Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

e maturalny e zawodowy

W dniach 27-28 maja 2024 r. w godz. 8:00 - 14:00 w Sekratariacie CKZ uczniowie, którzy uzyskali pozytywny wynik z egzaminów zawodowych z wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie mogą odbierać Dyplomy Zawodowe.

Po odbiór należy się zgłosić z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Współpracujemy z: