Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

e maturalny e zawodowy

klasy na DBI 2024 1

PROGRAM SPOTKANIA:

  • Powitanie gości
  • Wystąpienie Dyrektora CEZ
  • Wystąpienia Zaproszonych Gości
  • Kronika XV-lecia Szkolnych Obchodów Kampanii DBI
  • Przedstawienie działań prowadzonych w CEZ w ramach Szkolnych Obchodów Kampanii „Dzień Bezpiecznego Internetu” w 2024 roku
  • Wykład pt. „Szanse i zagrożenia sztucznej inteligencji”
  • Ogłoszenie wyników konkursów informatyczno—graficznych #działajmyrazem.

Zapraszamy

Monika Bis i Justyna Krawiec

Sponsorzy DBI: