37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1

15 8134854, 15 8428300
cezstalowawola@wp.pl

Regulamin Konkursu Graficznego "Działajmy Razem!" - DBI 2022

Monika Bis

Regulamin pt. Działajmy razem! organizowanego w ramach Obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu – 8 lutego 2022r. w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli 8 lutego 2022r. to ważna data w kalendarzu działań na rzecz edukacji w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. To właśnie wtedy w około 100 państwach na całym świecie będziemy obchodzić Dzień Bezpiecznego Internetu. Hasłem przewodnim nadchodzącego wydarzenia jest zachęta Działajmy razem! W tym roku szczególną uwagę chcemy skupić na wykorzystaniu potencjału Internetu w promocji tematu bezpieczeństwa on-line, a także promocji korzystania z możliwości technologicznych dla wspierania edukacji dzieci i młodzieży oraz ich twórczego rozwoju.

Nasza szkoła od 13 lat aktywnie włącza się do działań na rzecz świadomego korzystania z Internetu. Także tym razem wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa w sieci oraz zajmujących się grafiką komputerową, projektowaniem i przygotowaniem ciekawych projektów, publikacji zapraszamy do konkursu graficznego pt. Działajmy Razerm!"

baner 2

 

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi i poszanowanie drugiej osoby, budowanie pozytywnych relacji nie tylko w świecie rzeczywistym ale także w Internecie, czyli na płaszczyźnie wirtualnej poprzez e-komunikację, e-czaty, e-naukę i e-rozrywkę itp. Także angażowanie się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, poprzez promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia. Uczniowie mają za zadanie zaprojektować kalendarz jednostronny lub przygotować grafikę, która zostanie nadrukowana na bidonie lub opracować grafikę, która zostanie nadrukowana na magnesie. Wszystkie projekty powinny odwoływać się do hasła tegorocznej kampanii i tytułu tego konkursu.

Adresaci:

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów technikum i szkoły branżowej I stopnia Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

Cele konkursu:

- rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym, rozbudzanie zainteresowań informatycznych;  szerzenie idei bezpiecznej pracy w Internecie oraz wyrabianie odpowiednich nawyków;

- zachęcanie do wspólnej, edukacyjnej zabawy, jako mądrego sposobu spędzania czasu z komputerem;

- wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich;

- kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.

Sposób przeprowadzenia konkursu:

Dopuszcza się projekty konkursowe w następujących kategoriach:

  1. Kalendarz
  2. Grafika na bidon
  3. Grafika na magnes.

I kategoria

- Kalendarz jednostronny- wykonany w wybranym programie MS Word, MS Publisher, CorelDraw, GIMP, Canva lub innym. Wymiar kalendarza A3 (297 x 420 mm), układ poziomy lub pionowy. Inne formaty pliku powinny być uzgodnione z organizatorem konkursu, oraz zapisane jako *.JPG lub *.PDF

kalendarz wzor

JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT KALENDARZA?

Należy przygotować na projekcie ramy czasowe, czyli podział roku na kolejne miesiące. Całość kompozycji należy uzupełnić grafiką, symbolami lub tekstami dotyczącymi tematyki bezpieczeństwa w sieci. Dopuszcza się użycie tekstów, fotografii, grafiki rastrowej lub wektorowej, innych obiektów, ilustracji z poszanowaniem praw autorskich , pobranych z Internetu, oraz możliwość wykorzystania na projekcie logo lub hasła kampanii DBI 2022, logo CEZ. Projekt graficzny należy zapisać i złożyć w oryginalnym rozszerzeniu oraz zapisany jako *.jpg lub *.pdf. Inne formaty pliku powinny być uzgodnione z organizatorem konkursu.

Dane dotyczące projektu na kalendarz:

  • kalendarz jednostronny (12 miesięcy na jednej stronie),
  • wielkości obszaru projektu – A3 (297 x 420 mm), pion lub poziom dowolnie, wzór powyżej,
  • format elektroniczny pliku: *.jpg, *.pdf - zapisany w skali 1:1.  

II kategoria

- Grafika na bidon - wykonana w wybranym programie graficznym GIMP, CorelDraw, Canva, MS Publisher lub innym. Wymiar grafiki 70 x 100 mm, układ poziomy.

bidon wzor

JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT GRAFIKI NA BIDON?

Należy opracować grafikę, która będzie nawiązywała do kampanii DBI 2022. Dopuszcza się użycie tekstów, fotografii, grafiki rastrowej lub wektorowej, innych obiektów, ilustracji z poszanowaniem praw autorskich, pobranych z Internetu, oraz możliwość wykorzystania na projekcie logo lub hasła kampanii DBI 2022, logo CEZ. Projekt graficzny należy zapisać i złożyć w oryginalnym rozszerzeniu oraz zapisany jako *.jpg lub *.pdf. Inne formaty pliku powinny być uzgodnione z organizatorem konkursu. Wyróżnione prace będą przez organizatorów drukowane w postaci grafiki na bidonie.

Dane dotyczące projektu grafiki na bidon:

• proponowany kolor bidonu biały;

• wielkość obszaru projektu –70 x 100 mm, orientacja poziom, wzór powyżej;

• format elektroniczny pliku: .jpg, .pdf - zapisany w skali 1:1.

III kategoria

- Grafika na magnes - wykonana w wybranym programie graficznym GIMP, CorelDraw, Canva, MS Publisher lub innym. Wymiar grafiki 50 x 70 mm, układ poziomy lub pionowy.

magnes wzor

JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT GRAFIKI NA MAGNES?

Należy opracować grafikę, która będzie nawiązywała do kampanii DBI 2022. Dopuszcza się użycie tekstów, fotografii, grafiki rastrowej lub wektorowej, innych obiektów, ilustracji z poszanowaniem praw autorskich, pobranych z Internetu, oraz możliwość wykorzystania na projekcie logo lub hasła kampanii DBI 2022, logo CEZ. Projekt graficzny należy zapisać i złożyć w oryginalnym rozszerzeniu oraz zapisany jako *.jpg lub *.pdf. Inne formaty pliku powinny być uzgodnione z organizatorem konkursu. Wyróżnione prace będą przez organizatorów drukowane w postaci grafiki na bidonie.

Dane dotyczące projektu grafiki na magnes:

  • wielkość obszaru projektu – 50 x 70 mm, orientacja dowolna: poziom lub pion, wzór powyżej,
  • format elektroniczny pliku: .jpg, .pdf - zapisany w skali 1:1. 

- Jeden uczeń może zgłosić w konkursie tylko jeden projekt.

- Praca musi być wykonana indywidualnie.

- W pracy konkursowej powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorach pracy.

- Projekty konkursowe muszą być przejawem oryginalnej twórczości uczestnika i nie mogą naruszać praw osób trzecich, a także norm obyczajowych – w szczególności nie mogą prezentować treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających elementy erotyczne, obsceniczne, obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc, treści rasistowskie oraz materiały chronione prawami wyłącznymi lub naruszających prawo do prywatności.

- Każdy autor zgłaszający pracę do konkursu, podpisując się pod swoim dziełem, określa jego autorstwo i oryginalność oraz wyraża poszanowanie praw autorskich w stosunku do wykorzystanych grafik, ilustracji itp. Przygotowane prace konkursowe absolutnie nie mogą stanowić produktów komercyjnych, co zdecydowanie wykluczają Licencje Creative Commons , a wykorzystane zostały zgodnie z oznaczonymi licencjami i regulaminem konkursu w celach edukacyjnych.

- Przesłanie pracy jest jednoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatora prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy w celach promocyjnych związanych z konkursem oraz w celach informacyjno-dydaktycznych CEZ.

- Oryginalne pliki logo i hasło kampanii DBI 2022 do pobrania na stronie https://www.saferinternet.pl/dbi/materialy-do-pobrania.html

Miejsce i termin składania prac:

Prace konkursowe należy dostarczyć zapisane na płycie CD lub na innym nośniku (pendrive, itp) do 7 lutego 2022r.- sala komputerowa 107 w CEZ. Prace można także wysyłać Pani Monice Bis na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Pani Justynie Krawiec na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kryteria oceny prac:

Powołana i zatwierdzona komisja w skład, której będą wchodzili: przedstawiciel dyrekcji i nauczyciele naszej szkoły do dnia 11 lutego 2022r. dokona oceny prac konkursowych. Pod uwagę będą brane prace prezentujące temat w sposób interesujący oraz przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu.

Oceniana będzie również wizualna strona projektu, techniczna poprawność wykonania, zastosowane efekty związane z obróbką obrazu, tekstu, wybrane techniki plastyczne. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz na wystawie okolicznościowej. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz umieszczone na szkolnej stronie internetowej: http://www.cezstalowawola.pl Najciekawsze prace zostaną wydrukowe i wykorzystane w organizacji kampanii Dzień Bezpiecznego Internetu 2022.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody oraz możliwość otrzymania oceny celującej z przedmiotów informatycznych i graficznych (zgodnie z P.S.O.), wyniki konkursu będą ogłoszone do dnia 10 marca 2022r. oraz umieszczone na stronie internetowej szkoły.

Postanowienia końcowe:

Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego regulaminu. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej szkoły: http://www.cezstalowawola.pl. Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatora prawa autorskie, tj. prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji i ich prezentacji. Zgłoszenie pracy do konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatora/Centrum Edukacji Zawodowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim.

Organizatorzy Monika Bis i Justyna Krawiec nauczyciele CEZ

Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony. Polityka cookie...