37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1

15 8134854, 15 8428300
cezstalowawola@wp.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA CEZ

KLAUZULA INFORMACYJNA CEZ

Darek Gawron

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119, s 1, dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli ul. E. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr telefonu: 15 813 48 54.
 2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr telefonu: 695-604-983.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celach:
  - wypełnienia obowiązków publicznych nałożonych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  - realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO),
  - świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO),
  - wykonywania działalności w zakresie edukacji oraz innej działalności statutowej (art.6 ust.1lit. c RODO),
  - realizacji działań promocyjnych Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli (art.6 ust.1lit. c RODO),
  - zawarcia i należytego wykonania umów z kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  - wystawiania i przechowywania faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych (art.6 ust.1 lit. c RODO),
  - zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia w placówce (art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO).
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
  - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119, s 1,
  - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.),
  - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.),
  - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.),
  - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.),
  - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1900 z późn. zm.),
  - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.),
  - Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260),
  - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.),
  - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.),
  - oraz wydane na ich podstawie rozporządzenia.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, organy publiczne oraz podmioty na podstawie umowy powierzenia danych.
 6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, w tym: w Instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej obowiązującej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.
 8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli stwierdzicie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji celów statutowych Administratora. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnianie jest niemożliwe.
 11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony. Polityka cookie...