Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

e maturalny e zawodowy

Wyniki egzaminów zawodowych przeprowadzonych w sesji ZIMA 2024 (styczeń 2024) są dostępne dla zdających w Portalu Zdającego systemu SIOEPKZ (link: https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/Account/Login?ReturnUrl=%2f ).

Uczniowie, którzy uzyskali wynik negatywny z egzaminu mogą składać deklarację przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sesji LATO 2024 (czerwiec 2024).

Deklarację należy złożyć w Sekretariacie CKZ w terminie do 4 kwietnia 2024 r.

Wzór deklaracji (do pobrania) znajduje się w zakładce "Egzamin zawodowy".

Współpracujemy z: