37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1

15 8134854, 15 8428300
cezstalowawola@wp.pl

Regulamin Konkursu Graficznego "Działajmy razem!" DBI 2021

Monika Bis

Regulamin konkursu graficznego pt. Działajmy razem! organizowanego w ramach Obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu – 9 lutego 2021r. w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

450x259

9 lutego 2021r. to ważna data w kalendarzu działań na rzecz edukacji w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. To właśnie wtedy w około 100 państwach na całym świecie będziemy obchodzić Dzień Bezpiecznego Internetu. Hasłem przewodnim nadchodzącego wydarzenia jest zachęta Działajmy razem!

W związku z trwającą pandemią COVID-19, i prowadzonym w szkołach nauczaniem zdalnym z wykorzystaniem wszelkich środków technologii komputerowej, szczególną uwagę chcemy skupić na wykorzystaniu potencjału Internetu w promocji tematu bezpieczeństwa on-line, a także promocji korzystania z możliwości technologicznych dla wspierania edukacji dzieci i młodzieży oraz ich twórczego rozwoju.

Od 12 lat zapraszamy Was do działań na rzecz świadomego korzystania z Internetu. Także tym razem wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa w sieci oraz zajmujących się grafiką komputerową, projektowaniem i przygotowaniem ciekawych projektów, publikacji zapraszamy do KONKURSU GRAFICZNEGO w trzech kategoriach projektowych. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi i poszanowanie drugiej osoby, budowanie pozytywnych relacji nie tylko w świecie rzeczywistym ale także w Internecie, czyli na płaszczyźnie wirtualnej poprzez e-komunikację, e-czaty, e-naukę i e-rozrywkę itp.

Uczniowie mają za zadanie zaprojektować kalendarz jednostronny lub przygotować projekt plakatu, który wydrukowany zostanie w postaci układanki puzzle lub stworzyć kolaż zdjęć na podstawie autorskich fotografii. Wszystkie projekty powinny odwoływać się do hasła tegorocznej kampanii i tytułu tego konkursu.

 

I. Adresaci:

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów technikum i szkoły branżowej I stopnia Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

II. Cele konkursu:

 • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym, rozbudzanie zainteresowań informatycznych;
 • szerzenie idei bezpiecznej pracy w Internecie oraz wyrabianie odpowiednich nawyków;  zachęcanie do wspólnej, edukacyjnej zabawy, jako mądrego sposobu spędzania czasu z komputerem;  wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich;
 • kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.

Sposób przeprowadzenia konkursu:

Dopuszcza się projekty konkursowe w następujących kategoriach:

1. Kalendarz

2. Plakat/puzzle

3. Kolaż zdjęć

I kategoria

Kalendarz jednostronny- wykonany w wybranym programie MS Word, MS Publisher, CorelDraw, GIMP, Canva lub innym. Wymiar kalendarza A3 (297 x 420 mm), układ poziomy lub pionowy. Inne formaty pliku powinny być uzgodnione z organizatorem konkursu, oraz zapisane jako *.JPG lub *.PDF

kalendarz

JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT KALENDARZA?

Należy przygotować na projekcie ramy czasowe, czyli podział roku na kolejne miesiące. Całość kompozycji należy uzupełnić grafiką, symbolami lub tekstami dotyczącymi tematyki bezpieczeństwa w sieci. Dopuszcza się użycie fotografii, grafiki rastrowej z poszanowaniem praw autorskich, oraz możliwość wykorzystania na projekcie logo lub hasła kampanii DBI 2021., logo CEZ.

Projekt graficzny należy zapisać i złożyć w oryginalnym rozszerzeniu oraz zapisany jako *.jpg lub *.pdf. Inne formaty pliku powinny być uzgodnione z organizatorem konkursu.

Dane dotyczące projektu na kalendarz:

• kalendarz jednostronny (12 miesięcy na jednej stronie),

• wielkości obszaru projektu – A3 (297 x 420 mm), pion lub poziom dowolnie, wzór powyżej,

• format elektroniczny pliku: *.jpg, *.pdf - zapisany w skali 1:1.  

II kategoria

Plakat/puzzle - wykonany w wybranym programie graficznym GIMP, CorelDraw, Canva, MS Publisher lub innym. Wymiar plakatu A3 (297 x 420 mm), układ poziomy lub pionowy.

plakat puzzle

JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT PLAKATU/PUZZLE?

Należy zaprojektować plakat, na którym powinna znaleźć się grafika, symbole, lub teksty nawiązujące do kampanii DBI 2021. Dopuszcza się użycie fotografii, grafiki rastrowej z poszanowaniem praw autorskich , oraz możliwość wykorzystania na projekcie logo lub hasła kampanii DBI 2021., logo CEZ.

Projekt graficzny należy zapisać i złożyć w oryginalnym rozszerzeniu oraz zapisany jako *.jpg lub *.pdf. Inne formaty pliku powinny być uzgodnione z organizatorem konkursu. Wyróżnione prace będą przez organizatorów drukowane w postaci plakatu i układanki puzzle.

Dane dotyczące projektu plakatu/układanki puzzle

• wielkość obszaru projektu – max. A3 (297 x 420 mm), pion lub poziom dowolnie, wzór powyżej,

• format elektroniczny pliku: .jpg, .pdf - zapisany w skali 1:1.

III kategoria

Kolaż zdjęć wykonany na podstawie autorskich zdjęć (4-8 fotografii), dotyczących tematyki bezpieczeństwa w sieci wykonany w wybranym programie graficznym GIMP, CorelDraw, Canva, lub innym. Wymiar kolażu max A3 (297 x 420 mm), układ poziomy lub pionowy.

kolaz

JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT KOLAŻ ZDJĘĆ?

Należy zaprojektować kompozycję w postaci kolażu. Wszystkie wykorzystane zdjęcia (4-8 fot.), teksty, grafiki muszą być własnego autorstwa. Całość kompozycji można uzupełnić grafiką, symbolami lub tekstami nawiązującymi do kampanii DBI, logo lub hasłem kampanii DBI 2021., logo CEZ. Dopuszcza się kompozycję z różnych materiałów i tworzyw (fotografii, gazet, tkanin, drobnych przedmiotów codziennego użytku itp.). Mogą być naklejone na płótno lub papier lub połączone z tradycyjnymi technikami plastycznymi.

Projekt graficzny należy zapisać i złożyć w oryginalnym rozszerzeniu oraz zapisany jako *.jpg lub *.pdf. Inne formaty pliku powinny być uzgodnione z organizatorem konkursu. Jeżeli jest to kompozycja różnych materiałów - oryginalny projekt należy złożyć w szkole u organizatora konkursu.

Dane dotyczące projektu kolaż zdjęć

• wielkość obszaru projektu – max. A3 (297 x 420 mm), pion lub poziom dowolnie, wzór powyżej,

• format elektroniczny pliku: .jpg, .pdf - zapisany w skali 1:1.

 

 • Jeden uczeń może zgłosić w konkursie tylko 1 projekt.
 • Prace muszą być wykonane indywidualnie. Zabronione jest kopiowanie prac osób trzecich.
 • W pracy konkursowej powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorach pracy.
 • Projekty konkursowe muszą być przejawem oryginalnej twórczości uczestnika i nie mogą naruszać praw osób trzecich, a także norm obyczajowych – w szczególności nie mogą prezentować treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających elementy erotyczne, obsceniczne, obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc, treści rasistowskie oraz materiały chronione prawami wyłącznymi lub naruszających prawo do prywatności.
 • Przesłanie prac jest jednoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatora prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy w celach promocyjnych związanych z konkursem oraz w celach informacyjno-dydaktycznych CEZ.
 • Oryginalne pliki logo i hasło kampanii DBI 2021 do pobrania na stronie https://www.saferinternet.pl/dbi/materialy-do-pobrania.html

III. Miejsce i termin składania prac:

Prace konkursowe należy dostarczyć zapisane na płycie CD lub na innym nośniku (pendrive, itp) do 14 lutego 2021r.- sala komputerowa 107 w CEZ. Prace można także wysyłać Pani Monice Bis na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Pani Justynie Krawiec na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Jeżeli jest to kolaż - kompozycja różnych materiałów - oryginalny projekt należy złożyć w szkole u organizatora konkursu, sala komputerowa 107 w CEZ.  

IV. Kryteria oceny prac:

Powołana i zatwierdzona 3-osobowa komisja w skład, której będą wchodzili: przedstawiciel dyrekcji i nauczyciele naszej szkoły do dnia 28 lutego 2021r. dokona oceny prac konkursowych. Pod uwagę będą brane prace prezentujące temat w sposób interesujący oraz przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu. Oceniana będzie również wizualna strona projektu, techniczna poprawność wykonania, zastosowane efekty związane z obróbką obrazu, tekstu, wybrane techniki plastyczne.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz na wystawie okolicznościowej. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz umieszczone na szkolnej stronie internetowej: http://www.cezstalowawola.pl

Najciekawsze prace zostaną wydrukowe i wykorzystane w organizacji Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu 2021. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody oraz możliwość otrzymania oceny celującej z przedmiotów informatycznych i graficznych (zgodnie z P.S.O.), wyniki konkursu będą ogłoszone do dnia 14 marca 2021r. oraz umieszczone na stronie internetowej szkoły.

V. Postanowienia końcowe:

Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego regulaminu. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej szkoły: http://cezstalowawola.pl. Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatora prawa autorskie, tj. prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji i ich prezentacji. Zgłoszenie pracy do konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatora/Centrum Edukacji Zawodowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim.

Organizatorzy Monika Bis i Justyna Krawiec

nauczyciele CEZ

 • 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.);
 • 2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.);
 • 3. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, opublikowanego w Dzienniku Ustaw z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)
 • 4. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
 • Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony. Polityka cookie...