37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1

15 8134854, 15 8428300
cezstalowawola@wp.pl

Anna Gadomska

20 kwietnia odbył się w naszej szkole Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Do udziału w konkursie zgłosiło się 7 dwuosobowych drużyn. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą na temat historii, geografii, kultury, świąt i zwyczajów krajów anglojęzycznych. Celem konkursu było sprawdzenie wiedzy zdobytej na lekcjach języka angielskiego i innych przedmiotach, wzbudzenie zainteresowania językiem angielskim, rozwijanie wiedzy ogólnej i ambicji oraz zachęcenie do pozytywnej rywalizacji.

Darek Gawron

logo unia1Ogłoszenie dotyczące naboru partnerów do projektu w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-015/17

Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217), informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, Konkurs zamknięty nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-015/17, nie wpłynęła żadna oferta.

Anna Gadomska

Dnia 20 kwietnia o godz. 10.30 odbędzie się Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych.

Klasy, które chcą wziąć udział w konkursie, proszone są o wytypowanie dwóch przedstawicieli. 

Zgłoszenia będą przyjmowane jutro (19 kwietnia) przez organizatorki konkursu w sali 203 i 212.

                                                                                                                                                         Alicja Konopelska

                                                                                                                                                          Anna Gadomska

 

Anna Gadomska

do obejrzenia relacji z XVI Koncertu Charytatywnego, który odbył się 23 lutego.

Darek Gawron

Darek Gawron

W dn.10.04.2017 w Kolbuszowej odbyły się rejonowe zawody sportowo-obronne szkół srednich. Reprezentacja naszej szkoły okazała się najlepsza w powiecie stalowowolskim a w klasyfikacji ogólnej wśrod 7 powiatów zajeła III miejsce.
Na zawody składa się 5 konkurencji: strzelanie, tor przeszkód,pierwsza pomoc, bieg na orientację, rzut granatem.

Wyniki końcowe:

1.ZST w Kolbuszowej
2.ZSZ w Przeworsku
3.CEZ w Stalowej Woli

Skład reprezentacji:

1.Kurkiewicz Mateusz -kl 4S-kapitan
2.Chmiel Patryk -kl 3K
3.Oczak Michał -kl 1NM
4.Krasoń Jakub -kl 2K-rezerwowy

Opiekun-Muszyński Witold

Darek Gawron

Serdeczne pozdrowienia z przepięknej Warszawy, przesyłają uczniowie wraz z nauczycielami

w wa2w wa3

Monika Bis

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci.

Jednym z zadań współczesnej szkoły zapewniającej uczniom dostęp do Internetu jest podejmowanie działań zabezpieczających dzieci i młodzież przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju. Mając na uwadze powyższe oraz pojawiające się w ostatnich dniach doniesienia o nasilających się przejawach cyberprzemocy w sieci, dnia 3 kwietnia, zorganizowano spotkanie szkoleniowe dla rodziców i nauczycieli CEZ.

Podczas spotkania Panie Monika Bis i Justyna Krawiec, koordynatorki kampanii Dzień Bezpiecznego Internetu, przedstawiły źródła niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu, gier komputerowych czy mediów społecznościowych, ze szczególnym z uwzględnieniem ostatnich informacji dotyczących gry Niebieski Wieloryb. (Jak rozmawiać o niebieskim wielorybie? http://www.fdds.pl). Prezentacje wyjaśniały zagadnienia cyberprzemocy, jej rodzaje, skutki i sposoby pomocy osobom poszkodowanym. Podczas spotkania zapoznano rodziców z działaniami profilaktycznymi w tym zakresie prowadzonymi przez szkołę i nauczycieli, min. podczas kampanii DBI, zaproszono rodziców, wychowawców i nauczycieli do obejrzenia wystawy tematycznej, prezentującej prace graficzne pt. „Razem zmieniamy Internet na lepsze” oraz rozdano obecnym broszurę informacyjną pt. Bezpieczne Media i ulotki zawierające tzw. Dekalog Internauty. Uzupełnieniem wykładów były wyniki ankiety dotyczącej cyberprzemocy, przeprowadzonej na losowej grupie uczniów CEZ.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami rozłożonymi w szkole: ulotkami i broszurą informacyjną oraz z materiałami multimedialnymi:

Cyberprzemoc cz. I

Cyberprzemoc cz. II

opr. Monika Bis

2021 © Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. All Rights Reserved.

Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony. Polityka cookie...