37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1

15 8134854, 15 8428300
cezstalowawola@wp.pl

Darek Gawron

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18

 w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

odbędzie się 4 września 2017 r. o godzinie 9:00 w auli szkolnej.

W związku z prowadzonymi pracami budowlanymi na terenie CEZ prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas uroczystości.

Darek Gawron

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. "Wyprawka Szkolna" ustanowionego uchwałą Nr 115/2017 Rady Ministrów z dnia 26.07.2017 r.

Pomoc w formie dofinansowania do podręczników przysługuje uczniom posiadającym aktualne orzeczeni o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski należy składać w gabinecie pedagoga w terminie do 08.09. 2017r.

Załączniki - P O B I E R Z !!!

Darek Gawron

Ogłoszenie dot. kompleksowego zamówienia na dostawę gazu ziemnego oraz usługi przesyłowe

dla Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

POBIERZ - kliknij!!!

Darek Gawron

Od 30 czerwca od godz. 8:00 w sekretariacie

absolwenci będą mogli odebrać świadectwa maturalne i ich odpisy. 

Darek Gawron

8 czerwca 2017 roku w Sandomierzu odbył się finał XX edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia”, przebiegający pod hasłem „Idźcie i głoście…”, który był podsumowaniem i uwieńczeniem dwudziestu lat działalności, promowania wartości patriotycznych i chrześcijańskich. „Eutrapelia” rokrocznie jest organizowana przez Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Diecezji Sandomierskiej, Katolicki Dom Kultury „Arka” oraz Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”. Patronat honorowy nad festiwalem objął ordynariusz Diecezji Sandomierskiej ks. Biskup Krzysztof Nitkiewicz, patronat medialny TK Stella. Festiwal wspierają również władze samorządowe i oświatowe.

Festiwal ten został już na stałe wpisany do kalendarza wydarzeń kulturalnych Diecezji Sandomierskiej. Znajduje się on także w terminarzu imprez zdecydowanej większości szkół ponadgimnazjalnych, które są położone na jej terenie. Według zamysłu organizatora festiwalu jego podstawowe zadanie to zaangażowanie młodzieży ponadgimnazjalnej, która jest już u progu dorosłego życia, w promowanie wartości chrześcijańskich i patriotycznych poprzez kulturę w jej różnych formach ekspresji. Z tego zadania wynika jego ogromny walor zarówno edukacyjny, jak i wychowawczy.

Przygotowując swoje programy artystyczne, młodzież uczy się, poszerza swoją wiedzę w różnych dziedzinach życia, a jednocześnie formuje swój stan ducha, swoją osobowość. Przez to „Eutrapelia” stały się czymś w rodzaju pozytywnej odpowiedzi młodego pokolenia na współczesny kryzys wartości. Jest też ten festiwal realizacją zobowiązania, do wypełnienia którego wezwał, zwłaszcza młodych ludzi, Św. Jan Paweł II, gdy mówił o budowaniu cywilizacji miłości. Każda edycja festiwalu ma swoje hasło przewodnie, z którym związane są propozycje tematów, spośród których każda szkoła wybiera jeden i realizuje go w wybrany przez siebie sposób. Wśród tematów poszczególnych edycji festiwalu były te dotyczące kryzysu rodziny, ochrony życia, zniewolenia grzechem, dylematów wiary, chrześcijańskich korzeni naszej Ojczyzny.

Darek Gawron

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

odbędzie się 23 czerwca 2017 r. o godzinie 9:00 na auli szkolnej.

Z tej okazji wszystkim uczniom, dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły

życzymy miłego i bezpiecznego wypoczynku,

oraz samych radosnych i pełnych słońca dni.

Do zobaczenia we wrześniu!!!!

Darek Gawron

Egzaminy poprawkowe dla klas Technikum i ZSZ

Lp.

Przedmiot

Data

Godzina

Uwagi

1.

Język polski

29.08.2017

9:00

2.

Język angielski

29.08.2017

8:00

3.

Technologia obróbki skrawaniem

28.08.2017

9:00

4.

Informatyka

29.08.2017

10:00

5.

Fizyka

29.08.2017

8:00

6.

Technologia z materiałoznawstwem

29.08.2017

9:00

7.

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

28.08.2017

8:00

8.

Matematyka

28.08.2017

8:00

9.

Pracownia technik wytwarzania

28.08.2017

12:00

10

Geografia

29.08.2017

8:00

 
Darek Gawron

W dniu 20 czerwca 2017 uczniowie klas 3 technikum oraz 3 klas zasadniczej szkoły zawodowej zdają teoretyczny egzamin zawodowy.

Dzień 20 czerwca 2017 jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów technikum i 3 klas szkoły zawodowej.

Uczniowie klas 1 i 2 ZSZ odbywają w tym dniu zajęcia zgodnie z planem lekcji.

 

Piotr Żyjewski
Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej
w Stalowej Woli

2021 © Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. All Rights Reserved.

Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony. Polityka cookie...