37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1

15 8134854, 15 8428300
cezstalowawola@wp.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA NA SŁUCHACZA w CEZ KURSU KWALIFIKACYJNEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA NA SŁUCHACZA w CEZ KURSU KWALIFIKACYJNEGO

Darek Gawron

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119, s 1, dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli ul. E. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr telefonu: 15 813 48 54.
  2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr telefonu: 695-604-983.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (Dz. Urz. UE L 119, s 1) w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na kwalifikacyjny kurs zawodowy i pobierania nauki na w/w kursie oraz realizacji zadań ustawowych określonych w: Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.), Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.),Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, organy publiczne oraz podmioty na podstawie umowy powierzenia danych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, w tym: w Instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej obowiązującej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.
  8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, tj. udziału Pani/Pana w postępowaniu rekrutacyjnym na kwalifikacyjny kurs zawodowy oraz pobierania nauki na kursie. Jest też wymogiem ustawowym ze względu na przepisy prawa oświatowego. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości realizacji nauki na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony. Polityka cookie...