zgłaszający pracę do konkursu, podpisując się pod swoim dziełem, określa jego autorstwo i oryginalność oraz wyraża poszanowanie praw autorskich w stosunku do wykorzystanych grafik, itp. Przygotowane prace konkursowe absolutnie nie mogą stanowić produktów komercyjnych, co zdecydowanie wykluczają Licencje Creative Commons , a grafiki, teksty wykorzystane są zgodne z licencjami i regulaminem konkursu.
 6. Przesłanie pracy jest jednoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatora prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy w celach promocyjnych związanych z konkursem oraz w celach informacyjno-dydaktycznych CEZ.
 7. Oryginalne pliki logo i hasło kampanii DBI 2023 do pobrania na stronie https://www.saferinternet.pl/dbi/materialy-do-pobrania.html

III. Miejsce i termin składania prac:

Prace konkursowe należy dostarczyć zapisane na płycie CD lub na innym nośniku (pendrive, itp) do 28 lutego 2023r.- sala komputerowa 107 w CEZ. Prace można także wysyłać Pani Monice Bis na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Pani Justynie Krawiec na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

IV. Kryteria oceny prac:

Powołana i zatwierdzona 3-osobowa komisja w skład, której będą wchodzili: przedstawiciel dyrekcji i nauczyciele naszej szkoły do dnia 3 marca 2023r. dokona oceny prac konkursowych. Pod uwagę będą brane prace prezentujące temat w sposób interesujący oraz przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu. Oceniana będzie również wizualna strona projektu, techniczna poprawność wykonania, zastosowane efekty związane z obróbką obrazu, tekstu, wybrane techniki plastyczne. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz na wystawie okolicznościowej. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz umieszczone na szkolnej stronie internetowej: http://www.cezstalowawola.pl Najciekawsze prace zostaną wydrukowe i wykorzystane w organizacji kampanii Dzień Bezpiecznego Internetu 2023. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody oraz możliwość otrzymania oceny celującej z przedmiotów informatycznych i graficznych (zgodnie z P.S.O.), wyniki konkursu będą ogłoszone do dnia 17 marca 2023r. oraz umieszczone na stronie internetowej szkoły.

V. Postanowienia końcowe:

Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego regulaminu. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej szkoły: http://cezstalowawola.pl. Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatora prawa autorskie, tj. prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji i ich prezentacji. Zgłoszenie pracy do konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatora/Centrum Edukacji Zawodowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim.

Organizatorzy: Monika Bis i Justyna Krawiec, nauczyciele CEZ  

 Załącznik - logo DBI

Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony. Polityka cookie...